Annonce

Fremtidens fagbevægelse: Balancen mellem foreningen og forretningen

Selvfølgelig skal fagbevægelsen levere god og effektiv service, men det er foreningen, der skal lede forretningen. Fagbevægelsens store konkurrencefordel ligger i det faglige fællesskab og de resultater, det kan levere.
Foto: DALL-E (Open AI-genereret illustration)
I en tid, hvor fagbevægelsen står over for store udfordringer, er debatten om fagbevægelsens fremtid og relevans mere aktuel end nogensinde. Tidligere har fokus været på effektivisering og lavere kontingent som nøgleelementer i fagbevægelsens udvikling.

Dog er effektivisering kun én del af ligningen. Det andet fundamentale ben i fagbevægelsens struktur er foreningen - en dyb forankring i faglig styrke, tillidsrepræsentanter, overenskomster og politisk indflydelse.

Selvfølgelig skal fagbevægelsen levere god og effektiv service, men det er foreningen, der skal lede forretningen.

Fagbevægelsens store konkurrencefordel ligger i det faglige fællesskab og de resultater, det kan levere.

Tillidsrepræsentanter: Nøglen til stærke arbejdspladsfællesskaber

Tillidsrepræsentanter spiller en afgørende rolle i fagbevægelsens struktur. De er repræsentanter for kollegerne og forhandler med ledelsen.

De er brobyggerne, der sikrer, at medarbejdernes stemmer bliver hørt, og at overenskomsterne bliver overholdt.

Tillidsrepræsentanterne må ikke opfattes som et bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne. Medlemmerne skal se sig selv som en del af fællesskabet, der er fagforeningen, men vejen derhen går gennem tillidsrepræsentanterne.

Tillidsrepræsentanternes rolle er særlig kritisk i en tid, hvor arbejdsmarkedet gennemgår hastige forandringer. Men kontakten mellem de lokale afdelinger og tillidsrepræsentanterne er ofte for svag og nogle steder ikke eksisterende.

Det samme gælder kontakten mange steder mellem medlemmerne og tillidsrepræsentanten.

Tillidsrepræsentanterne skal repræsentere medlemmerne på arbejdspladsen

Fagbevægelsen har nogle virkelig gode uddannelser af nye tillidsrepræsentanter, men efter afsluttet uddannelse, står mange af dem alene tilbage. Uddannelserne kan dog blive styrket ved et større fokus på organisering og arbejdspladsfællesskaber, hvilket også flere forbund er godt på vej med.

Ved at styrke uddannelsen og den løbende støtte og dialog med tillidsrepræsentanterne kan fagbevægelsen sikre, at de er godt rustede til at navigere i disse forandringer og effektivt repræsentere deres kolleger.

Tillidsrepræsentanterne skal repræsentere medlemmerne på arbejdspladsen og understøtte organiseringen af stærke arbejdspladsfællesskaber.

Det kræver en investering i ressourcer og tid, men gevinsten vil ikke blot være flere medlemmer, men også større medlemsengagement og tilknytning til fagforeningen.

Overenskomster: Fagbevægelsens konkurrencefordel

Overenskomster er mere end bare aftaler om løn og arbejdsvilkår; de er fagbevægelsens hjerteblod. I kontrast til de "gule" fagforeningers mere individuelle tilgang repræsenterer overenskomsterne en kollektiv styrke og solidaritet.

De er et bevis på fagbevægelsens evne til at opnå konkrete fordele for medlemmerne.

Fremadrettet er det vigtigt, at fagbevægelsen ikke blot opretholder, men også nytænker tilgangen til indholdet og overenskomstforhandlinger.

Det indebærer tilpasning til den moderne lønmodtagers behov og langt større medlemsinvolvering i udformningen af krav samt løbende dialog i forbindelse med forhandlingerne. Også her spiller tillidsrepræsentanten en afgørende rolle som indpisker og samlende kraft.

Et unikt aspekt ved FH-fagforeningerne er deres fokus på specifikke fagområder

Man kunne til at starte med genstarte “Er du OK?”-kampagnen med mere fokus på arbejdspladsdialog og mærkning af overenskomstdækkede virksomheder.

Ethvert stillads skal have et ibrugtagningsskilt, der fortæller, at stilladset er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvorfor skal det ikke suppleres af et OK mærke, der fortæller, at der er OK forhold og ingen social dumping?

På samme måde som restauranter har deres OK mærke, kunne alt fra online butikker til jobopslag suppleres med OK mærket, således at OK forhold bliver en del af forbrugernes valg, når de skal købe en vare eller søge et job.   

Faget i fokus

Et unikt aspekt ved FH-fagforeningerne er deres fokus på specifikke fagområder. Denne faglige dybde giver dem en unik position til at forsvare og fremme deres medlemmers interesser.

Det er vigtigt, at fagforeningerne bevarer og styrker denne faglige identitet.

Dette kan eksempelvis ske gennem den politiske interessevaretagelse og skal  ikke bare ske i Danmark men også EU.

Her kan man vise medlemmerne, hvordan fagforeningen kæmper for deres fag og deres rettigheder som eksempelvis NNF's kamp imod transport af smågrise. Det er ikke bare en kamp for bedre dyrevelfærd, men også for fair lønninger på slagterierne.

Fagbevægelsens fremtid afhænger af en balanceret tilgang, hvor både effektivisering og faglig styrke spiller en central rolle

Eller byggefagenes kamp mod social dumping, der sikrer ordnede forhold på danske byggepladser. Arbejdsmiljøet er et andet godt eksempel på, hvordan kendskab til faget og kampen for et bedre arbejdsliv og konkrete rettigheder kan spille stærkt sammen.

Fokus på fagene og det faglige fællesskab gennem fagblade, udvikling af de faglige uddannelser og fokus på fagenes udvikling og udfordringer er altafgørende og giver hver fagforening et unikt salgsargument.

Synergi og balance

Fagbevægelsens fremtid afhænger af en balanceret tilgang, hvor både effektivisering og faglig styrke spiller en central rolle. De to emner skal ikke ses som separate enheder, men i et sammenspil.

Ved at fokusere på at styrke tillidsrepræsentanterne, udvikle innovative og relevante overenskomster, opretholde politisk indflydelse og bevare en stærk faglig identitet kan fagbevægelsen fortsat være en afgørende og stærk stemme på det danske arbejdsmarked.

En tilgang med fokus på både foreningen og forretningen sikrer ikke blot fagbevægelsens relevans i en foranderlig verden, men også dens fortsatte evne til at forbedre arbejdslivets kvalitet for sine medlemmer.

Matias Bredde er murersvend og forhenværende vicepartisekretær i Socialdemokratiet.


Flere artikler om emnet