Hver tredje som rammer kontanthjælpsloftet har ikke-vestlig baggrund

Ydelseskommissionen foreslår af fjerne omstridt øvre grænse for, hvad en person samlet set kan modtage i offentlig støtte.
Samtidig med Ydelseskommissionen anbefaler at fjerne kontanthjælpsloftet, viser nye tal, at en tredjedel af de berørte har ikke-vestlig baggrund.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) oplyser således til Folketingets beskæftigelsesudvalg, at i januar 2021 var knap 16.410 personer berørt af kontanthjælpsloftet.

Det svarer til knap 15 procent af ydelsesmodtagerne i kontanthjælpssystemet. Og ud af det samlede antal personer berørt af kontanthjælpsloftet havde 5530 personer, svarende til en tredjedel af alle berørte, ikke-vestlig baggrund.

Personer, der omfattes af kontanthjælpsloftet, er modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse. De berørte oplever en reduktion i enten boligstøtte eller særlig støtte eller begge dele som følge af kontanthjælpsloftet.

Gentænke kontanthjælpssystemet

Ydelseskommissionen foreslår i sine "konkrete anbefalinger" til, hvordan man kan gentænke kontanthjælpssystemet, at fjerne kontanthjælpsloftet og den omstridte 225-timersregel. Sidstnævnte regel betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal arbejde mindst 225 timer om året for ikke at blive trukket i deres ydelser.

I stedet skal der kun være to satser for ydelser: En grundsats på 6600 kroner og forhøjet sats på 10.450, som afhænger af et krav om beskæftigelse eller uddannelse.

Ifølge Ydelseskommissionen vil dens forslag øge arbejdsudbuddet med op til 950 personer, og samtidig vil mellem 4000 og 6000 børn blive løftet ud af lavindkomstgruppen, som ofte betegnes som grænsen for fattigdom.

Kommissionen udspringer af det såkaldte forståelsespapir mellem Socialdemokratiet og støttepartierne, De Radikale, SF og Enhedslisten, efter folketingsvalget i 2019

Her fremgår det, at regeringen vil bekæmpe børnefattigdom og samtidig hjælpe flere i arbejde.

Modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang

Anbefalingerne har også skulle anvise en erstatning for kontanthjælpsloftet, således at det afskaffes, uden at det omvendt bliver muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang.

Peter Hummelgaard skriver til beskæftigelsesudvalget, at han ser frem til at modtage anbefalingerne fra Ydelseskommissionen.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

"Hver tredje som rammer kontanthjælpsloftet har ikke-vestlig baggrund". SUK!

Hvis Jobcenteret i sidste ende ikke kan henvise til et almindeligt/ikke tilskudsberettiget arbejde, skal ledige på dagpenge eller kontanthjælp IKKE kunne sanktioneres...

Kan jobcenteret ikke det findes jobbene jo ikke, så hvordan skal ledige kunne finde noget, der ikke er der...
Alternativt skal der tilbydes uddannelse...eller nyttejob...

Kun sige SYGT SYGT SYGT og endnu mere SYGT. Godt man ikke skal leve i 3o - 5o år endnu. Slipper heldigvis for
en sådan GYSER.

Annonce