Annonce

Kvinfo-direktør: ”Uden EU så havde det nok stået rimelig slemt til også her”

Det går både godt og skidt for ligestillingen i Europa, afhængig af hvor man vender blikket hen
Foto: Colourbox
Europa-Parlamentet i Bruxelles
Onsdag fangede Netavisen Pio feminist, forfatter og debattør Emma Holten til en snak om ligeløn eller nærmere mangel på samme imellem mænd og kvinder i EU.

Til grundlovsmøde udendørs hos DR var Emma Holten nemlig en af talerne. Holten talte om vigtigheden af at have grundlæggende og ukrænkelige rettigheder.

Et par dage efter lægger Kvinfo, videnscenter for køn og ligestilling, sig i slipstrømmen af Emma Holten overfor Netavisen Pio forud før søndagens valg til europaparlamentet. Her har direktør Henriette Laursen nemlig dette ønske.

”Jeg kunne godt drømme om, at vores europaparlamentarikere ville arbejde for at få indskrevet fri abort som en grundlæggende rettighed i EU’s charter, som kan betragtes som EU’s grundlov. Der er noget, der ligner 19 millioner kvinder i EU, som ikke har adgang til fri abort.”

”Og altså, vi kan jo glæde os over, at vi herhjemme netop har styrket retten til fri abort, men det går altså også den anden vej mange andre steder,” siger Henriette Laursen.

Sex uden samtykke

Det ikke er så lang tid siden, at EU tiltrådte Istanbul-konventionen, som andler om at modvirke kønsbaseret vold generelt, men også særligt med fokus på kvinder.

”Danmark faktisk et foregangsland i forhold til at få det implementeret, også selvom der var modstand her

”Der har været en meget stor diskussion omkring det seneste direktiv, som er affødt af Istanbul-konventionen. Der har man i EU ikke kunnet blive enige om en samtykkebaseret voldtægstlovgivning. Altså, hvor man definerer sex uden samtykke som voldtægt,” fortæller Henriette Laursen og tilføjer:

”Både abort og samtykkelovgivning er et ryk hen imod en moderne opfattelse af kvinders selvbestemmelse over egen krop.”

Øremærket barsel

Emma Holten roste EU’s lov om øremærket barsel til mænd som et vigtigt skridt imod større ligeløn. Da lang barsel gør at mange kvinder risikerer at sakke bagud på løn.

”Danmark faktisk et foregangsland i forhold til at få det implementeret, også selvom der var modstand her. Jeg synes dog, at vi i Danmark har en meget bagstræberisk samtale omkring eksempelvis indførsel af øremærket barsel til fædre.” 

Laursen mener at vi er slemme til kun at få talt om øremærket barsel, som om det er et indgreb i familiernes privatsfære og frie valg. Men det for det første er det en styrkelse af fædres rettigheder og en styrkelse af kvinders position på arbejdsmarkedet.

”Hvis vi kigger lidt ud i Europa, eksempelvis til Tyskland. Der er så ringe vilkår for kvinder, der får børn, at de faktisk ender med at gå hjemme i rigtig mange år.” 

Det er faktisk ret grundlæggende for vores velstand

I store dele af Europa er det er få børn for kvinder ensbetydende med at forlade arbejdsmarkedet i hvert fald i en årrække. Der skal selvfølgelig både være ordentlige vilkår og velfærdtilbud, ifølge Henriette Laursen.

Men i debatten overser man ofte den samfundsøkonomiske gevinst.

”Det at alle dele af befolkningen kan være på arbejdsmarkedet og ikke skal forlade det i en meget lang periode. Det er faktisk ret grundlæggende for vores velstand.”

EU er progressiv

EU haft, ifølge Kvinfo-direktøren haft en ganske stor betydning for de fremskridt der sker i Europa og Danmark på det her område. Ligeløn blev nemlig allerede indskrevet i Rom-traktaten i 1957.

”Vi kommer tit til at tale om Danmark som foregangsland på ligestilling. Men jeg er nok nødt til at sige, at uden EU så havde det nok stået rimelig slemt til også her.”

 

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Souschef, journalist og redaktionssekretær.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Apropos KVINFO vil jeg blot benytte lejligheden ti at minde regeringen om, at det var dem, der holdt tre ministre for nar ved at bede dem om at tale til et arrangement, hvor de samtidig lukkede råbeaktivister ind for at overdøve deres taler.

Og det er vel at mærke en forening, som modtager tilskud fra staten. Så husk: de tigger og beder faktisk selv om at få sat det store N tilbage i NGO.