Glasloftet gør det stadig svært for kvinder at komme til tops i politik

Helga Netværk har siden 2017 arbejdet på at få flere kvinder i politik. Danmark halter nemlig efter andre nordiske lande, når det handler om kønsbalanceret barsel og repræsentation af kvinder i bestyrelser, ledelse og politik
Foto: Katrine Skov
Helga Netværk har siden 2017 arbejdet på at få flere kvinder i politik.
Helga Netværk, socialdemokratiets kvindenetværk afholdt Ligestillingskonference i Fællessalen på Christiansborg lørdag d. 20.1.2024 kl. 12-17

Helga Netværk har siden 2017 arbejdet på at få flere kvinder i politik.

Ligestilling og bedre repræsentation kommer ikke af sig selv, det kræver strukturelle ændringer som mål og initiativer fra partitoppen, opfølgning i form af ændrede normer og kultur i kredse og partiforeninger, og fokus på vilkårene for den enkeltes politiske arbejde.

Formålet med Ligestillingskonferencen var at belyse, hvordan vi kommer i mål med en mere ligelig repræsentation af kvinder og mænd – samt se nærmere på de barrierer, der eksisterer på vejen.

Ligestillingsordfører Trine Bramsen indledte konferencen med at understrege, at det er nødvendigt med strukturelle greb for at ændre kultur.

Danmark halter en del efter de andre nordiske lande, når det handler om kønsbalanceret barsel og repræsentation af kvinder i bestyrelser, ledelse og politik. For eksempel var der kun 34 procent kvinder blandt de opstillede kandidater til kommunalvalget i 2021.

Heldigvis er der nye tiltag på vej

Mange lande i og udenfor EU har love, der regulerer partiernes opstillingslister mht. køn. Ligestilling er en af Socialdemokratiets kerneværdier og vi ved, at 60 procent af vores vælgere er kvinder. Det er vigtigt, at vi har nok kvinder på vores lister, som vores vælgere kan spejle sig i.

Heldigvis er der nye tiltag på vej. Socialdemokratiets Hovedbestyrelse har for nylig vedtaget, at vi skal arbejde hen imod måltallet 60/40, således at et køn maksimalt må udgøre 60 procent på fremtidige kandidatlister.

Initiativerne kræver lovændringer, som forhåbentlig kan vedtages på årsmødet i efteråret.

Glasloftet findes stadig

To konsulenter fra Institut for Menneskerettigheder, Lumi Zuleta og Tinne Steffensen, talte om repræsentation i politik og barrierer på vejen.

Det var et meget interessant og tankevækkende oplæg, som viste, at der fortsat er et glasloft i forhold til kvinders muligheder for at komme til tops i politik.

I perioden 1988-2022 var én ud af tre ministre en kvinde og der er ikke sket nogen fremgang i andelen af kvinder i regeringen de seneste 30 år.

Der er også fortsat en skævvridning i de to magtfulde regeringsudvalg, Koordinationsudvalget og Økonomiudvalget, som bistår statsministeren på centrale områder. Her er blot et ud af fire medlemmer en kvinde.

Den gode nyhed er, at vi har EU som løftestang, når Danmark ikke selv tager affære på ligestillingsområdet

Institut for Menneskerettigheder har udarbejdet rapporten ’Kandidaturets Pris, som viser, at vejen ind i politik er vanskeligere for yngre kvinder særligt på grund af chikane og trusler på nettet.

Problemet eksisterer på tværs af partier og fælles for ofrene for trusler og chikane er, at de mangler et sted at henvende sig og få den rette hjælp.

Tidligere medlem af Europa-Parlamentet Britta Thomsen slog fast, at der er nok af emner at tage fat på, når vi taler om ligestilling og kvinders vilkår, manglende ligeløn, vold mod kvinder, ulighed i sundhed mv.

Den gode nyhed er, at vi har EU som løftestang, når Danmark ikke selv tager affære på ligestillingsområdet.

HELGA Prisen 2023 går til Britta Thomsen

Inden Britta hastede videre til næste arrangement, fik vi muligheden for at give hende HELGA Prisen 2023, en anerkendelse af hendes utrættelige arbejde for ligestilling.

Britta har fulgt og støttet Helga Netværk helt fra starten. Hun har om nogen modet og viljen til at kæmpe åbent for ligestilling – stort TILLYKKE.

Med prisen fulgte en second hand skulptur af en kvinde, som i dette tilfælde var den lille havfrue.

Misbrugsordfører Maria Durhuus fortalte om skræmmende nye tider, hvor unge let kan få fat i syntetiske morfinlignende og afhængighedsskabende stoffer ved et klik på en smartphone.

Der er i den grad behov for handling både nationalt og lokalt

Stofferne har mange navne og kommer i forskellige former, håndkøbsnæsespray, drikkedunke, pulver, som booster med alkohol - og prisen er lav.

De unge er ikke selv bevidste om deres misbrug og betragter det ikke som problematisk, før de har et massivt forbrug.

Kommunerne mangler data og viden om udbredelsen og behandlingstilbuddene er ikke gearet til de nye former for misbrug.

Eksemplevis har man ikke alle steder testudstyr, der kan måle stofferne. Der er i den grad behov for handling både nationalt og lokalt.

#KvinderforChristel

Christel Schaldemose kom forbi efter en kold kampagnedag i omegnskommunerne. Christel har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2006 – og nu er hun vores partis første kvindelige spidskandidat til parlamentsvalget i 30 år.

Det europæiske samarbejde handler om at sikre stabilitet og fred og fremme europæiske værdier og velstand i medlemslandene.

Lad os hjælpe hinanden

Her i 2024 er EU mere aktuelt end nogensinde før og derfor er et supervigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at få et godt valg til Europa-Parlamentet d. 9.6.24.

Ligestillingskonferencen viste endnu en gang, at der er nok at tage fat på, og at vi ikke er i mål, når det handler om ligestilling.

Tak til alle, der deltog med stort engagement og mange spørgsmål i debatterne med seje S-kvinder. Lad os hjælpe hinanden og skabe et Danmark med både formel og reel ligestilling!

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Studentermedhjælper i Dansk Metals afdeling for arbejdsmarkedspolitik og næstforkvinde i Frit Forum.

Koordinator for Helga Netværk og vicepresident i PES Women.


Flere artikler om emnet

Annonce