Annonce

F35-fly falder i pris

Står til at blive 400 millioner kroner billigere - så prisen nu lyder på 14,179 milliarder kroner
Prisen for de 27 35A Joint Strike Fighter-fly falder - igen - i pris.

Nu lyder prisen på 14,179 milliarder kroner, ifølge en orientering fra forsvarsminister Trine Bramsen til Folketingets Finansudvalg.

For et år siden opgjorde Trine Bramsen den samlede pris til 14,579 milliarder kroner. Dermed er prisen for de 27 fly faldet med omkring 400 millioner kroner.

Prisfaldet, fremgår det af redegørelsen, skyldes især fald i anlægsudgifterne:

et forventet yderligere fald i stelpriserne på flyene

“Som det fremgår af tabel 1 er de forventede udgifter til anlægsinvesteringer faldet siden sidste orientering. Dette skyldes bl.a. et forventet yderligere fald i stelpriserne på flyene som følge af estimerede lavere produktionsomkostninger. Dertil kommer justeringen af kurssikringen i USD,” skriver forsvarsminister Trine Bramsen til Finansudvalget.

Prisen på flystel ventes at stige

Ministeren understreger, at en række usikkerhed betyder, at udviklingen kan vende således at F35-flyene bliver dyrere end nu. Coronakrisen har betydet, at prisen på flystel må forventes at stige:

Der eksisterer dog fortsat en række usikkerheder, der kan medføre øgede udgifter

“Der eksisterer dog fortsat en række usikkerheder, der kan medføre øgede udgifter. I den forbindelse skal det bemærkes, at COVID-19 implikationerne endnu ikke har materialiseret sig i priserne på flystel, hvorfor højere anskaffelsespriser i kommende produktionsserier ikke kan udelukkes.”

Desuden forventer ministeren højere produktionsomkostninger og medudgifter som følge af forskellen i prisindeksreguleringen i Danmark og USA, fremgår det af ministerens redegørelse:

“Dertil kommer højere produktionsomkostninger, som følge af Tyrkiets eksklusion fra F-35 programmet."

Og:

"Endvidere har prisindeksreguleringen af bevillingen til kampflyanskaffelsen på finansloven været lavere end den prisfremskrivning, der finder sted i USA for kampfly. Det har betydet, at der indtil nu er realiseret en merudgift på ca. 730 mio. kr. for det danske F-35 program, som følge af forskellen mellem den danske og amerikanske prisfremskrivning. Der vil løbende opstå et yderligere indeksbestemt tab, så længe der er en lavere indeksudvikling af finanslovsbevillingen til kampflyanskaffelsen i Danmark end prisfremskrivningen i USA.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Når det gælder våbenindustrien, millitæret og indkøb af kampfly som F-35 som hver især påvirker både klima og miljø i negativ retning savner jeg virkelig at klimaaktivisterne kommer på banen, hvor gemmer de sig når det gælder kritik af den stigende oprustning af militæret som ikke gavner klimaet.

Jeg var i starten imod vores dyre F35 indkøb. Dog jeg har ændret indstilling. I takt med vores internationale trussels billed har forandret sig markant. Da jeg må erkende at 3. Verdenskrig er lige rundt om hjørnet. Jeg forventer at indenfor de næste 6 år og kan allerede i næste år. Starter 3. Verdenskrig via enten Kinas invasion af Taiwan eller et tonking bugt lignende scenario. I det syd kinesiske hav. På en måde, kan man sige at 3. Verdenskrig allerede er startet. Via biologisk krigsførelse både som test på verdens biologiske beredskab. Og som en økonomisk katastrofe for den vestlige verden. Krig koster rigtigt mange penge. Og den kinesiske økonomi lider slet ikke på samme plan. Som det meste af verden. Og ser man på de kinesiske corona tal. Så har Kina jo klaret sig, ufattelig godt. Så godt at det er svært at tro på. Så kunne det tænkes at kina havde et biologisk beredskab gearet til covid19 som kun Taiwan kunne måle sig med? Så i dag siger jeg. Lad os opruste og forberede os på det værste. For vi har endnu ikke set det værste endnu.

Pelle Hyltoft, hvis det du skriver bliver til virkelighed, hvad skal vi så med den grønne omstilling for at redde klimaet, hvis det hele bliver smadret i en 3. verdenskrig, som du skriver ???
Folks hukommelse er kort, det er kun 76 år siden 2. verdenskrig sluttede med al den gru, død og ødelæggelse den var skyld i. Inden man opruster vil jeg anbefale at se serien Europa i flammer, som har været vist på TV. Hvis en 3. verdenskrig alligevel bliver resultatet, skyldes det at befolkningen i de fleste lande har valgt de forkerte ledere.

Bare rolig Pelle Hyltoft. Kina starter ingen 3. verdenskrig. Hverken om 6 år eller senere.

Prisfaldet svarer til 8 måneders coronatest !!

Ifølge flere medier, som kan googles, ligger udgiften for coronatest på min. 50 millioner pr. dag. D.v.s. en årlig udgift på min. 12-15 milliarder. Er det virkelig det værd?

I Skrydstrup er man lige nu ved at bygge garager og parkeringspladser til de 27 nye fly. Pris budgetteret til omkring 1.200.000.000 kr. plus. Heraf bruges ca. 600.000.000 kr. plus alene på sikring og overvågningsudstyr af flyvestationens område da flyet er klassificeret til hemlig.

Der er ingen stormagter der er interesseret i en omfattende krig for det vil blive verdens undergang da alle vil bruge en eller anden for for atomvåben før de andre.
Stormagterne har ind til nu ført deres krige på andre landes områder som småkrige i Korea, Vietnam, Afghanistan, Iraq, Syrien, diverse mellemamerikanske og afrikanske lande, samt diverse tidligere Sovjet områder. USA har aldrig siden Pearl Harbour følt krigen på ejet område, de har ført krige mod kommunister og terrorister i andre lande ligesom Sovjet/Rusland, og de kommer heller aldrig til det.

Men en ting er helt sikker. Siden anden verdenskrig blev afsluttet har vi sat kursen mod 3. verdenskrig. En klog man har sagt, at 4. verdenskrig bliver udført med køller. Så hvis vi var rigtig smarte sprang vi den 3. verdenskrig over og gik direkte i gang med den 4.. Tænk sikke mange penge og ressourcer vi kunne spare. Penge og ressourcer, som kunne muliggøre omstillingen til en bæredygtig verden med det gode fredsommelige liv for alle mennesker i verden.

Gør vi så det? Nej da. Vi fortsætter med kursen mod undergang af ren og skær grådighed og magt arrogance - For kun vi kan bestemme i verden og kun vi gør det rigtige. Alle andre er forkerte og skal bekæmpes. Om så hele verden, inkl. os selv skal udslettes.

Den blå løgn fortsætter.