Formanden for soldaternes fagforening: Lad os nu lige tage det roligt

Formanden for Hærens Konstabel og Korporal Forening, Tom Block, ikke enig i angrebet på forsvarsminister Trine Bramsen (S)
Foto: Keld Navntoft
Transportminister og minister for ligestilling, Trine Bramsen (S)
Denne artikel indeholder kritik, som burde være forelagt Berlingske i overensstemmelse med de presseetiske regler. Netavisen Pio beklager.

“Læg linjen om, Trine Bramsen, hvis du vil bevare et effektivt forsvar,” kan man læse i en kommentar i Berlingske tirsdag sen eftermiddag.

Kommentaren er forfattet af blandt andet formændene for officerernes fagforening, HOD, Niels Tønning, og Jesper Korsgaard Hansen, formand for Centralforeningen for Stampersonel (CS).

På baggrund af kommentaren har Ritzau rundsendt et telegram til medierne om at soldaterne i Danmark opfordrer forsvarsminister Trine Bramsen til at lægge stilen om. I Politiken præsenteres telegrammet under rubrikken: “Menige og officerer kritiserer ministeren: Læg linjen om”.

Soldaternes fagforening, HKKF, der tæller 4.500 medlemmer og har hærens korporaler, konstabler og værnepligtige som medlemmer, blev også opfordret til at være medunderskriver på kommentaren, som Berlingske bringer, men takkede pænt nej tak.

I stedet sendte HKKF’s formand, Tom Block, en kommentar til Berlingske om emnet som blev bragt onsdag sen eftermiddag.

Jeg understreger blandt andet i min kommentar, at jeg på ingen måde deler opfattelsen af, at Trine Bramsen skulle være’ uegnet’ som forsvarsminister

“Jeg understreger blandt andet i min kommentar, at jeg på ingen måde deler opfattelsen af, at Trine Bramsen skulle være’ uegnet’ som forsvarsminister, som Berlingske skrev i sin leder i fredags,” siger formanden for HKKF, Tom Block, til Netavisen Pio.

“I min kommentar opfordrer jeg til at “vi alle lige trækker vejret dybt et par gange og fortsætter i et lidt roligere toneleje. Men det synspunkt er der så ikke plads til i Berlingske. Ærgerligt for offentligheden, der så ikke ved, at en af forsvarets største fagforeninger, har et noget mere nuanceret syn på forsvarsminister Trine Bramsen,” siger Tom Block til Netavisen Pio.

I kommentaren skriver Tom Block om forsvarsminister Trine Bramsen:

Jeg oplever hende som en minister med en reel interesse for forsvaret og konkrete ønsker til forbedringer

“Jeg oplever hende som en minister med en reel interesse for forsvaret og konkrete ønsker til forbedringer, og kigger man for eksempel på veteranområdet har hendes indsats da også været rost vidt og bredt.” 

Bredt politisk forlig: Forsvarschef blev styrelseschef

En del af den aktuelle kritik fra især forsvarets øverste chefer rettet mod forsvarsminister Trine Bramsen går på, at hun har betegnet forsvarschefen som en “styrelseschef”.

Tom Block minder i sin kommentar om, at Forsvarskommandoen blev omdannet til en Værnsfælles Kommando og lagt ind under Forsvarsministeriet som led i et bredt politisk forlig tilbage i 2013. Og med en lovændring i 2017 blev det fastslået, at forsvarschefen rent faktisk er chef for en styrelse:

“Styringen af forsvaret og relationen mellem det politiske niveau og den militære ledelse har gennem adskillige år været spændingsfyldt og har i perioder slået gnister. Ønsket om politisk styring af forsvaret er helt legitimt i et demokrati og er blevet båret frem af brede politiske flertal især som konsekvens af episoder, hvor selv- og enerådigheden i forsvaret har givet anledning til problemer,” skriver forbundsformand Tom Block og fortsætter.

