Officerernes formand: Ministeren har “en reel chance for at klinke skårene”

Formanden for officererne, Niels Tønning: Vi må anerkende, at forsvarschefen er styrelseschef
Foto: Keld Navntoft
Forsvarsminister Trine Bramsen
Formanden for de danske officerer i Hovedorganisationen af officerer i Danmark, HOD, Niels Tønning, anerkender nu, at forsvaret er en styrelse - og at forsvarschefen dermed er en styrelseschef.

Anerkendelsen faldt torsdag aften i DR 2’s Deadline, hvor studieværten Niels Krause Kjær henviser til, at Tønning og blandt andet formanden for Centralforeningen for Stampersonel, CS,  Jesper Korsgaard Hansen, i et debatindlæg i Berlingske onsdag kritiserede forsvarsminister Trine Bramsen for at anvende udtrykket “styrelseschef” om forsvarschef Flemming Lentfer.

DR-studieværten henviser i interviewet til, at Tønning i debatindlægget skriver således:

“Der synes på politisk niveau at mangle en helt grundlæggende forståelse af, hvad Forsvaret er for en størrelse. Og nej Forsvaret er ikke en “Styrelse”, og Forsvarschefen er ikke en “styrelseschef” - i hvert fald ikke i traditionel forstand.”

Det får Krause Kjær til spørge: “Dermed siger I jo faktisk, at ja, forsvarschefen er faktisk en styrelseschef.”

Svaret fra Tønning lyder:

Ja, det er vi nødt til at anerkende. Forvaltningsmæssigt har han jo styrelsesansvar

“Ja, det er vi nødt til at anerkende. Forvaltningsmæssigt har han jo styrelsesansvar, og det ligger også i hele den struktur med at holde budgetter og styre efter det, der nu ligger i forsvarsforligene og så videre. Det er en forvaltningsmæssig opgave, som han tager på sig. Men det er ikke dén (Opgave, red.), der står forrest for alle soldaterne.”

Her henviser Tønning til, at han tidligere i DR-interviewet fastslår, at soldaterne i forsvaret - fra top til bund - først og fremmest ser forsvarschefen som kriger:

“Og det vi forbinder med forsvarschefen, det er krigeren. Det er ham, vi skal have tillid til i krigen, at han både har overvejet fordele og ulemper, sådan at man ikke udsættes for unødvendig fare. Og hele chefstrukturen i forsvaret er jo en enstrenget ledelsesstruktur, og når man så ligesom piller ved autoriteten hos den allerhøjeste, så ryster hele huset.”

når man så ligesom piller ved autoriteten hos den allerhøjeste, så ryster hele huset

Sammenhold helt afgørende

Undervejs i DR-interviewet nævner DR-studieværten, at officererne virker “voldsomt ømskindede, når bare det at kalde forsvaret “en styrelse” og forsvarschefen for “en styrelseschef” kan få officererne “helt op i det røde felt”".

Tønning forklarer, at sammenhold og kampgejst er helt afgørende inden for forsvaret:

Det har ikke noget med primadonnanykker at gøre

“Det har ikke noget med primadonnanykker at gøre. Det at forklare materien i forsvaret for nogen, der ikke har været der, kan være svært. Men det er så afgørende nødvendigt for det sammenhold og den kampgejst, der skal være, den ånd, der skal være i en enhed, at der ikke er nogen tvivl om, hvem der har kommandoen.”

Tønning understreger desuden, at forsvarets ansatte anerkender demokratiet - og at det i sidste ende er politikerne, der bestemmer:

“Det er et demokrati, vi lever i. Det anerkende alle også. Og vi er parate til at gå rigtig langt for også at forsvare det.”

Tønning understreger, at hans kritik af forsvarsministeren også går på, at hun har talt til chefgruppen, som om de nu skal “i skole”:

“Udfordringen har været, for eksempel når forsvarsministeren har italesat de her udfordringer, der har været i forsvarsministerens område, så er det lykkedes forsvarsministeren at udstille en hel chefgruppe og sagt: “Nu skal I allesammen i skole. Det er jer, der har et problem med styring og kontrol”. Men det var det ikke.”

Tønning: Giv plads til cheferne i forsvaret

Frustrationerne over tonen til trods tror Niels Tønning på, at forsvarsminister Trine Bramsen “kan klinke skårene”, men ministeren er nødt til at give cheferne i forsvaret plads:

Jeg vil da gerne have den her dialog med ministeren. Det får vi også

“Jeg skal være den første til at beklage, at det går så langt. Jeg vil da gerne have den her dialog med ministeren. Det får vi også. Og jeg tror også, hun har en reel chance for at klinke skårene. Men hun er også nødt til at lytte. Hun er nødt til at give plads til sine chefer under sig. Det nytter ikke noget, at hun ikke accepterer, at hun er nødt til at lede gennem sine chefer. Det vil sige, at hun skal give Flemming Lentfer og hans chefer plads til at være også i det offentlige rum - og ikke bare sidde på kommunikationen selv.”

