Annonce

Hvordan kunstig intelligens kan sikre flere medlemmer og bedre service i fagbevægelsen

De faldende medlemstal og den vigende organisationsgrad kan måske afhjælpes med den nyeste teknologi. Det skriver Matias Bredde i denne analyse.
Foto: Pixabay
Fagbevægelsen har de sidste 20 år kæmpet med faldende medlemstal og vigende organisationsgrad.

Selvom svaret på at imødegå disse udfordringer synes tydeligt - opsøgende arbejde, flere tillidsrepræsentanter og bedre service - er det ikke så simpelt. Tid er en kritisk faktor.

Opsøgende arbejde, rekruttering og sparring samt fastholdelse af tillidsrepræsentanter kræver tid, og det er en ressource, som mange faglige sekretærer ikke har.

En faglig sekretærs kalender er fyldt med behandling af faglige sager og interne møder.

Den tidligere afdelingsformand for 3F Lager- Post og Service, Bjarne Høpner, forsøgte at vende medlemsudviklingen i sin lokalafdeling ved at beslutte, at alle faglige sekretærer skulle bruge to dage om ugen på opsøgende arbejde.

Det virkede! Det år, hvor forsøget kørte, fik afdelingen flere tillidsrepræsentanter og flere medlemmer.

Da de faglige sekretærer stødte på udfordringer, blev forsøget dog stoppet.

Hver gang de besøgte en arbejdsplads, kom de hjem med en eller flere sager, og bunkerne af uafsluttede sager voksede.

Beslutningen om at alle skulle besøge to arbejdspladser om ugen blev ændret til, at de faglige sekretærer skulle besøge alle de arbejdspladser, de kunne, så længe de kunne afslutte de faglige sager.

Resultatet var færre arbejdspladsbesøg og et fald i medlemstallet igen. Dette eksempel er ikke unikt. Det samme er sket i mange andre lokalafdelinger.

Løsningen er derfor at frigøre tid til arbejdspladsbesøg, rekruttering og træning af tillidsrepræsentanter

Nogle vil måske sige, at man bør træne tillidsrepræsentanterne til at løse de lokale sager, og det er også korrekt, men det tager også tid. En tid, som de faglige sekretærer ikke mener, de har.

Løsningen er derfor at frigøre tid til arbejdspladsbesøg, rekruttering og træning af tillidsrepræsentanter.

Interne møder kan man håndtere ved ledelsesbeslutning, men sagsbehandling er udfordrende, og her kan AI(kunstig intelligens, red.) hjælpe.

AI's potentiale i fagbevægelsen

Chatbots, som Chat GPT, har evnen til hurtigt at trække information fra store databaser. Forestil dig en faglig sekretær, der kan stille et spørgsmål om en bestemt overenskomst eller afgørelse og modtage et hurtigt og præcist svar.

Disse chatbots kan også assistere med udformning af juridiske tekster, tilbyde skriftlige forslag eller hjælpe med korrespondance.

Ved at indbygge specifikke organisatoriske modeller og processer kan AI endda fungere som en vejledning, der giver råd og strategier til tillidsrepræsentanterne. Dette kan styrke det daglige arbejde og lette belastningen på lokalafdelingerne.

Det er dog væsentligt at huske, at en AI chatbot ikke kan erstatte en juridisk ekspert

En sådan AI for tillidsrepræsentanter kan styrke det faglige arbejde på arbejdspladsen og samtidig frigøre ressourcer i den lokale afdeling, som kan bruges til opsøgende arbejde og rekruttering af tillidsrepræsentanter.

Det er dog væsentligt at huske, at en AI chatbot ikke kan erstatte en juridisk ekspert. De kan dog hjælpe med at forbedre effektiviteten ved at levere skabeloner eller foreslå tekst.

Sammenhængskraft og kollektiv udvikling

Fagbevægelsen er kendt for at udvikle en række systemer og især for, at de større forbund udvikler deres egne unikke systemer. Dette er en dyr og ressourcekrævende måde at løse opgaverne på.

Er det eksempelvis nødvendigt med 20 forskellige medlemssystemer eller tre forskellige a-kasse-systemer, der alle skal opdateres og tilpasses løbende?

Hvis forbundene samarbejdede om at udvikle den grundlæggende digitale infrastruktur med en fælles database og chatbot, ville de mindre forbund få adgang til avancerede værktøjer, mens de større forbund kunne tilføje unikke funktioner efter behov via API'er.

Viden er magt

Viden er magt under forhandlinger på en arbejdsplads eller i forbindelse med behandling af en faglig sag.

Hvor godt kender du detaljerne i overenskomsten eller tidligere afgørelser i lignende sager? Fortolkningen af overenskomsten er afgørende, og derfor er viden om tidligere afgørelser afgørende.

Det handler ikke kun om at kunne læse overenskomsten, men også om at forstå, hvordan den skal fortolkes.

Al denne viden kan nu komme de nye faglige sekretærer til gavn

Derfor har erfarne faglige sekretærer lettere ved at løse sager simpelthen fordi de har stor viden og erfaring, som nyankomne ikke har.

Al denne viden kan nu komme de nye faglige sekretærer til gavn og især tillidsrepræsentanterne, der hurtigt kan få svar og løsningsforslag til deres spørgsmål.

Dette er særligt vigtigt i en tid, hvor mange garvede faglige sekretærer går på pension inden for en kort årrække.

Flere medlemmer, flere tillidsrepræsentanter og bedre service

Ved at integrere AI kan fagbevægelsen opleve hurtigere sagsbehandling, stærkere støtte til tillidsrepræsentanterne og en generel forbedret service.

Ved at mindske administrative byrder og skabe plads til proaktivt engagement kan fagbevægelsen tiltrække flere medlemmer og opbygge en stærkere, mere aktiv base af tillidsrepræsentanter.

Selvfølgelig er der udfordringer

Selvom AI har et stort potentiale for at hjælpe fagbevægelsen, er det vigtigt at huske, at det ikke er en mirakelløsning.

For at opnå de ønskede resultater, skal implementeringen af AI kombineres med korrekte processer, uddannelse af personalet, og strategisk tænkning.

Selvfølgelig er der udfordringer, såsom at sikre pålideligheden af systemerne og opnå konsensus blandt de forskellige forbund.

Men de potentielle fordele opvejer langt disse udfordringer.

Matias Bredde er murersvend og forhenværende vicepartisekretær i Socialdemokratiet.


Flere artikler om emnet