Med en lovændring i 2017 blev det formelt fastslået, at forsvarschefen er chef for en styrelse

“Man kan undre sig over, at nogle politikere tilsyneladende har glemt, at et bredt politisk flertal i forsvarsforliget i 2013 besluttede organisationsændringer i forsvaret, som medførte, at Forsvarskommandoen blev omdannet til en Værnsfælles Kommando og lagt ind under Forsvarsministeriet. Med en lovændring i 2017 blev det formelt fastslået, at forsvarschefen er chef for en styrelse.” 

Tom Block anfører i sin kommentar, at opstandelsen over ordet “styrelseschef” hænger nok så meget sammen med, at nogle debattører ønsker at “piske en stemning op”.

“Både på det formelle plan og i forhold til den politiske substans er det svært at blive overrasket over forsvarsministerens udtalelse om, at forsvarschefen er chef for en styrelse. Opstandelsen hænger nok snarere sammen med, at nogle debattører finder det opportunt at piske en stemning op, som har til formål at dække over en reel og saglig diskussion om, hvor forsvaret skal hen, og hvordan det bliver besluttet. I stedet bliver der appelleret til følelser om militær kultur og sammenhold som et mantra, der skal holde politikerne væk fra at blande sig i forsvaret.”

Opstandelsen hænger nok snarere sammen med, at nogle debattører finder det opportunt at piske en stemning op

Velkendt debat

Trine Bramsen kritiseres yderligere for, at undertrykke den fri debat. Hertil anfører forbundsformand Tom Block i sit oprindelige debatindlæg, at den debat er velkendt - også under tidligere forsvarsministre:

“Når hun i den igangværende debat bliver beskyldt for at ville indføre ’centraliseringsregimer’ og lægge låg på den frie og åbne forsvarsdebat, er det værd at huske på, at debatten om manglende ytringsfrihed for ansatte i forsvaret har været ført mange gange før – også under tidligere forsvarsministre.”

Forbundsformand Tom Block opfordrer til, at man diskuterer forholdet mellem politik og forvaltning på en saglig måde:

“Forholdet mellem politik og forvaltning – herunder den militære ledelsesopgave – er ikke enkel, men ganske brydningsfuld. Det vidner de oplysninger, som for eksempel er kommet frem om relationen mellem sundhedsstyrelsen og statsministeriet under Corona-epidemien, om. Det er ikke en særlig problematik, som gælder forsvaret og forsvarschefen. Derfor bør man også debattere brydningerne på en ordentlig og saglig måde uden at opstille politiske stråmænd og hidse gemytterne op i en symbolkamp, der handler om meget mere, end hvad der bliver sagt.”

Forbundsformanden understreger i sin kommentar, at ytringsfriheden er vital for HKKF:

“Den aktuelle sag handler også om ytringsfrihed for offentligt ansatte. Vi har haft debatten om ytringsfrihed flere gange før. Ofte har den omhandlet lidt for ærlige konstabler eller desillusionerede unge officerer, som nogle længere oppe i systemet gerne ville have til at tie stille,” skriver Tom Block og fortsætter:

har forsvarets ansatte den samme ytringsfrihed som alle andre i kongeriget Danmark

“Dengang som nu ligger HKKF’s holdning til spørgsmålet fast: Ser man bort fra ting, der ligger under den militære tavshedspligt, har forsvarets ansatte den samme ytringsfrihed som alle andre i kongeriget Danmark. Og skal vi have et endnu bedre forsvar, så kræver det, at den militære fagkundskab fra konstabel- til generalniveau har mulighed for at blande sig i debatten.”

SF: Forsvaret er ikke hævet over andre styrelser

SF's forsvarsordfører, Anne Valentina Berthelsen, skriver på Twitter, at kritikken af Trine Bramsen ikke handler om ordet "styrelseschef", men snarere om, at Forsvaret føler sig hævet over andre styrelser:

"Det her handler jo ikke om ordet “styrelseschef”. Det handler om, at Forsvaret mener, at man er hævet over andre styrelser. But how? Ansatte og soldater yder en uvurderlig indsats for DK. Men betyder det, at de skal have flere beføjelser?"

placeholder

 

Berlingske bringer kommentar i forkortet version

Berlingskes debatredaktør, Pierre  Collignon, oplyser i en debattråd på Facebook kl. 12.06, at Berlingske nu planlægger at bringe HKKF-forbundsformand, Tom Blocks, debatindlæg i Berlingske torsdag, men altså i forkortet form.

