Fagbevægelsen: Investeringer i grøn omstilling vil skabe mindst 200.000 jobs

"Vi skal genskabe et Danmark, der er endnu grønnere end det, vi kendte før coronaen,” siger formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard
En ny analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) viser, at de samlede merinvesteringer, der skal til for at opfylde 2030-klimamålet om at reducere CO2-udslippet med 70 procent, vil skabe over 200.000 ekstra årsværk frem mod 2030.

Det svarer i gennemsnit til 20.000 flere job i alle årene fra 2021 til 2030 eller ca. fire gange så stor en beskæftigelse, som Femern-forbindelsen forventes at skabe.

Energiø kan skabe yderligere 150.000 årsværk

Nogle hævder, at coronakrisen betyder, at vi ikke har råd til investeringer i grøn omstilling. Men det er helt forkert

”Nogle hævder, at coronakrisen betyder, at vi ikke har råd til investeringer i grøn omstilling. Men det er helt forkert – vi skal netop investere os ud af krisen. Og når det kommer til klima, skal vi genskabe et Danmark, der er endnu grønnere end det, vi kendte før coronaen,” udtaler FH’s formand, Lizette Risgaard, ifølge en pressemeddelelse.

Hvis man yderligere realiserer planerne om at etablere en såkaldt ’energiø’, der skal samle og videredistribuere vindenergi fra havvindmølleparker til andre lande, kan der ifølge analysen skabe yderligere 150.000 årsværk. Oveni i de 200.000 årsværk.

Lønmodtagernes kompetencer er afgørende for grøn omstilling 

I analysen tages der udgangspunkt i, at der frem mod 2030 skal ske markante investeringer, bl.a. i udbygning af havvind, biogasanlæg og varmepumper. Lønmodtagernes kompetencer bliver afgørende for at komme i mål med både 2030-målet om 70 pct. reduktion fra 1990-niveau og 2050-målet om klimaneutralitet.

Dygtige medarbejdere kommer ikke ud af det blå

”Det er helt afgørende, at vi allerede nu uddanner dem, der skal være med til at løse vores klimaudfordringer i fremtiden. Dygtige medarbejdere kommer ikke ud af det blå. De skal uddannes og opkvalificeres, så de er parate til de titusindvis af nye job, der kommer,” siger Lizette Risgaard.

De 200.000 årsværk fordeler sig inden for industri, service samt bygge og anlæg.

200.000 jobs er et underkants-skøn 

De 200.000 ekstra årsværk er et underkants-skøn. For det første indgår kun årsværk som følge af etableringer, ikke den efterfølgende permanente beskæftigelse i for eksempel at drifte de etablerede havvindmølleparker og biogasanlæg.

For det andet indgår effekterne af grønne offentlige indkøb og udbud for eksempel ikke, fordi det ikke umiddelbart har været muligt at beregne et skøn for beskæftigelsen.

Da analysen fokuserer på ’merinvesteringer’ og ikke ’samlede investeringer’, viser den kun, hvor mange ekstra årsværk, der skabes sammenlignet med et scenarie uden de grønne investeringer.

”Vi ønsker et Danmark, der både har høje klimaambitioner og høj beskæftigelse. Det vil skabe et forkert billede, hvis man bare tæller nye job uden samtidig at tage højde for, at andre job kan forsvinde. Derfor har vi analyseret merinvesteringerne. Der er tale om ekstra 200.000 årsværk, med tryk på ekstra”, siger Lizette Risgaard.

Grøn omstilling må ikke øge uligheden

For Fagbevægelsens Hovedorganisation er det vigtigt, at Danmark bliver ved med at være et foregangsland på klimaområdet, at omstillingen skaber jobs i Danmark - samtidig med at den grønne omstilling ikke øger uligheden.

”Det vil hverken gavne klimaet eller dansk beskæftigelse, hvis dansk produktion flytter til lande, hvor klimabelastningen er større. Vores fokus bør være på at udvikle og eksportere løsninger, der også kan bruges i andre lande, til gavn for den globale klimaindsats og dansk økonomi,” påpeger Lizette Risgaard.

Analyse: Notat om beskæftigelseseffekter af grøn omstilling

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Corona-virusen er også en Klima-virus..Det er moder Jord der prøver at vise menneskeheden at vi sviner alt alt for meget.Efter at flyene,krydstogtskiben,og mindst 50 % af bilparken,, over alt på jorden har stået stille i et stykke tid, kan menneskeheden forhåbenligt se at noget må gøres,,Og start med at lade olien bive i jorden,,og brug VIND-energi,SOL-energi,og BRINT..OG skab grønne arbejdespladser..Dette er en KLIMA-virus

Annonce

Annonce