"Børnenes kontanthjælpsreform"

S-regeringen SF, De Radikale, EL, ALT og KD lander forlig: Kontanthjælpsloft afskaffes og erstattes af indkomsttrappe - Venstre: "Løftebrud"
Regeringen og støttepartierne SF, De Radikale og Enhedslisten samt Alternativet og Kristendemokraterne har indgået indgået forlig om kontanthjælp.

Børn med forældre i kontanthjælpssystemet får målrettet hjælp til at kunne deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med deres jævnaldrende.

Aftalen gavner, ifølge en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet, børnene og fastholder, at der skal være en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde.

Permanent børnetillæg og et fritidstillæg

Med aftalen videreføres det midlertidige børnetilskud i form af et permanent børnetillæg målrettet udsatte børnefamilier og et fritidstillæg målrettet børnenes fritids- og kulturtilbud. Børnetillægget vil gavne 23.000 børn, mens fritidstillægget gavner ca. 40.000 børn.

Kontanthjælpsloftet afskaffes og erstattes af en indkomsttrappe, så der fortsat er en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde og forsikre sig i dagpengesystemet.

Desuden får kontanthjælpsmodtagere blandt andet et ekstra månedligt fribeløb, så det bliver mere attraktivt at tage småjobs og arbejde i bare få timer om ugen, som kan være et vigtigt springbræt til et liv med arbejde.

Aftalen løfter med ydelsesforbedringerne 9.200 børn i kontanthjælpssystemet op over lavindkomstgrænsen. Samlet set øger aftalen arbejdsudbuddet med 300 fuldtidspersoner.

"Børnenes kontanthjælpsreform"

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger:

"Jeg er glad for, at det lykkedes at lande en aftale om et mere retfærdigt kontanthjælpssystem, der gavner rigtig mange børn. Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at det er ”børnenes kontanthjælpsreform”. Aldrig har der været færre på kontanthjælp, og den udvikling fortsætter vi nu."

bedre mulighed for at gå til fodbold og komme med til fødselsdage

"For regeringen har det været helt centralt, at vi målrettet hjælper børnene, så de nu har bedre mulighed for at gå til fodbold og komme med til fødselsdage. Med aftalen cementeres det, at der skal være en økonomisk gevinst for forældrene ved at komme i arbejde, og vi sikrer, at endnu flere kommer i beskæftigelse."

Beskæftigelsesordfører for Socialistisk Folkeparti, Karsten Hønge, siger:

"SF ser børnefattigdom som en skamplet på velfærdssamfundet. Vi rækker en hjælpende hånd med målrettet hjælp til børnene, og tusindvis kommer over lavindkomstgrænsen."

kampen mod ulighed er ikke færdig

"Medicin bliver stort set gratis, vi kompenserer for bortfald af “Den grønne check”, bedre ferierettigheder og sammen med anden ny, men helt nødvendig hjælp, løfter vi mange bekymringer fra skuldre, som i forvejen bærer store byrder. Nu indfører vi en “afklaringsret” til mennesker, som holdes fast i kontanthjælpssystemet, og vi gør det mere attraktivt at arbejde ved siden af kontanthjælpen. Det er en god dag, men kampen mod ulighed er ikke færdig."

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Samira Nawa, siger:

"Børn skal ikke vokse op i fattigdom og deres fremtidige muligheder skal ikke afgøres af deres forældres baggrund. Med denne aftale skaber vi ro omkring de allermest udsatte børnefamiliers økonomi. Det har været vigtigt for Radikale Venstre, at børnefamilier på den særligt lave integrationsydelse skulle have en permanent forbedring af deres økonomi."

"Markant skridt på vejen til et mere lige og retfærdigt samfund"

Politisk ordfører i Enhedslisten, Mai Villadsen, siger:

Jeg er rigtig glad i dag

"Jeg er rigtig glad i dag. Kontanthjælpsloftet bliver afskaffet, 40.000 børn får økonomisk hjælp og receptpligtig medicin bliver gratis for alle voksne, der har været i kontanthjælpssystemet i et år og for deres børn. Markant færre må i fremtiden vælge mellem mad på bordet og medicin. Det kan vi være stolte af."

"Vi havde i Enhedslisten selvfølgelig gerne set, at 225-timers reglen og alle fattigdomsydelserne blev afskaffet - og det vil vi fortsætte med at kæmpe for. Men det her er et markant skridt på vejen til et mere lige og retfærdigt samfund."

Ellemann: "Løftebrud"

De blå partier er meget utilfredse med forliget om kontanthjælpen.

Venstres formand, Jacob Ellemann-Jensen, betegner aftalen som "løftebrud": 

"Mette Frederiksen lovede ikke at hæve ydelserne til arbejdsløse indvandrere. Nu gør hun det alligevel. Det er et klart løftebrud. I Venstre vil vi hellere lade folk, der går på arbejde beholde flere af deres egne penge. For det skal altid kunne betale sig at arbejde," skriver V-formanden på Twitter.

placeholder

 

De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, er på samme linje:

"Regeringen og venstrefløjen har nu afskaffet kontanthjælpsloftet. Lad os repetere, hvad det var: Et loft over kontanthjælp, så man i samlede ydelser ikke kunne få mere end ca. 80% af hvad folk i lavtlønnede jobs får. Vi borgerlige synes, det skal kunne betale sig at arbejde," skriver Jarlov i et tweet.

FH: Klogt og sympatisk

Modsat de blå partier tager fagbevægelsen godt mod kontanthjælpsaftalen:

”Der er brug for at sikre bedre vilkår for særligt børnefamilier og jeg er meget glad for, at aftalepartierne har haft fokus på at modgå børnefattigdom. I den forbindelse er det både klogt og sympatisk, at flere børn får mulighed for at blive en del af fællesskabet gennem et aktivt fritidsliv”, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard.

Hun hæfter sig ved, at kontanthjælpsmodtagernes muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet og tage arbejde uden modregning styrkes. Konkret vil kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30, kunne tjene 2.500 kr. om måneden, uden at der sker fradrag i hjælpen:

Vi har brug for at gøre vejen væk fra forsørgelse nemmere

”Det er meget positivt, at mulighederne for at træde ind på arbejdsmarkedet forbedres. Vi har brug for at gøre vejen væk fra forsørgelse nemmere, ikke mindst i den aktuelle situation, så flere kan få glæde af den høje beskæftigelse”, siger formand for FH Lizette Risgaard.

Formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Mads Bilstrup, finder det positivt, at man som kontanthjælpsmodtager fremover får ret til at få afklaret sin situation inden for to år:

"Der er alt for mange mennesker, som i årevis cykler rundt i systemet uden at komme videre. Vi så gerne, at de fik ret til afklaring efter ét år, men alene det, at afklaringsretten nu bliver til virkelighed, er et fremskridt."

Socialrådgivernes formand glæder sig også over, at 9.200 børn af forældre på kontanthjælp hjælpes ud af fattigdom, men han er skuffet over, at regeringen og støttepartierne ikke afskaffer børnefattigdommen i Danmark:

Men i et land som Danmark bør børnefattigdom slet ikke findes

"Jeg glæder mig over hvert eneste barn, der bliver løftet ud af fattigdom. Men i et land som Danmark bør børnefattigdom slet ikke findes. Det er skuffende, at politikerne ikke har højere ambitioner om at give børn ordentlige opvækstvilkår."

Bilstrup kvitter dog samtidig partierne bag aftalen for, at der indføres gratis receptpligtig medicin til børn med forældre på kontanthjælp.

Opdateret kl. 14.45 med kommentarer fra fagbevægelsen

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

.....

POLITIK I DANMARK

Blå blok: "Har du penge kan du få, har du ingen må du gå".
Rød blok: "Har du børn kan du få, har du ingen må du gå".

De usynlige ligegyldige voksne danskere (uden børn/uden partner), der bor helt alene og som er alene om alt og alle udgifter, må "sejle deres egen sø" hvis livet vælter omkuld, alene, og er ikke en del af politikernes interesse/dagsorden – og alene-danskeren er heller ej en del af (velfærds)samfundet/sikkerhedsnettet.

......

Folkepensionisterne har man pisset op og ned ad ryggen i årevis - og samtidig beskylder man dem for at lugte!
.

Nååå. du er folkepensionist Kurt. Så forstår jeg bedre.

De fleste af de pågældende børn der nu bliver forgyldt, vokser op og bliver uintegrerede, unge ballademagere eller det der er værre. De kommer hverken til at gå til fodbold eller til ballet.
Det er en helt forkert politik for at tækkes de skinhellige madammer på venstrefløjen.

Hvad ved du overhovedet om det Gunnar. Du kender jo ikke personligt en eneste ikke vestlig i Danmark. dine angreb bygger udelukkende på fordomme. Intet andet.

Det er ikke udlændige i Danmark, som er problemet. Det er mennesker som dig med en forudindtaget holdning skabt på skamløse utroværdige indvandre og Islam forskrækkede fjendske medier.

Du vrøvler, de seneste to nyankomne i min meget lille familie kom fra udlandet - uden for Europa. Jeg lider ikke af fordomme, men det gør du åbenbart, og islam er en meget voldelig ideologi. Sæt dig dog ind i sagerne.

Annonce