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Nå, da, da. Der er da godt nok gang i støvlerne. Tænk sig, at forsvarsministeren tillader at bede officererne om at tage sig sammen, så der undgås kassetømninger osv.
Nå, det er betryggende trods alt, at militæret anser sig selv for demokratiets forsvarere, selvom det ender med, at man ‘kun’ er villig til at gå rigtig langt. Gad vide, hvor den grænse går?

Hvilke kassetømninger??? Tænker du på Ejendomsstyrelsen? Den ligger under ministeren - ikke under forsvarschefen...

Store drenge med stjerne på deres skuldre, små fornærmede drenge der ikke tager dialog internt, men bruger pressen som talerør.
Niels Tønning du burde skamme dig!Forsvarsminister Trine Bramsen er din øverste foresatte og hende skal du respektere!

Lille behagesyg trunte der ikke kan styre at de ansatte har ret til deres egen mening.
Trine Bramsen er på ingen måde Niels Tønnings chef. Tønning er som formand for HOD ikke ansat i forsvaret mere. Hav styr på fakta.

Ja, det er lige der hunden ligger begravet. Forsvarsministeren bliver betragtet som “ en trunte” ovenikøbet en behagesyg en af slagsen. De store dekorerede mænd kan slet ikke være i deres egen uniform af ærgrelse over at blive irettesat og kigget i kortene af en stærk kvinde. Vi ved alle der har hersket en del uro i flere geledder bla neputisme - og endelig bliver det undersøgt til bunds. Det kan da kun være i alles interesse, hvis man ellers har rent mel i posen.

Alle de store skandaler - på nær én - har været i andre styrelser, der primært består af civile. Det er dem, ministeren skal få styr på - ikke forsvarschefens område. Ministeren har endnu ikke fået styr på sine civile styrelser, og hvis hun ikke får det snart, er hendes dage som forsvarsminister nok slut.

Det kan da godt være at han ikke længere er ansat i forsvaret, men han fører sig da frem, i uniform og hele baduljen ind imellem, som om han er.
Problemet med jer i forsvaret er nok bare en generel modvilje mod "stærke kvinder". Tag jer dog sammen og vis jer som ægte soldater... ikke små nussehøns.

Det er svært at fjerne uniformen fra gamle fotos...

Hvad med lidt gensidig respekt?

Sludder! Tønning er ikke ansat i forsvaret!

Kan i dag læse i Berlingske, at topofficererne har holdt hulemøder for at ømme sig over ministerens kritik af nepotismesager i forsvaret. Men der er åbenbart ikke ført referater af møderne! Har det overhovedet været tjenstlige møder, når der ikke foreligger referater ? Hvis det er private sammenkomster af faglig karakter, er det forhåbentlig ikke foregået i tjenestetiden, og med rejsen betalt af skatteyderne ? I værste fald kan det udlægges som møder med konspiratorisk formål, når man ikke vil oplyse, hvem der deltog, og referere fra det. Det er måske i overensstemmelse med selvforståelsen i officerskorpset, men ikke med god forvaltningsskik !! Trines forvaltningsskole er nok alligevel tiltrængt.

Mig bekendt har der kun været én nepotismesag - og det er én for mange. Hvilke sager hentyder du til?

Styrelseschef ? Der er da mange styrelser. Hvad er der i vejen med det éntydige: Forsvarschef.
Det ligner det sædvanlige bureaukratiske mantra: "Hvad skal vi lave i dag. Vi må kunne finde på noget, så folk kan se at vi laver noget"

Forsvarsminister Trine Bramsen.
Med de tilsyneladende uberettigede udtalelser óg grundløse beskyldninger fra de ansatte officerer mfl. har du ingen grund til at klinke noget som helst i forbindelse med dem. De, herunder hr. Tønning, burde stå skoleret og give dig en uforbeholden undskyldning for deres udgydelser. Håber ikke du glemmer men gemmer. Stå fast og ryd op, du og forsvarschefen/styrelseschefen, har åbenbart fat i noget.

Ja, ryd op i de styrelser, hvor der er konstateret uregelmæssigheder i stedet for at yppe kiv. Og lad så forsvarschefen få lov at benytte den ytringsfrihed, som alle i forsvaret har!

En god leder, her forsvarsministeren lytter til kritik fra sine ansatte, og så tager man dialogen. Bramsen er kontant i sin ledelsesstil og kalder en spade for en spade, det burde forsvaret respektere.
Hun mister intet ved at lytte og komme i møde og omvendt. Nok klogt af forsvarets officerer næste gang, henvender sig direkte til Bramsen og ikke via Berlingske og oppositionen. Det er langt fra konstruktivt og bestemt ikke klædeligt, eller aftvinger respekt hos befolkningen. Så lyt begge parter. Tak

HKKF Hærens konstabel og koporals forening har ikke ville være
medunderskriver på den kritik som er udgået fra officerskorpset.
Hvordan kan det være at en klaphat som Søren Espersen kan tillade
sig at forlange ministerens afgang, med den begrundelse at "soldaterne"
ikke har tillid til ministeren, de "soldater" som er medlem af HKKF,
er da vidst dem som skal gå i front hvis der skal udsendes styrker.
de giver udtryk for at de har stor tillid til forsvarsministeren.
Tom Block som er formand for HKKF har udtalt at foreningen der omfatter
4500 ansatte i forsvaret har takket nej til deltagelsen i angrebet på
ministeren, med den begrundelse at de anser ministeren for aldeles
kompetent. Hvorfor fremgår dette ikke af angrebet på ministeren i Berlingske,
når avisen er blevet informeret om denne store del af forsvaret som er af
den direkte modsatte opfattelse af ministeren.

Nu er det ikke HKKF's medlemmer, der er ministerens primære samarbejdspartnere. Det er cheferne. Og hvis man ikke respekterer deres ytringsfrihed og faglige input, bliver det svært. Derfor må ministeren genindføre ytringsfriheden, så forsvarschefen (og andre) kan udtale sig, uden ministerens tilstedeværelse. Det smager af censur... Vi har nu en forsvarschef, der ikke - alene - har kunnet møde pressen siden sin tiltrædelse.

Og lad så forsvarschefen bruge sin ytringsfrihed og faglige viden og lad ministren snakke politik!

Til at begynde med:
Nu skal man huske på at Tine Bramsen ikke har et overskæg hun kan stille sig op og sno, som officererne kan beundre.
Ej heller går hun formentlig med sabel og kasket eller med støvler som kan ’klikke’ når de slås sammen.

Men:
Jeg tillader mig at håbe at hun som forsvarsminister på et tidspunkt ser sig nødsaget til at rydde op blandt de drengerøve med sirligt snoede overskæg der åbenbart ikke vil finde deres plads i systemet og ikke kan se sig selv som ansat under en kvindelig minister!
Hvis man som ansat i et privat firma tillader sig at gå i pressen med klager over ånden/klimaet/atmosfæren på sin arbejdsplads – så vil man hurtigt mærke at man er rykket nærmere døren, hvis man da ikke på selve dagen lander på røv og albuer ude på fortovet.
Tine, smid to eller tre ud, så falder resten nok på plads.

Du er helt galt på den med de gamle fordomme! De militære fagforeninger har den samme mulighed som civile fagforeninger. De sidste holder sig normalt ikke tilbage. Din fascistiske tilgang til fagforeninger og ytringsfrihed er bemærkelsesværdig...

Rundt om i verden dør folk af sult, krige, eller for at kritisere myndighederne, demokratiske forhold bliver slået hårdt ned på. Men i Danmark er et af vores største problemer at forsvarsministeren kom til at kalde forsvarschefen styrelseschef. Hvad med at forsvaret får styr på alle de skandalesager der er inden for forsvaret inden de angriber andre

Nu er det altså ministeren, der skal få styr på skandalerne i sine styrelser. Det er hende, der har problemer med de styrelser, der primært beskæftiger civile, og hvis hun ikke klarer mosten, bliver hun flyttet/fyret af statsministeren ved næste rokering. Tænk på Collet, der nåede at være forsvarsminister i 8 måneder. Forsvarschefen har mig bekendt ingen skandaler, efter at hærchefen blev dømt og afskediget. Denne sag drejer sig mindre om "forsvarschefen", der er det ord, der anvendes i diverse love, men mere om, at forsvarschefen ikke må give interviewes, uden at ministeren deltager. Ministeren må respektere ytringsfriheden, når det gælder forsvarschefens faglighed, og i stedet koncentrere sig om forsvarspolitikken!

Rundt om i verden dør folk af sult, krige, eller for at kritisere myndighederne, demokratiske forhold bliver slået hårdt ned på. Men i Danmark er et af vores største problemer at forsvarsministeren kom til at kalde forsvarschefen styrelseschef. Hvad med at forsvaret får styr på alle de skandalesager der er inden for forsvaret inden de angriber andre

Debatniveauet røber manglende kendskab til emnet, og især hvad det handler om: Forsvarschefens ytringsfrihed.
I stedet for ministerens drilleri ved at bruge ordet "styrelseschef" i stedet for "forsvarschef", der ifølge lovteksterne er det korrekte ord, burde hun koncentrere sig om de skandaler, der er i styrelserne uden for forsvarschefens resort. Her er de personer, hun har sendt hjem, blevet ansat igen under staten, og der er mig bekendt ikke offentliggjort noget om, hvad hun har gjort for at rydde op. I modsætning til det uniformerede forsvar, hvor auditørkorpset fik bragt hærchefen i retten, dømt og afskediget. Sådan klarede forsvarschefen sine skandaler. Hvornår får ministeren styr på sine civile styrelsers skandaler?

Jeg har ondt af Trine Bramsen, hun skal rette op på den råddenskab som Claus Hjort lukkede øjnene for. Det er en svær opgave med alle de `fine` uniformer, som opfatter sig som guds gave til den danske befolkning, og ikke kan acceptere andre boller på suppen, vil lever ikke i fortiden. Husk musikalen Pinafore "de gud ikke gav hjerne gav han stjerner"

Spar på galden! Det er den civile del af Forsvarsministeriets styrelser, der har et problem med "råddenskab" - ikke "de fine unitformer", der har ryddet op ved hjælp af Auditørkorpset. Aner jeg lidt misundelse - savner du en "fin uniform"?

Annonce