Berlingske har kl. 16.51 onsdag offentliggjort Tom Blocks kommentar i forkortet form.

Opdateret onsdag kl. 12.30 med oplysningen om, at Berlingske nu planlægger at offentliggøre forbundsformand Tom Blocks kommentar torsdag. Opdateret onsdag kl. 17.53 med oplysning om, at Berlingske har offentliggjort Block-kommentaren i forkortet form kl. 16.51. Opdateret torsdag kl. 13.05 med beklagelse af at kritikken af Berlingske ikke forinden offentliggørelse af artiklen blev forelagt Berlingske

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Tusind tak for at denne kommentar kommer ud til en bredere kreds. Det er folkeoplysning når det er bedst

Spændende at se hvor meget og hvordan Berlingske forkorter

Bedste hilsner

Jytte Andersen
Fhv min. Og MF

Enig med dig, Jytte Andersen. Jeg blev i helt godt humør, da jeg læste indlægget og kommentarerne. Godt at der er andre slags folk end oberst-Hackel typer indn for militæret.

Tak først og fremmest for artiklen. Her får menigmand en anden vinkling på forsvarsministerens “krig” med sit ministerområde.
Her et godt eksempel på at offentligheden orienteres ensidigt. Den gammelborgerlige - og militært orienterede - medieverden har åbenbart indført censur og kun bragt “pleasersiden” af en “betændt” sag, der i virkeligheden er gammelkendt i det kongelige danske militær samt i gammelborgerlige kredse - Tante Berlingerens omgangskreds.

Den militære opstandelse over forsvarsministeren udtrykker i bund og grund et slet skjult ønske om, at militæret skal kunne bestemme over sig selv uden indblanding fra demokratisk valgte magthavere. Man anfører patetiske synspunkter om, at det er forsvarschefen, der sender soldaterne i krig. Det er naturligvis forkert - heldigvis er det et politisk flertal i Folketinget, der bestemmer om Danmark deltager i konflikter med militære midler. Det er næsten komisk at høre tidligere forsvarschefer bekymre sig over Forsvarschefens autonomi: den satte de jo selv over styr, for eksempel da Christian Hvidt stik imod direktiver fra regeringen pegede på sin gamle jagtkammerat som chef for NATO's militærkomite. Jesper Helsø og Peter Bartram havde i deres tid som forsvarschefer travlt med at tryne ytringsfriheden hos deres underordnede chefer. De virker ikke som troværdige forkæmpere for ytringsfriheden. Forsvaret skal naturligvis være under demokratisk kontrol - det foregår gennem politisk styring fra forsvarsministeriet.

Jeg har oplevet Trine Bramsen som dygtig flittig meget ansvarlig for sit område som hun overtog en masse møfsager fra Claus Hjort tid, han der har så fandens travlt med at kritisere hende nu. Hvad hvis han selv havde ordnet de sager, mens han havde muligheden. Det burde slet ikke kunne ske. Den nye forsvarschef synes faktisk at komme godt ud af det med TB. Tror mere man forsøger at ramme MF indirekte ra de blå partiers side. NB er komplet komiske at høre på. Hvad forstand har Vermund på forsvaret. Få nu holdt det møde og få talt ud og få lagt rammerne for et kommende godt samarbejde. De puster sig gevaldigt op i øjeblikket.

Jeg er som konstabel i glædelig overensstemmelse med min formand for HKKF og min minister

Endelig et fornuftigt indlæg fra HKKF-formanden. Forbavset over, at CS er gået med på ministerstormen. Det er selvfølgelig svært for mennesker i officersforeningerne og soldaterforeningerne at følge med tiden, hvor Forsvaret ikke er underlagt en officer, nu hvor hele Forsvaret har fået lov at passe sig selv i flere år, og pr. tradition (men ikke argumentation) er undtaget for mange lovkrav inkl. kompetencer, der ikke stilles til civile virksomheder og deres ansvarsstruktur.

