Dansk Metal og 3F bekymrede for S-forslag om at hæve arveafgiften

Forbundene roser regeringen for en henstandsordning, der kan løbe over 30 år, men foreslår samtidig, at afbetalingen kan suspenderes i en kortere periode
Foto: Colourbox
S-regeringens planer om at hæve arveafgiften på familieejede virksomheder til 15 pct. bliver mødt medbekymring af fagforbundene 3F og Dansk Metal.

Det fremgår af et brev, som 3F og Dansk Metal har sendt til finansminister Nicolai Wammen (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) og skatteminister Morten Bødskov (S). Dansk Industri er medunderskriver på brevet, som dagbladet Børsen har fået aktindsigt i.

”Vi er bekymrede for, hvordan afgiftsstigningen på det nuværende regelgrundlag vil stille mange af Danmarks ejerledede og familieejede virksomheder rundt omkring i lokalsamfundene. Her er tale om rigtig mange små og mellemstore virksomheder, som de kommende år skal investere massivt i digitalisering og grøn omstilling for fortsat at kunne fastholde og udvikle arbejdspladser,” står der i brevet, som er underskrevet af formanden for 3F, Per Christensen, formanden for Dansk Metal, Claus Jensen, og direktør i Dansk Industri (DI), Lars Sandahl Sørensen.

Her er tale om rigtig mange små og mellemstore virksomheder, som de kommende år skal investere massivt i digitalisering og grøn omstilling

De tre organisationer roser regeringen for at man sammen med den højere arveafgift vil indføre en henstandsordning over 30 år. Fagforbundene og DI foreslår derudover, at det skal være muligt, at afbetalingen midlertidigt kan suspenderes i en kort periode.

Samtidig kalder de tre organisationer det for ”afgørende”, at der genindføres et retskrav på, at virksomheder kan blive generationsskiftet til en skematisk værdi baseret på kendte data, sådan som det var tilfældet før 2015:

”Dette sikrer, at virksomheden nemmere kan beregne de økonomiske konsekvenser af et generationsskifte,” skriver de tre organisationer ifølge Børsen.

”Vi gør i brevet rede for vores bekymringer på området. Det er, at der er noget digitalisering og grøn omstilling, der skal være penge til. Vi har været bekymrede for, at der vil blive trukket kapital ud af virksomhederne. Vi har så givet et løsningsforslag på, hvordan man kan afbøde det,” uddyber Dansk Metals cheføkonom, Thomas Søby, over for Børsen.

Hos 3F noterer cheføkonom Frederik I. Pedersen, at ”3F med tilfredshed konstaterer, at regeringen har indbudt til dialog om udspillet.”

Skatteminister Morten Bødskov (S) bemærker i en mail til Børsen, at regeringen vil finde penge til at ”investere i fremtiden og unges uddannelse”:

”Finansieringen foreslår vi findes ved at hæve bo- og gaveafgiften, fordi det er en skæv skattelettelse, som ikke skaber vækst - det er såvel OECD som De Økonomiske Råd enige med regeringen i,” skriver ministeren og fortsætter:

Finansieringen foreslår vi findes ved at hæve bo- og gaveafgiften, fordi det er en skæv skattelettelse, som ikke skaber vækst

”Når det så er sagt, så lytter regeringen selvfølgelig til erhvervslivets og fagbevægelsens gode forslag og bekymringer.”

Overraskelse hos SF og EL

Både hos Enhedslisten og SF er man overraskede over holdningen hos 3F og Dansk Metal:

"Det er dybt besynderligt, at 3F går ud og vil forsvare en skatterabat, som bl.a. går til milliardærarvinger. En rabat, som de økonomiske vismænd ovenikøbet siger er produktivitetshæmmende," siger Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, til Børsen.

Det er dybt besynderligt, at 3F går ud og vil forsvare en skatterabat, som bl.a. går til milliardærarvinger

SF's finans- og erhvervsordfører, Lisbeth Bech Poulsen, er helt enig:

"Det er lidt skuffende, at 3F ligger under for de skræmmekampagner, som så dygtigt har været ført af de familieejede virksomheder bag Vækst i Generationer," siger hun til Børsen - med henvisning til den kreds af familieejede virksomheder, der har ført kampagne for en blødere arvebeskatning.

