Annonce

LA-minister i frontalangreb: Fagbevægelsen gør os fattigere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille blæser til angreb på fagbevægelsen. Dansk Metal og 3F mener, at han taler mod bedre vidende og glemmer at tjekke lønstatistikken.
‘Fagbevægelsen gør os alle sammen fattigere” lød overskriften på det frontalangreb på fagforeninger, som landets økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), kom med i Ekstra Bladet torsdag.  

Her beskylder han fagbevægelsen for at “pleje egne snævre interesser” og “hytte sit eget skind”.

Samtidig påstår han, at fagbevægelsen fører en ubegrundet skræmmekampagne mod udenlandsk arbejdskraft, og han stiller spørgsmålstegn ved, om løndumping er et reelt problem på det danske arbejdsmarked.  

Det overrasker ikke 3F, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille går til angreb på fagbevægelsen og lønmodtagernes interesser:

“Han repræsenterer jo et politisk parti, hvis hovedmål er topskattelettelser og velfærdsforringelser, og hvis lancering blev finansieret af dansk rigmand, som har valgt at bosætte sig i skattelylandet Schweiz. Så det overrasker mig da ikke, at vreden rettes imod den fagbevægelse og vores stærke fællesskab, som forsvarer danske lønmodtageres interesser,” siger forbundssekretær i 3F, Henning Overgaard, til Netavisen Pio.  

Fagbevægelsen gør danskerne rigere

Påstanden om, at fagbevægelsen gør os fattigere som samfund, mener Dansk Metal er lodret forkert:  

“Man får det indtryk, at ministeren er modstander af den danske model.
Hvis han mener, at fagbevægelsen gør Danmark fattigere, så kan han skele til de aktuelle tilstande i Frankrig og spørge sig selv, om han ønsker tilsvarende i Danmark. Demonstrationerne og optøjerne i Frankrig er et resultatet af, at landet har manglet en stærk fagbevægelse til at sikre ordentlige forhold for arbejderne. Det er den danske fagbevægelses fortjeneste, at løn- og arbejdsforhold er bedre her i landet. Fagbevægelsens arbejde giver danskerne en bedre hverdag,” siger næstformand i Dansk Metal, René Nielsen.

Hos 3F mener de, at pilen peger på Liberal Alliance selv:

“I fagbevægelsen hytter vi ikke “vores eget skind” og ”egne snævre interesser,” men vores medlemmers ”skind” og interesser. Modsat Liberal Alliance, der med stor ihærdighed tager sig af de mest velbeslåede danskeres interesser,” siger Henning Overgaard fra 3F.

Tjek lønstatistikkerne, hr. minister

Indenrigsministeren mener desuden, at fagbevægelsens fokus på løndumping er overdreven.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille fremhæver en undersøgelse fra Dansk Industri, der viser, at østeuropæere og danskere tjener det samme for samme type arbejde.

De brancher, hvor problemet med løndumping er størst, er dog bevidst udeladt i Dansk Industris undersøgelse, påpeger 3F:

“Når Simon Emil Ammitzbøll-Bille i sit udfald mod fagbevægelsen henviser til en Dansk Industri-undersøgelse, så omfatter den jo ikke mange af de brancher, hvor social dumping er udbredt: Byggeriet, landbruget, transport, rengøring med videre,” forklarer Henning Overgaard.  

Man bør i stedet kaste et blik på lønstatistikkerne, mener 3F.

De viser nemlig, at indkomsten for nyankomne bulgarere er 11.800 kr., mens lønnen for en nepalesere, der er kommet til Danmark for at arbejde, er på knap 11.000 kr. om måneden før skat.

“Dokumentationen for social dumping er overvældende. Senest er partifællen, transportminister Ole Birk Olesen, blevet konfronteret med filippinske chaufførers ringe løn- og arbejdsvilkår, mens de bliver udnyttet af en skruppelløs dansk vognmand,” siger Henning Overgaard og henviser til sagen om vognmanden Kurt Beier.

Taler mod bedre vidende

I Simon Emil Ammitzbøll-Billes angreb på fagbevægelsen påstår han, at fagbevægelsen har ført en skræmmekampagne mod udenlandsk arbejdskraft, som har skadet den danske økonomi.

Den anklage mener næstformand i Dansk Metal, René Nielsen, er helt forfejlet:

“Når ministeren påstår, at fagbevægelsen er imod udenlandsk arbejdskraft, så taler han mod bedre vidende. Vi har intet imod udenlandsk arbejdskraft, så længe arbejdet foregår under ordentlige løn- og arbejdsvilkår,” siger han til Netavisen Pio.

René Nielsen opfordrer politikerne til at tage deres del af ansvaret, fremfor at pege fingre af fagbevægelsen:

“I Dansk Metal anerkender vi, at der er visse udfordringer med mangel på arbejdskraft inden for specifikke brancher og geografiske områder. Det kræver noget af politikerne, virksomhederne og os. Vi tager vores del af ansvaret, og så håber vi, at politikerne gør det samme.”

Lægen og blomsterbinderen

Simon Emil Ammitzbøll-Billes mener, at fagbevægelsen burde melde sig fordomsfrit ind i diskussionen om mangel på kvalificeret arbejdskraft.

“Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så kan en blomsterbinder ikke uden videre tage jobbet som overlæge. Sådan fungerer arbejdsmarkedet ikke,” skriver han, og han opfordrer samtidig fagbevægelsen til at melde sig fordomsfrit ind i diskussionen.

Den kritik giver de ikke meget for i 3F, hvor forbundssekretær Henning Overgaard, finder sammenligningen overfladisk:

“Jeg forstår, at Liberal Alliances Simon Emil Ammitzbøll-Bille vil tage patent på virkeligheden og samtidig afdækker sit dybe kendskab til forholdene på arbejdsmarkedet med bemærkninger om, at en blomsterbinder ikke kan afløse en overlæge. Imponerende!,” siger han.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Simon Emil lever i en teoretiseret luftkasteludgave af virkeligheden. Lavere mindsteløn i en situation med fuld beskæftigelse er jo en sædvanligt arbejdsgiverutopi, men det flugter jo slet ikke med deres egen liberale ideologi på den fløj. Når udbuddet af arbejdskraft bliver knapt stiger markedsprisen (på løn) nemlig helt i tråd med markedets normale mekanik. Og hvad foreslår man så på det hold. Jo lad os omgå markedsvilkårene ved at øge udbuddet med løntrykkere fra fattige lande i den 3.die verden, for at snyde markedsmekanismen og presse lønnen nedad (En kærlig tanke ikke sandt).
Men hvad få man med lavere mindsteløn? Jo man opelsker en type arbejdspladser, der ikke har råd til at betale en rimelig løn fordi værditilvæksten er for lav, og derved beslaglægges arbejdskraft, der ellers kunne have fungeret i et mere produktivt miljø. Samtidig modarbejder man Danmarks internationale konkurrenceevne over tid ved at modarbejde motivationen til effektivisering.
Resultatet er, at når man fjerner arbejdsgivernes incitament til at øge produktiviteten, vil også dovne og mere uduelige eller talentløse fabrikanter kunne overleve.
Se, det vil for alvor skade vores internationale konkurrenceevne og fattiggøre samfundet.
Faktisk er sådan, at Danmark ikke er behængt med naturrigdomme, men gennem tiden har opnået status som et af verdens rigeste samfund på grund af en begavet regulering af samfundet og ikke mindst arbejdsmarkedet.
Det er ikke for meget at sige, at netop den danske model med en effektiv regulering af forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere er den centrale baggrund for denne succes.
Simon Emils snævre interesse i at pleje den kortsigtede egoisme og snævre grådighed i mere uforstandige kapitalstærke kredse, er i forhold til dette vejen til et langt fattigere samfund, både økonomisk og menneskeligt.