Med forældet sprogbrug, der sikkert forstås af dem, der nu angriber forsvarsministeren: er hun ikke det eneste mandfolk på den post de sidste årtier?

Jo noget kunne tyde på det, godt de synspunkter der ikke hopper på Berlinske,s vogn 🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰

Lidt sjov: velkommen i lille Myanmar. Meget alvor: et demokrati kendes på den politiske magtfordeling. Meget mere alvorligt: Er det seriøst at mene at denne debat skaber tvivl og usikkerhed hos soldaten på mission? Jeg synes soldaterne bliver gidsler her. Som forældre til udsendt ved jeg at det først er efter den politiske beslutning at militær-operationen bliver omgærdet af faglighed, for nu St sige det kort.

Tusind tak for denne kommentar. Hvor må det være svært at være officer, side på den grønne gren og se at forandringernes vinde blæser.

Det er godt at os almindelige mennesker får et andet lys på denne sag. DR's nyhedsudsendelse sluger i hvert fald historien fra Ritzau uden at lave en ordentlig journalistisk opfølgning.

Tom Block har selvfølgelig en pointe, men når man læser indlægget skal man dog huske på, at Tom Block i Slagelse Kommune stillede op for at blive valgt ind i Folketinget for..... Socialdemoktatiet.

Så med den viden, ved man også, at det vil være et fodskud, hvis han gik med i den samme kritik, som de to andre forbund har rejst.

Dette dog sagt i fortsat stor respekt for det arbejde, som Tom gør i dagligdagen for soldaterne.

Hmmm, har du kontrolleret TB’s kritikeres politiske tilhørsforhold? Der er lokalpolitikere for Venstre imellem....

Hmmm, har du kontrolleret TB’s kritikeres politiske tilhørsforhold? Der er lokalpolitikere for Venstre imellem....

Men du undlod ikke lige at klemme bemærkningen ind.

Da jeg har fulgt fr. Bramsens politiske udmeldinger gennem flere år - også gennem personlig telefonsamtale - ses et gennemgående personlighedstræk som kaldes "kommunikativt attitudeproblem". Det viser sig bl. a. ved hendes uvenlige tone og skarpkantede kommunikation. Når hun (som efterkritik) ringes op og præsenteres for modtagernes/vælgernes oplevelse af hendes uvenlige og skarpe tunge, afvises kritikken fuldstændig. Er hun een af de nye karriereprægede socialdemokrater som ønsker at profilere sig som teflonbelagt moderne hardliner ?

Formanden for HKKF har altid været en god socialdemokrat, så ingen undren her.

Ja, kan man ikke argumentere, kan man jp altid forsøge at svine modparten til.

Ikke pænt formuleret Bent.
Troede tiderne havde ændret officerer og befalingsmænds opfattelse af militæret som en del af den danske befolkning. En forstokket holdning fra 70’erne om de menige, konstabler og korporaler har åbenbart ikke ændret sig. Netop derfor måtte HKKF i sin tid trække sig ud af CS.
Nu er det at være socialdemokrat også et negativt ord der sidestilles med fagforening og sammenhold.
Mit ønske er at alle ledere i forsvarets vil lære nødvendigheden af at lede personellet, frem for at kommanderer dem. Og det måtte gælde fra sergenter til generaler. Heldigvis er flere og flere af forsvarets ledere blevet meget bedre til at lede personellet. Det er den udvikling der skal fremmes. Iøvrigt er jeg selvfølgelig helt enig med formanden fra HKKF og støtter forsvarsministers bestræbelser. Men jeg er jo selvfølgelig også en socialdemokrat og tidligere medlem af HKKFs bestyrelse i 70’erne. Troede bare at snart 50 år ville ændre forholdene.