"Det her er et meget, meget dygtigt lobbyarbejde for at lave en særordning for virksomhedsarvinger frem for at skabe en ensartet beskatning," tilføjer Lisbeth Bech Poulsen.

Hverken Enhedslisten eller SF har umiddelbart tænkt sig at følge de anbefalinger, som 3F, Dansk Metal og DI kommer med i brevet. De Radikale er derimod mere lydhøre:

"Vi har snakket med rigtig mange interessenter, og når de melder det her ud, må det være et udtryk for, at særligt smv'erne (SMV står for små og mellemstore virksomheder, red.) føler sig pressede på det her spørgsmål. Særligt for smv'erne handler det om at få lavet en model, som kan give stabilitet i generationsskifteoverdragelsen," siger de radikales skatteordfører, Kathrine Olldag, til Børsen.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er et problem, at fagforeninger bliver fortalere for ejerne. Dermed skader de deres medlemmer. For det første går intet foretagende ned, fordi arvingerne skal betale 15 eller 20% i arveafgift. Hvis virksomheden er noget værd og har udsigter også i fremtiden, vil deres bank låne dem mod sikkerhed de fornødne penge. En tilbagebetalingstid på maksimalt10 år skulle vel række til at klare renter og afdrag. Hvis ikke så små beløb i forhold til en virksomheds værdi plus værdistigning over tid skulle være at klare, må man antage, at virksomheden måske ikke er det værd at overleve. Deres frisatte medarbejdere kunne - og det har nok altid vist sig, at de kan - få jobs i andre, nye og ofte mere fremtidsorienterede virksomheder.
En hele den tyske Forbundsrepublik og alle arveforhold omfattende virksomheder undersøgelse fra 1992 viste, at kun få, nemlig tre af de arvede virksomheder gik ned på grund af skatte-kravene. Resten; resten af de krakkede firma måtte holde op på grund af arvingerneoverforbrug af luxusgoder og/eller "dyre" damer.
Det samme vil uden større tvivl gælde for Danmark i 2019 og forøvrigt også i alle lande, som ikke har den store tilbagegang i økonomien.
Fagforeningerne gør sig således skyld i at forhindre udviklingen af erhvervssammnensætningen og af at holde liv i ikke reelt levedygtige virksomheder. Et andet problem er, at de også forhindrer de nødvendige lønstigninger, som foretagender, som er bedre opstillede til fremtiden ville kunne give. Fagforeningernes fremgangsmåde i denne sag er således kontraproduktiv og skadeligt for landet som det for deres medlemmer.

Under og efter finanskrisen fortalte især blå blok, som også indeholder R, hvordan flere penge i kapitalen og overklassens lommer, altid blev investeret i flere arbejdspladser.
En af måderne var tilskud og skattelettelser hvor arveafgiften og skatten af overskuddet var det vigtigste. Nu efter mere end 20 år hvor alle kan se at firmaernes formuer er eksploderet, afviser fagbevægelsen ledere at disse penge, som deres medlemmer har slidt og slæbt for, skal betales tilbage til medlemmerne. I stedet skal forkælede overklassearvinge kunne rende rundt i deres egen selvforherligelse mens arbejderklassen bliver nægtet en værdig alderdom for deres indsats til rigdommen.
Tja, hvis dette er god organisering så må jeg desværre konstatere at diverse VL grupper som vore ledere render til "vigtige" møder i, er vokset dem over hovedet.

Under og efter finanskrisen fortalte især blå blok, som også indeholder R, hvordan flere penge i kapitalen og overklassens lommer, altid blev investeret i flere arbejdspladser.
En af måderne var tilskud og skattelettelser hvor arveafgiften og skatten af overskuddet var det vigtigste. Nu efter mere end 20 år hvor alle kan se at firmaernes formuer er eksploderet, afviser fagbevægelsen ledere at disse penge, som deres medlemmer har slidt og slæbt for, skal betales tilbage til medlemmerne. I stedet skal forkælede overklassearvinge kunne rende rundt i deres egen selvforherligelse mens arbejderklassen bliver nægtet en værdig alderdom for deres indsats til rigdommen.
Tja, hvis dette er god organisering så må jeg desværre konstatere at diverse VL grupper som vore ledere render til "vigtige" møder i, er vokset dem over hovedet.

Annonce