Kontanthjælpsloft giver ikke flere gevinst ved at arbejde

Kontanthjælpsloftet ændrer ikke på antallet af danskere, som har en begrænset økonomiske gevinst ved at arbejde. Den gruppe er nemlig slet ikke på kontanthjælp, men på dagpenge. Og det kan umuligt komme bag på regeringen.
”Det skal kunne betale sig at arbejde”. Sådan har det lydt igen og igen som begrundelse for, at regeringen og de blå støttepartiet sænkede ydelserne for kontanthjælpsmodtagerne. Men nu viser nye tal fra Finansministeriet, at kontanthjælpsloftet ikke gør noget fra eller til, når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt det kan betale sig at arbejde.

I dag er der 14.000 danskere, for hvem der ikke er noget økonomisk incitament til at gå på arbejde. Og efter indførelsen af kontanthjælpsloftet vil der fortsat være 14.000 danskere, der ikke har noget økonomisk incitament til at arbejde, fremgår det af tal fra Finansministeriet. Også når der ses på, hvor mange der har gevinst på minimum 1.000 og 2.000 kroner, gør kontanthjælpsloftet meget lille forskel.

Beskæftigelsesministeriet skriver selv, at ”kontanthjælpsloftet hverken ændrer på antallet af personer med negative forskelsbeløb, eller på antallet af personer med et forskelsbeløb under 1.000 kr. Det skyldes at Jobreformens fase I først og fremmest havde til hensigt at øge gevinsten ved at komme i arbejde blandt kontanthjælpsmodtagere, en gruppe som typisk har større forskelsbeløb end 2.000 kr.”

Kun dagpengemodtagere har små økonomiske incitamenter
Faktisk er der allerede i dag en gennemsnitlig gevinst på knap 7.000 kroner om måneden ved at arbejde frem for at være på kontanthjælp: ”Det gennemsnitlige forskelsbeløb, for gruppen med kontanthjælp som overførselsalternativ, stiger fra ca. 6.400 kr. til omtrent 8.000 kr. pr. måned som følge af kontanthjælpsloftet.”, hedder det.

Når kontanthjælpsloftet har så lille en effekt, så skyldes det ganske enkelt, at der blandt de cirka 14.000 på det danske arbejdsmarked, som ikke har en økonomisk gevinst ved at arbejde, stort set ikke er nogen kontanthjælpsmodtagere: ”Gruppen med små eller negative forskelsbeløb er herudover typisk dagpengeberettigede beskæftigede med høje transportudgifter.”, skriver Beskæftigelsesministeriet.

Tallene burde egentlig ikke komme som den store overraskelse. Det har længe været en kendt sag, at så godt som alle kontanthjælpsmodtagere har en økonomisk gevinst ved at arbejde. Der er heller ikke meget om tyder på, at gruppen ikke gider arbejde. Faktisk er langt hovedparten af de 14.000 danskere allerede i dag i arbejde. Det skrev vi faktisk om her på Netavisen Pio allerede for et år siden.


placeholder

Annonce