Annonce

Hjælp drengene: Skru op for politikken og ned for feminismen

DSU’s formand og andre har i artikler beskrevet drenge, der stemte meget borgerligt ved de afholdte skolevalg.
Foto: Colourbox
Her er seks punkter med vores konkrete forslag til tydeligere at vise drengene, at samfundet og Socialdemokratiet har gode tilbud til begge køn.

1) Opstil flere unge mænd til valg. For tiden fokuseres i Socialdemokratiet på at få opstillet kandidater af begge køn. I den forbindelse bør der gøres en særlig indsats for at få opstillet unge blandt de mandlige kandidater.

2) Ros de arbejdsomme mænd. Europa og Danmark står over for meget store udfordringer: Klimakrisen, krigen i Ukraine, USA's begyndende isolationisme og behovet for styrkelse af forsvaret, er nok de største problemer.

I den forbindelse er der grund til at rose de danske mænd, der gennemsnitligt, i højere grad end kvinderne, tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet med fuldtidsarbejde, overarbejde og udsættelse af pensioneringen.

Det er der brug for, når vi både skal tackle udfordringerne og bevare den solidariske velfærdsstat.

Det er godt, at Mette Frederiksen har citeret Thorvald Stauning omkring arbejdets betydning. Men partiledelsen bør også rose de nulevende danske mænd. Så de unge mænd ikke fejlagtigt oplever, at deres køn dæmoniseres af autoriteterne.

Det er et stort problem, at drengene gennemsnitligt ligger en karakter lavere end pigerne

3) Tilknyt en drenge-ambassadør til hver skole: I forbindelse med sundhedsplejerskernes arbejde med nyfødte er der gode erfaringer med at inddrage fædrene i omsorgen for børnene. En far-ambassadør i hver kommune tilskynder til, at alle sundhedsplejerskerne inddrager faderen ved hjemmebesøgene.

På hver skole er der stærkt brug for, at en lærer uddannes til drenge-ambassadør. Så det kan formidles til kollegerne, hvordan drengene bedst inddrages i undervisningen og vurderes rimeligt.

Det er et stort problem, at drengene gennemsnitligt ligger en karakter lavere end pigerne, både i folkeskolen og i gymnasiet.

Drenge-ambassadørerne bør støttes af lønnede arbejdsgrupper og konsulenter, der kan foreslå ændringer i læreplaner, bøger, tekster og andre materialer, så drengenes interesser og behov i langt højere grad tilgodeses.

Det kan godt, skønner vi, forenes med den seneste aftale mellem partierne om ændringer i folkeskolen.

Retssikkerhed er vigtig

4) Fjern ikke børn fra deres far. Der er brug for en reel reform af det familieretlige system.

Formuleringer om barnets ret til familie hjælper ikke, når de unge mænd kan iagttage, at fædre alt for ofte mister kontakten med deres barn på grund af et bureaukratisk system med lange ventetider. Der bør laves løbende og pålidelig statistik, der dokumenterer, at fædrene ikke diskrimineres.

5) Retssikkerhed er vigtig. I forbindelse med #MeToo og voldtægtslovgivningen har mænd berettiget klaget over manglende retssikkerhed. Når organisationer behandler ”krænkelser”, bør det sikres, at der er en forældelsesfrist, så påstande, der hverken kan bevises eller modbevises, ikke kommer til at spille en rolle.

Der er grund til at dæmpe retorikken

Både den formodede krænker og den krænkede bør have ret til at udpege en advokat til at bistå. Ved evalueringen af voldtægtslovgivningen bør man være opmærksom på, at ingen dømmes uden rimeligt stærke beviser. Og for at forebygge overgreb, bør unge opfordres til at sige fra, inden de bringer sig selv eller andre i en vanskelig situation.

6) Gør kvinde”kamp” til kvindesag. Der er grund til at dæmpe retorikken. Der skal hverken føres kvindekamp eller mandekamp.

For de allerfleste er det en velsignelse, at mænd og kvinder kan støtte hinanden trods forskelligheder.

Medlem af Socialdemokratiet på Bornholm. Tidlligere TV-kommentator og gymnasielærer i samfundsfag og historie. Har været redaktør på DSUs medlemsblad, pædagogisk konsulent og landsformand for Foreningen Far. Tillidmand i Thorvald Netværket.

Medlem af Socialdemokratiet  og tidligere menighedsrådsformand. Tillidsmand i Thorvald Netværket.

Medlem af Socialdemokratiet, byrådsmedlem i Randers og tillidsmand i Thorvald Netværket.
 

Medlem af Socialdemokratiet og tillidsmand i Thorvald Netværket.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Jeg har ikke alle løsningerne, og er åben for alt, der lyder brugbart/fornuftigt, så jeg hilser dette indlæg velkomment.

Jeg vil dog i forlængelse af ovenstående også benytte lejligheden til at opfordre journalister, politikere og alle andre til at skrue ned for brugen af udtrykket "hvide mænd", som efterhånden har bredt sig overalt. Dels er det i praksis så godt som altid racistisk og sexistisk, dels befinder vi os ikke i USA, så hold op med at efterabe dem, og dels er det en udløber af det intersektionelle bavl, der har sneget sig ind fra (igen) USAs tossede parodi på en venstrefløj. Det skal der luges ud i for vores allesammens skyld. Splittelse har vi sgu nok af i forvejen, vi behøver ikke også i importere mere af det fra dumhedens højborg.

Tak for den positive kommentar. Jeg har aldrig brugt udtrykket "hvide mænd" i debatten om fædre, mænd og drenge og i Thorvald Netværket eller i Socialdemokratiet. Og jeg er enig i, at mange kan have brug for at skrue ned.

Jeg synes det lyder såre fornuftigt, og ikke særligt kontroversielt..