Annonce

Debat: ”Gør din pligt, og kræv din ret”

Medlemmer af det frivillige Thorvald Netværk støtter statsminister Mette Frederiksens opfordring til, at vi alle efter evne gør vores pligt. Men på nogle områder gøres der ikke nok for at kræve naturlige rettigheder som en del af samfundskontrakten.
Foto: Unsplash, Kelly Sikkema
Vi er helt på linje med statsminister Mette Frederiksen(S), når hun citerer Thorvald Stauning for dette:

"Uvirksomhed og dovenskab er menneskenes fjender. Ved flid og arbejde kommer de enkelte frem. Og hver enkelt er med til at skabe et samfund, der kan yde en god tilværelse både under arbejdet. Og når livsaftenen melder sig."

Vi synes, det er indlysende, at velfærden ikke kommer af sig selv: 

- De mange ældre og syge, i de kommende år, passer ikke sig selv.
- Ukrainerne klarer ikke at forsvare sig mod de russiske overgreb uden hjælp.
- Klima- og miljøproblemerne kræver store investeringer, også fra det offentlige.

Ret til frihed for kriminalitet

På mange områder går det godt med befolkningens rettigheder.

Men vi synes, der er mangler i kriminalitetsforebyggelsen. Det er ikke bare nok at ansætte flere i politiet og indføre strengere straffe.

Bandernes rekrutteringsgrundlag må undermineres. I den forbindelse skal der tages mere fat på børn og unges problemer. Specielt må oplevelserne i folkeskolen gøres mere attraktive for drengene.

På partnerdrab og partnervoldsområdet, som regeringen har lagt meget vægt på, er det oplagt, at ligeligt fordelt samvær, som i Spanien, er den faktor, der bedst kan reducere partnerdrab og partnervold. Vi henviser til Jan Bækgård Nielsens indlæg her i Netavisen den 29. juni 2023.

Børns ret til samvær

Børn har rettigheder, som det blandt andet ses i FN’s børnekonvention. Men beskyttelse af børnene er op til os voksne.

Derfor bekymrer det os, at børn ved de meget korte børnesamtaler i Familieretshuset eller domstolene kan give afkald på deres ret til familie og deres ret til samvær.

Børns ret til samvær bør håndhæves sådan

Helt uden at der bliver fulgt op på det, så samværet forsøges genetableret i lighed med praksis på anbringelsesområdet.

Børns ret til samvær bør håndhæves sådan, at kontakten mellem barnet og en forælder, der helt mangler forældreevne, kun kan afbrydes efter en grundig fagpsykologisk undersøgelse og gratis advokatbistand til forælderen.

De politiske forhandlere bør tænke på børnenes perspektiv

Også på andre områder er der etableret alt for store barrierer for den ret til familie, som alle danske børn har.

De politiske forhandlere bør tænke på børnenes perspektiv, og afvise tågesnak om at uenighed er ”konflikter”, eller at børn er fulde af tålmodighed og sagtens kan vente i månedsvis eller i år på at reetablere kontakten til nære slægtninge.

Kvindekrisecentrene og Familieretshuset bør nu helt kobles fra, når det drejer sig om bedømmelse af påstande om ”vold”.

Nu hvor stalking og psykisk vold er kommet ind i straffeloven, er det tydeligt, at politiet skal efterforske og bedømme løse og faste påstande om vold.

Medlemmer af Thorvald Netværket, der efter eget udsagn er et "frivilligt netværk af socialdemokrater og bidrager til at rejse spørgsmål om drenges, mænds og fædres vilkår i den offentlige debat, samt arbejder for at dette bliver varetaget i Socialdemokratiet".


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Og så går kommentaren helt uden om retten til ordentlig sygdoms-hjælp.
Mette F. skal nok lige gennemtænke tingene inden hun præker moral.
En moral som Folketingsmedlemmer tilsyneladende IKKE er i besiddelse af, når det gælder egne forhold.

🎈det er netop det vi skal bevare lige ret til Sygehus, Læge,Skole,samt uddannelse, der er ingen "uden oms" tale.fra Statsministeren..🫠.Det er netop det vi skal bevare.i vores samfund/Danmark 🚩.ret&pligt er med til og give samme & lige muligheder for Alle..sådan skal det vedblive.. der er stadig "hold"& eftertanke i Stauning,s ord..🚩

Og så skulle man vel lige minde om, at ret og pligt både bør gælde A- og B-skatteydere, hvis det skal forestille en meningsfuld opskrift på en ordentlig samfundskontrakt.

Fin tale om Folkeskolen og intentioner om ændringer. Men børn og unges liv starter ikke i Folkeskolen. Mega skuffet over manglende prioritering af familiepolitik. Trods kæmpe udfordringer med eskalerende skilsmisse højkonflikt sager i Familieretshuset. Et stigende antal børn, der nærmest franarres deres ret til kontakt med begge forældre og familie på begge sider. I børnesamtaler, de reelt bliver fanget i. Fejlslagne anbringelser af børn, besluttet på mangelfuldt grundlag, og alt for ofte til plejefamilier motiveret alene af økonomi.