Berlingske Tidende har med al kraft prøvet at udelukke den største enkelt organisation i forsvaret nemlig Hæren Konstabel og Korporalforening (HKKF) med indlæg fra Formand Tom Block. Avisen taler om ytringsfrihed for Generalerne, men hvor blev ytringsfriheden af for Konstabler og Korporaler af. Først efter pres udefra vælger avisen at trykke Tom Blocks indlæg. Dette er journalistik af værste karet, der uden nogen form for raidsort trykker Hærens Officerer i Danmark (HOD) indlæg støttet af Centralforeningen for stampersonel.
Godt Formanden for HKKF sætter de tingende i relief. Det som journalisterne på Berlingske Tidende bevist satte overhørigt og unødvendigt at bringe. Kommandostrukturen er Forsvarsministeren er øverst i pyramiden (under ansvar over for folketinget) og så kommer Generalerne. Det havde klædt Generalerne at tage debatten indendørs. Som Veteran har jeg intet at udsætte på Trine Bramsen.

Der er meget fornuftigt i kommentaren fra formanden for HKKF.
Til gengæld glider han behændigt af på de reelle spørgsmål:

Hvorfor må Forsvarschefen ikke kommunikerer selvstændigt?

Hvorfor kan befolkningen ikke få indsigt i hvad Forsvarschefens planer og ideer med forsvaret er? Han har ikke givet nogen tiltrædelsesinterview, hvor den almindelige dansker kan få indsigt i hvem han er og hvad han vil.

Hvorfor er det pludseligt så vigtigt, at fortælle at Forsvarschefen først og fremmest er Styrelseschef?
Jeg er sikker på at at Forsvarschefen ikke selv er i tvivl om sin placering i hierarkiet. Men for de militært ansatte er det yderst vigtigt, at det er en general/admiral som er deres chef! Det har noget med kommandostruktur at gøre, men allervigtigst har det noget med tillid at gøre. Tilliden til at den som giver dem en ordre, gør det ud fra et militært fagligt synspunkt og ikke fordi det står i et regneark.

Og ja der var masser af ting der skulle ryddes op i, da Trine Bramsen tiltrådte! Og der er sikkert mere som venter på at komme til overfladen...
Men disse problemer løses jo ikke ved at omdøbe en chefstilling.
Og når man står med de problemer som Forsvaret gør, så øger man jo heller ikke ligefrem tilliden ved at lukke sig om sig selv, mere end tidligere, når man nægter at kommunikere med offentligheden.
Man risikerer desværre som minister, at potentielle skod sager kun kan pege tilbage på en selv, hvis man trækker alle beslutninger og ikke mindst alt kommunikation tæt ind til kroppen.

Når man som tilskuer betragter forsvarets udefra rinder der historier i hu, der vidner om, at et vist oprydningsarbejde da vist nok har været på din plads.
Ud af hukommelsen husket jeg, hvordan den borgerlige regering nærmest boltede låg på udtalelser indefra, da man udleverede afghanske fanger til tortur i strid men gældende regler for krigsfanger; man nedlagde fogedforbud mod Thomas Rathsacks bog om sagen, og fabrikerede selv i forsvarskommandoen en arabisk oversættelse for at "dokumentere" at bogen indeholdte fortrolige oplysninger af interesse for terrorister.
En efterretningsofficer (Grevil) kom i fængsel for at afsløre, at løgnen om masseødelæggelsesvåben i Irak, der førte til dansk krigsdeltagelse, var rendyrket udokumenteret vildledning.
Så har der været sager om omfattende fejlindkøb, herunder indkøbte helikoptere, der ikke kunne bære den planlagte bevæbning. Senere i 2018 har der været en sag om nepotisme, hvor hærchefen ansatte sin hustru. Tillige væltede det i 2020 rundt med 10.000 dankort udstedt af forsvarsministeriet, som frygtes anvendt af personellet med et omfattende misbrug til følge: Ingen andre ministerområder har et lige så højt antal firmakort som Forsvarsministeriet. I 2019 blev seks ansatte straffet for misbrug af kreditkort, og det er et stort antal, vurderer eksperter, der samtidig undrer sig over nødvendigheden af det høje antal kreditkort.
I forsvaret kommer pengene fra et pengetræ, og kun en knivskarp kultur og et højt kompetenceniveau kan imødegå misbrug og manglende nidkærhed om, hvorvidt indkøb er økonomisk sunde. Dertil har forsvaret i en periode varetaget opgaver i udlandet, der har et langt stærkere element af politik og diplomati indbygget i sig, hvilket kræver en stærkere samordning af beslutninger og udmeldinger med det politisk niveau.
For mig at se må alle partier vedkende sig dette (især venstre med den historik de har i rygsækken), og i nogen grad flette næbbet og erkende at hønsejagten i tiden på regeringen også i denne sag føres med løst krudt.

