De rigeste danskere er blevet rigere

De rigeste danskere stikker af fra velhavere i Norge og Sverige
Den rigeste ene procent i Danmark er stukket markant mere af fra resten af befolkningen, end det er tilfældet i vores nordiske nabolande.

I begyndelsen af 1990’erne havde den rigeste éne procent en indkomst som svarede til syv procent af danskernes samlede indkomst. Nu er den andel steget til 11 procent. I Norge og Sverige tegner den rigeste ene procent sig for otte procent af indkomsten.

Hvis det fortsætter over tid, så bliver vi mere sammenlignelige med lande som England end med lande som Sverige og Norge

Det viser en ny analyse, som tænketanken Kraka har lavet i samarbejde med konsulentfirmaet Deloitte. Det skriver Jyllands-Posten.
 

Kan ændre hele vores samfundsmodel

Hvis man ikke gør noget fra politisk hold for at bremse den stigende ulighed, så kan det betyde store ændringer i vores samfundsmodel, mener Kristian Weise, der generalsekretær i Oxfam IBIS, der er en organisation, som arbejder for at bekæmpe ulighed:

“Vi er inde i en udvikling, og hvis vi ikke får den vendt og bremsen den, så bliver det hurtigt et anderledes samfund, end det mange danskere forbinder med den danske model. Og det er fordi, at uligheden stiger hurtigere end i andre lande, og hvis det fortsætter over tid, så bliver vi mere sammenlignelige med lande som England end med lande som Sverige og Norge,” siger han til Netavisen Pio.

De nye tal viser, at Danmark allerede nu ligner England mere, end vi ligner de skandinaviske lande, når man ser på indkomsterne i samfundets absolutte top.

Det er i høj grad uheldigt, fordi det er politiske beslutninger, der har gjort, at de er blevet rigere

Et resultat af politiske beslutninger

Når kløften mellem top og bund vokser i de her år, så er det et resultat af politiske beslutninger, mener direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen:

“Det er en meget uheldig udvikling. Og det er i høj grad uheldigt, fordi det er politiske beslutninger, der har gjort, at de er blevet rigere,” siger han til Ritzau og tilføjer:

“Det er ikke noget, der er kommet som følge af ny teknologi eller globalisering.”
 

Påvirker stabilt og demokrati

Fungerende politisk ordfører i Socialdemokratiet Peter Hummelgaard kalder udviklingen stærkt bekymrende.

“Det er en udvikling, som de fleste nok desværre godt kan genkende. Det handler ikke om misundelse, men om retfærdighed og rimelighed og om sammenhængskraften. Et lige samfund er også et mere stabilt samfund,” siger han til Jyllands-Posten.

Det kan have rigtig negative konsekvenser for vores idé om, at vi alle har en stemme, som vejer lige meget

Hvis uligheden stiger for meget, kan det have store konsekvenser for vores demokrati, mener Kristian Weise:  

“Noget man ikke så ofte taler om er, hvilken betydning det kan have for vores demokrati og vores politik, hvis uligheden kommer ud af kontrol. Det kan have rigtig negative konsekvenser for vores idé om, at vi alle har en stemme, som vejer lige meget, og kan deltage på lige fod,” siger han til Netavisen Pio.

Skat er et rigtig effektivt redskab til at sikre omfordeling og lighed

Skævt skattesystem i årtier

Hvis man vil stoppe den stigende ulighed, så er skat et af de vigtigste redskab, man har i kassen, mener Kristian Weise:

“Skat er et rigtig effektivt redskab til at sikre omfordeling og lighed. Det er påfaldende, at når man kigger på, hvad der er sket med vores skattesystem over de sidste årtier, så har man konsekvent lavet skatteændringer, der gør, at lønindkomster bliver beskattet højere end indkomster fra aktier og kapitalindkomst,” siger han og påpeger, at netop de indtægter er forbeholdt de rigeste og er indkomster “man får uden at løfte en finger”.

Ifølge Kristian Weise er vores skattesystem ikke nær så godt til at bekæmpe ulighed og omfordele, som det tidligere var.
 

V-minister: Vi skal ikke bekæmpe rigdom

Finansminister Kristian Jensen (V) afviser, at der er grund til bekymring.

Vi skal ikke bekæmpe rigdom – men fattigdom

“Der er selvfølgelig en grænse for, hvor ulige et samfund kan være. Men jeg synes ikke, at Danmark er der. Vi skal ikke bekæmpe rigdom – men fattigdom,” siger han til Jyllands-Posten.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

I Valgkampen og ellers hører man meget LIDT om HVAD politikerne vil gøre ved ULIGHEDEN og den tiltagende FATTIGDOM blandt samfundets svageste grupper. Et PROBLEM der fuldkommen neddrosles eller
nærmest ignoreres af snakken om KLIMA,INTEGRATION og UDLÆNDINGE. Bliver der overhovedet ført en
ALSIDIG politik i DANMARK ? Eller tilgodeser man konsekvent bare eliten og særlige samfundsgrupper ?
Det er da værd at tage med i sine betragtninger når der skal sættes X den 5 JUNI.

Hr Weise beskriver egentlig kun fænomenet "NEOLIBERALISME" i dens facetter ! Profit på aktiemarked, store dividender, resultat af privatisering og udlicitering, den grådige konsulentkultur/industri,rationaliseringsvanvid!... den religiøse karakter af penge og rigdom: "Rigdom er givet af GUD, fattigdom er ogsa givet af GUD.." ..økonomisk egoisme, kamp for rigdom og prestige er dens moral!
I lyset af den klassiske socialdemokratiske filosofiske moral: At rigdommens magt indebærer social ansvar, for velfærdstaten, for folkets trivsel.. er neoliberal moral dyb umoralsk..

Annonce