Fagforbund om udligningsreform: Serviceloftet skal hæves

De offentligt ansattes fagforbund er overvejende positive over for den nye udligningsreform, men ønsker flere penge til velfærd.
Foto: FOA
Mona Striib, forbundsformand i FOA
Regeringen indgik tirsdag en aftale med Venstre, de Radikale, SF og Alternativet om en ny udligningsordning for kommunerne, som skal sikre et Danmark i bedre balance.

Hos landets største fagforbund for kommunalt ansatte, FOA, og hos pædagogernes fagforening, BUPL, er man overordnet set positivt stemt over for den nye udligningsreform.

Nu gælder det om at få hævet kommunernes serviceloft, understreger begge fagforbund.

“Et skridt i den rigtige retning”

“Udligningsreformen er et skridt i den rigtige retning. Det er positivt, at udligningsreformen sender flere penge til kommuner med mange ældre og børn,” udtaler næstformand i FOA, Thomas Enghausen, i en pressemeddelelse på deres hjemmeside.

Det er positivt, at udligningsreformen sender flere penge til kommuner med mange ældre og børn

Han er særligt glad for reformen, fordi den begynder at rykke ved problemet med at skaffe kollegaer nok til at yde en god service til borgerne inden for en rimelig trækprocent. Nu skal man sikre, at kommunerne også får mulighed for at bruge de ekstra midler, fastslår FOA-næstformanden.

Thomas Enghausen så gerne en reform, der havde gjort uligheden mellem landets fattige og rige kommuner endnu mindre.

placeholder

 

FOA har lige nu blikket rettet mod de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi i 2021. Her håber de på, at det kommunale serviceloft bliver forhøjet:

”Vi ser desværre, hvordan serviceloft og trusler om sanktioner skræmmer mange kommuner fra bare at bruge de midler de har budgetteret med på velfærd. I 2019 lå serviceudgifterne i kommunerne 1,1 milliarder kroner under det, der var budgetteret. Det understreger nødvendigheden af at ændre budgetloven,” udtaler Thomas Enghausen.

Løfte om velfærd først

Hos BUPL ser man gerne, at serviceloftet bliver hævet, fordi der er flere børn og ældre i kommunerne end førhen.

“Serviceramme skal hæves på grund af flere børn og ældre - men også mere for at sikre et godt børneliv,” lyder det i et kort tweet.

placeholder

 

Det er vigtigt, at finansminister Nicolai Wammen (S) indfrier sit løfte om at sætte velfærd først, så det kan ses i aftalen om den præcise økonomi for kommunerne, som aftalepartierne skal forhandle på plads med Kommunernes Landsforening (KL). Det skriver BUPL på Twitter. Selvom den nye udligningsreform tilfører kommunerne flere penge, er kommunernes velfærdsbudget fortsat begrænset af serviceloftet.

Bedre indsats for udsatte børn og handicappede

Også Socialpædagogernes fagforening udtrykker behersket begejstring for udligningreformen.

“Aftale om kommunal udligning er en sejr for Danmark. En mere retfærdig og solidarisk fordeling af midler,” skriver de i et tweet.

Socialpædagogerne betoner, at det nu er vigtigt at få pengene ud i kommunerne, så de kan sikre en endnu større indsats for især mennesker med handicap og socialt udsatte børn, unge og voksne.

På Twitter skriver Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, at udligningsreformen er “et skridt i den rigtige retning”, og han fremhæver, at den nye aftale giver kommunerne mulighed for bedre at lave den rigtige indsats: 

Et vigtigt skridt for udsatte børn og mennesker med handicap

“Et vigtigt skridt for udsatte børn og mennesker med handicap. Alt for ofte har de “tabt” i konkurrence med daginstitution, skole og ældreområdet.”

placeholder

 

Benny Andersen takker aftalepartierne for den øgede solidaritet med udsatte børn og mennesker med handicap.

Tim Tørnqvist Jensen læser Journalistik på Roskilde Universitet. Tidligere student på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce