Annonce

Fagbevægelsen spiller ambitiøst ud med socialt retfærdig grøn omstilling

Fagbevægelsens Hovedorganisation spiller nu ud med 113 forslag, der skal sikre at Danmark, når klimamålene uden at uligheden stiger.
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har udarbejdet sit bud på en samlet klimaplan. Planen skal sikre at Danmark reducerer drivhusgasudledningerne i 2030 med 70 procent, som et stort flertal i folketinget har forpligtet sig til, men at det samtidig sker på en social retfærdig måde.

I vores plan går klima og social retfærdig omstilling hånd i hånd”

Planen indeholder ikke mindre end 113 forslag, som skal sikre den grønne omstilling på en retfærdig måde. FH kalder det selv en helhedsplan.

”Vi kalder det en helhedsplan, fordi den omfatter alle store sektorer, og fordi den ikke bare handler om snævre klimatiltag, men også om medarbejderinddragelse, arbejdsmiljø, uddannelse og tryghed.

"I vores plan går klima og social retfærdig omstilling hånd i hånd”, udtaler Lizette Risgaard, der er formand for FH.

Ikke bare grøn, men retfærdig

Hvis der skal være opbakning til den grønne omstilling er det nødvendigt, at den ikke samtidig øger uligheden, advarer FH, der er paraplyorganisation for 1,3 millioner lønmodtagere.

”Omstilling skal ikke bare være grøn, den skal også være retfærdig. Vi skal ikke beskytte alle jobfunktioner – men vi skal beskytte de mennesker, der udfylder dem”, siger Lizette Risgaard.

Tidligere er sociale og fordelingsmæssige hensyn blevet kaldt for ”snubletråde”, der bremser den grønne omstilling.

”Jeg er helt uenig. Vi risikerer både at mangle kvalificeret arbejdskraft og at miste befolkningens opbakning til den grønne omstilling, hvis ikke vi via uddannelse, opkvalificering og tryghed får alle med. Det ville være katastrofalt for både den enkelte lønmodtager og for klimaindsatsen”, siger hun.

Omstilling skal ikke bare være grøn, den skal også være retfærdig.

FH vurderer i planen, at den grønne omstilling samlet vil skabe mindst 200.000 flere arbejdspladser frem mod 2030, men det forudsætter ifølge FH, at man samtidig investerer i den nødvendige uddannelse og opkvalificering af medarbejdere til følge efterspørgslen.

Ros og skepsis på Christiansborg

FH’s klimaplan får en pæn modtagelse på Christiansborg, mens regeringen er mere lunken ved et af forslagene.

“Ros til fagbevægelsen for at gå aktivt ind i klimakampen! Nu må regeringen lytte. Vi har brug for store grønne ambitioner. Løsning af coronakrisen må gå hånd i hånd med løsningen af klimakrisen,” lyder det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr på Twitter.

Hos De Radikale Venstre er man begejstret for FH's udmelding. Her er det særligt et forslag om CO2-afgift, som De Radikale selv er tilhængere af, som man hæfter sig ved.

"Jeg synes, det er enormt positivt, at fagbevægelsen også melder sig ind i klimakampen med så stærkt et budskab om, at CO2-afgifter er den billigste og mest effektive måde at realisere den grønne omstilling. Og at det også er i det arbejdende folks interesse i Danmark, at den grønne omstilling skal gøres så billigt som muligt," siger klimaordfører 

Ruben Kidde til Ritzau.

Flyafgifter er dog ikke på regeringens ønskeseddel lige nu. Klimaminister Dan Jørgensen (S) siger til Politiken, at regeringen vil "se på skatte- og afgiftssystemet i forbindelse med den grønne omstilling". Han specificerer ikke hvornår.

Men en flyskat kommer ikke nu, siger han med henvisning til at luftfartsbranchen er "i knæ".


Fakta: Fem forslag fra FH's klimaplan

1) Massive investeringer i havvind, landvind, solceller og biogas frem mod 2030 for at understøtte elektrificering inden for opvarmning, erhverv, landbrug og transport samt en strategisk satsning på Power-to-X-teknologier.

2) Affaldssystemet skal reformeres, offentlige indkøb og udbud skal være grønne og socialt bæredygtige, og der skal afsættes milliardbeløb til udvikling og udbredelse af alternative proteiner og nye, klimavenlige materialer.

3) Klimaafgifter: FH foreslår nedsættelse af en ekspertkommission, som skal designe og foreslå forskellige klimaafgifter, som tager hensyn til risiko for udflytning af produktion og ulighed. Klimaafgifter, der lever op til hensynene, skal indføres senest i 2025.

4) Flere gode job og mere grøn uddannelse: Styrkede indsatser inden for medarbejderinddragelse, arbejdsmiljø, uddannelse og opkvalificering.

5) Den grønne omstilling må ikke få arbejdsløsheden til at stige eller øger uligheden i Danmark. Derfor foreslår FH bl.a. styrkede indsatser for opkvalificering, at regulering af dagpengene følger lønudviklingen, og at fordelingshensyn skal være en hjørnesten, f.eks. i design af mulige klimaafgifter.

Kilde: FH og Ritzau

 

Læs hele planen fra FH her.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet