Annonce

Aktindsigt: Forsvarschefen insisterede på at ministeren deltog i interview

Mail sendt 26. november fra Forsvaret til Forsvarsministeriet: “afgørende for Lentfer er, at han gennemfører interviewene sammen med ministeren"
Mail fra Forsvaret sendt til Forsvarsministeriet dokumenterer - som forsvarschef Flemming Lentfer også udtalte til Politiken 18. februar -, at det rent faktisk var ham, der bad om, at forsvarsminister Trine Bramsen (S) deltog i et omdiskuteret tiltrædelsesinterview med Ritzau:

“Jeg havde brug for at stå ved siden af ministeren, for vi kom fra en situation, hvor der også havde været debat om, om min forgænger og ministeren nu havde et godt forhold og alt det der,” sagde Flemming Lentfer til Politiken.

Forsvarsordførerne fra Venstre og de konservative modtog udtalelsen fra forsvarschef Flemming Lentfer med nærmest vantro. Den konservative forsvarsordfører, Niels Flemming Hansen, stillede direkte spørgsmålstegn ved, at forsvarschefen nu også talte sandt:

“Hvis det er sandt, det, forsvarschefen siger, så er det jo dejligt og positivt, at han nu lader sig interviewe alene og udtaler de her ting. Det viser et eller andet sted, at det nytter, det pres, vi har lagt. Og det stiller et vindue en lille smule på klem i forhold til den åbenhed, vi gerne ser,” sagde Niels Flemming Hansen til Politiken i sidste uge.

Venstres forsvarsordfører, Lars Chr. Lilleholt, modtog forsvarschefen udtalelse med om muligt endnu større mistillid: 

Det er forventeligt, det, han siger her. Hvad skulle han ellers sige

“Det er forventeligt, det, han siger her. Hvad skulle han ellers sige? Forsvarschefen vil jo gerne blive ved med at være forsvarschef,” sagde Lilleholt i sidste uge til Politiken. Han fastholdt samtidig sin kritik af Bramsen:

“Det her ændrer ikke ved, at en journalist, da forsvarschefen tiltrådte, bad om et interview med forsvarschefen, og så fik et interview med også ministeren. Det her handler fortsat om, hvorvidt forsvarschefen og forsvarets medarbejdere har ytringsfrihed, og det handler om den nødvendige respekt, ministeren viser sin forsvarschef.”

Forsvarskommandoen beder om at interviewene foregår i ministeriet 

Men nu understøtter en aktindsigt forsvarschefens udtalelser til Politiken.

I en mail sendt fra Forsvarskommandoens presseafdeling 26. november til Forsvarsministeriet - som Netavisen Pio har fået aktindsigt i - hedder det således direkte citeret, at "Det afgørende for Lentfer er, at han gennemfører interviewene sammen med ministeren”.

Det fremgår af mailen, at der er tale om i alt fire interviews, to sikre interviewaftaler med Ritzau og DR, og to mulige interviewaftaler med TV2 News og Jyllands-Posten.

Det fremgår yderligere af mailen, at det er efter ønske fra Forsvarskommandoen - FKO, at interviewene foregår i Forsvarsministeriet:

“Af den årsag foreslår vi, at alle interviews gennemføres i Holmens Kanal 9.” Årsagen var "forsvarschefens øvrige program for dagen".

K-ordfører tror nu på forsvarschefen

De konservatives forsvarsordfører, Niels Flemming Hansen, siger på den baggrund, at han ikke har grund til at betvivle, at det er forsvarschefen, der beder om, at ministeren deltager i interviewene:

Den ting må gerne stå til troende

“Den ting må gerne stå til troende,” siger Niels Flemming Hansen til Netavisen Pio.

Men Niels Flemming Hansen opretholder alligevel sin kritik af forsvarsministeren:

“Det er jo ikke det sagen handler om. Min udfordring består ikke i, om forsvarschefen har bedt ministeren deltage i interviewet eller ej, men om, hvordan interviewet er forløbet. Jeg kan da udmærket forstå, at forsvarschefen beder ministeren om at deltage i interviewet. Det er hans valg, næ, det er jo mere det her med: Hvordan bliver der svaret på spørgsmålene? Bliver forsvarschefen styret? Bliver han ikke styret?”

Niels Flemming Hansen understreger yderligere, at sagen for ham også handler om, om forsvarschefen “blot er en styrelseschef”:

er soldaterne så blot embedsmænd

“Og hvis han - forsvarschefen - så blot er det, er soldaterne så blot embedsmænd? Det vi spørger om på det andet samråd handler om, hvad ministeren vil gøre for at genoprette tilliden internt i forsvaret.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Keder de to forsvarsordfører sig, det er jo utroligt som de puster sig op over ingenting. Faktisk burde Bramsen og forsvarschefen have en undskyldning over de to brokkehoveder har mistillid til forsvaschefens troværdighed, bygget på sladder i pressen. Pinligt.

Lilleholts kommentar viser bare, at covid19 kan have alvorlige langtidsvirkninger. Han bevæger sig stadig i en omtåget tilstand. Burde sikkert sygemeldes et par måneder.

Niels Flemming Hansen (C)
Du har rodet dig ud i en gang politisk fnidder, det er beskæmmende men typisk konservativ mangel på politisk dømmekraft.
Og jo Forsvarschefen er styrelseschef, det er ikke til at komme udenom! Du har igen skudt ved siden af skydeskiven!

Sidst vi har overværet et så eklatant (overbevisende) fejlskud,
var da hovsa misilet blev affyret mod et sommerhus på Sjællands ODDE.
Fregattens chef undskyldte mange gange, ser vi det samme fra
Niels Flemming Hansen og Lars Christian Lilleholdt. Jeg tror det ikke.

Hvor har forsvarsministeren sagt "blot en styrelseschef"? Og siden hvornår er en styrelseschef en "blot"? Det er vel kun departementchefen og ministeren, der rangerer højere inden for det offentlige.

Forsvarschef eller Styrelseschef er vel egentlig ligegyldig, der er jo ikke tale om nogen degradering, begge titler leder deres ansvarsområde i henhold til det der er besluttet politisk af Folketing og regering, derudover har de ingen selvstændig beslutnings tagende.