https://www.berlingske.dk/samfund/forsvarsministeriet-har-udstedt-10.000...

Der er en grund til du skal være General for og overhovedet at komme i betragtning til den stilling, hvorimod du "bare" skal være akademier for at være styrelse Chef   det syndes jeg enligt fortæller alt  
tidligere udsendt soldat, vi skal have den nødvendige respekt for vores Chefer uanset hvor man er ansat, men netop i denne stilling er det særligt krævende at den respekt er tilsted. Derfor er jeg på ingen måde enig men HKKF formand, som jo burde hedde for person i disse tider 

Godt at forsvarsministeren har en Forsvarschef, som har forsvarets tillid på alle niveauer. Godt at soldater melder sig frivilligt. Godt at soldater kan holde, når de finder arbejdsbetingelser og arbejdsvilkår umoderne, utilstrækkelige og uden opbakning fra de bevilligende myndigheder og Folketingets flertal.

Tænk om undervisningsministeren havde en tilsvarende Folkeskolechef med de samme beføjelser som er tiltænkt en Forsvarschef.
Tænk alle de magtkampe som folkeskolelærere kunne have sluppet for de sidste 50 år, hvis der havde eksisteret en Folkeskolechef, som folkeskolelærerne så op til, respekterede, og hvis strategi de ville føre ud i livet til glæde for alle børn og forældre.

Forsvarsministeren kritiseres for “at føre krig imod forsvarets egne folk”.

Det ønsker pressen og de meget borgerlige partier stoppet nu og her.
Et forsvar skal være parat til “at føre krig imod fjenden”.
Et umiddelbart logisk synspunkt!

Tænk alle de undervisningsministre der igennem de sidste 50 år har “ført krig imod folkeskolelærerne”.
Endda sendt dem ud på gader og stræder. Aflåst kasernerne! (Folkeskolerne).

Den slags magtkampe glemmes kun over meget lang tid...
Og huskes når man står midt på slagmarken...

Jeg må ifølge Deadline på DR2 forstå, at soldaterne flygter i øjeblikket fra forsvaret?!?
Bevillingerne er for få i forhold til opgaverne?!?

Folkeskolelærerne har ligeledes deserteret fra folkeskolen alt efter regeringer og Folketingets sammensætning.
En Folkeskolechef ville være en god opfindelse.
Hun kunne kæmpe kampen imod den til enhver tid siddende regering.
Et lands forsvar og et lands folkeskoler er for vigtige til at overlade til tilfældige ministre og regeringschefer. Selv i et repræsentativt demokrati.
A. P. Møller Mærsk, Novo Nordisk, Vestas, Arla, osv. lever videre på trods af skiftende regeringer.

Kunsten er rekrutteringen. Privat som offentligt!

Der er et gammelt ordsprog der siger, at kaster man nogle sten i en flok hunde, er det dem der bliver ramt der hyler, godt vi har en minister, der ryder op i den betændte del af forsvaret, det har de tidligere borgerlige forsvarsministre ikke evnet eller villet.

Der er et endnu ældre ordsprog der siger, at man ikke skal kaste med sten, når man selv bor i et glashus!
Om det er dækkende for situationen skal være usagt!
Der er også “man hyler blot blandt de ulve man er iblandt”.
Fælles levevilkår, fælles opgaver, fælles oplevelser, fælles krav.
Den røde arbejdersangbog eller Højskolesangbogen?
Situationen omkring forsvarsministeren kommer hurtigt i pressen til at ligne minksagen og Støjbergsagen.
Du hyler blot blandt de hunde du selv er i kor med!

Om det er Danmark der skal reddes fra uønsket tilstrømning!
Om det er Danmark der skal reddes fra “uønskede fjender”!
Om det er danske folkeskoleelever der skal reddes fra upædagogisk indtrængen!

Først gør hunden, så hyler hunden, så høres ulven i det fjerne. Og til sidst et helt kor.
Snart er hele lærerstanden lockoutet.
Snart er alle soldater borte.
Landet står øde og tomt.
Ulvene tar over!

“Ulven kommer” er jo et yndet tema. Spørgsmålet er blot? Hvilken ulv?

Den ene ulv står for sådan noget som frygt, vrede, misundelse, sorg, anger, grådighed, arrogance, selvmedlidenhed, mindreværdskomplekser, løgn, falskhed og ego.
Den anden ulv står bl. a. for glæde, fred, kærlighed, håb, venskab, medfølelse, generøsitet, sandhed, medlidenhed og taknemmelighed.

Man er den man er. Bramsen er kontant, det har været fint i oprydningsarbejdet, men støder så nogle i forsvaret, når det gælder kommunikationen. Det kan ændres. Spørgsmålet er så, om forsvaret selv også vil samarbejde. Det synes som det er Berlingske der har skrevet rundt og bedt om en holdning. Hvad er Berlingskes motiv? Mon ikke det løser sig, når man får talt sammen.

Ja, det vigtigste for en offentlig ansat på lederposten - er jo som bekendt i dag at kunne navigere mellem politik og faglighed. Altså holde de gode miner, når fx Christiansborgfnidderet breder sig - sådan som politietatens ledere har lært sig det når de kommunikerer i offentligheden. Når Chefer ikke kan forstå hvordan de selv er en del af problemet - og brikker i de politiske spil - og mediernes jagt på kunder - så er efteruddannelse i modernitet - systemteorier og kommunikation vejen frem.

SE EKSEMPEL PÅ HVORDAN ANDRE I DET BERLINGSKE HUS TILRETTER VIRKELIGHEDEN, FRA WEEKENDAVISEN om skandalen på Seruminstituttet: https://pov.international/ssi-direktor-melbye-pressens-svigt/

Endnu en sag til pressenævnet! Tak til Socialdemokratiets svar på Fox News for endnu engang at bringe skam til partiet.

Nu er det jo regeringen og folketinget der via finansloven bevilger de penge forsvaret har til rådighed og derfor også tager afgørelsen om hvordan bevillingen skal anvendes og hvilke "krige" og fredsbevarende styrker forsvaret skal deltage i. Det må generaler og officerer lære at indrette sig efter. Vi har heldigvis ikke et militærdiktatur, men noget vi kalder demokrati, nok ikke noget der er særligt anvendt inden for militæret.

ATS (At Tænke Sig) I må meget undskylde, at jeg har taget fejl af
Berlingske Tidende, om deres indlæg om Forsvarschefen, jeg har troet,
at Berlingske Tidende, havde startet en afdeling af ATS fra Politiken,
men jeg kan forstå, at jeg har taget fuldstændig fejl, det er deres ramme
alvor, at de mener at der stadig skal findes denne type officerer som går
under betegnelsen OBERST HACKEL, jeg har sidst mødt dem i mine 16 måneder
som værnepligtig, i årene 1963 til 1964, og så senere i serien MATADOR
så velbeskrevet af den fantastiske journalist og forfatter Lise Nørgaard.

Der skal ryddes op iforsvaret og skabes en anden sund kultur. Det er chefens opgave (TBr.). Arbejdsdelingen er også klar regeringen/ministeren bestemmer HVAD der skal udføres og generalen HVORDAN det skal gøres. Fuld støtte til Trine og førtidspension til nogle gamle officer.

Jeg vidste det! - det er sådan jeg kender HKKF - en fagforening baseret på sund fornuft.
Dejligt at det igen bliver bekræftet.

Annonce