Kontanthjælp: Kurven knækkede to år før kontanthjælpsloft

Lars Løkke kæder markant fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere sammen med indførelsen af kontanthjælpsloftet. Men der er formentlig helt andre grunde til, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet.
”Siden kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen trådte i kraft, er 5.200 færre fuldtidspersoner i kontanthjælpssys[temet].” Sådan lød det i dag i et Tweet fra Statsministeriet, i forbindelse med statsminister Lars Løkke Rasmussens spørgetime i Folketinget.

Der henvises til et notat fra Beskæftigelsesministeriet. Den viser, at antallet af fuldtidskontanthjælpsmodtagere faldt fra 156.457 i april 2016 til 151.226 i november 2017. Altså et fald på 5.231 personer.

Der er bare det problem med Løkkes rationale: Kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen fik ikke virkning fra april 2016, men først i oktober 2016. I seks ud af de syv måneder, Løkke baserer sit fald på, var ingen danskere derfor omfattet af kontanthjælpsloftet.

Solid jobfremgang bag fald i kontanthjælpsmodtagere
Men kan regeringen alligevel have en pointe i, at kontanthjælpsloftet har været med til at knække kurven, fordi alene forventningen om at loftet skulle træde i kraft fik kontanthjælpsmodtagere til at søge mere intensivt efter arbejde?

”Der er ikke noget belæg for, at det skulle være kontanthjælpsloftet, der er årsag til faldet siden april 2016. Jeg tror primært faldet skal ses i lyset af, at de bedre konjunkturer og den kraftige jobfremgang, vi har set de seneste år, nu også begynder at komme kontanthjælpsmodtagerne til gode. Det så vi også tilbage i 2007, hvor højkonjunkturen førte til, at flere svage grupper kom ind på arbejdsmarkedet.”, fortæller Erik Bjørsted, cheføkonom hos AE-Rådet, til Netavisen Pio.

Han mener, at faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere begyndte længe før Folketinget vedtog kontanthjælpsloftet. Men udviklingen er blevet sløret af de seneste års flygtningestrømme, idet mange flygtninge er endt på kontanthjælp eller integrationsydelse, som også indgår i kontanthjælpstallene:

”Jeg vil våge den påstand, at kurven knækkede længe før 2016, faktisk helt tilbage i 2014. Der sker så det, at de næste år kommer rigtig mange flygtninge til Danmark, som også indgår i kontanthjælpstallene. Men tager man flygtninge, der er omfattet af integrationsprogrammet, ud af kontanthjælpstallene, så knækker kurven faktisk allerede i 2014”, forklarer Erik Bjørsted.

Kontanthjælpskurven knækket allerede i 2014
AE-Rådet har i dag offentliggjort en analyse, som netop viser, at der fra 2014 er markant forskel på, om personer omfattet af integrationsprogrammet er med i opgørelsen eller ej. Fjerner man personer omfattet af integrationsprogrammet, er antallet af personer på kontanthjælp faldet kontant siden 2014.


Kilde: AE-Rådet, ”Kurven af kontanthjælpsmodtagere knækkede allerede i 2014

Erik Bjørsted minder også om, at regeringens egne beregninger viser, at kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen vil have en beskeden effekt på beskæftigelsen, der blot forventes at vokse med 700 personer. Det skal sammenholdes med, at over 30.000 personer blev ramt af loftet tilbage i oktober 2016.

Det er ikke kun statsministeren, der har hæftet sig ved tallene fra Beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af tallene, at ”jeg er også overbevist om, at kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er en del af forklaringen”.

Men det må være udtryk for en politisk vurdering, da den ikke bakkes op af dokumentation i selve analysen: ”At bruge de tal, som Beskæftigelsesministeriet har fremlagt, som et argument for at kontanthjælpsloftet virker, det er at tage den for langt”, slutter Erik Bjørsted.


placeholder

Annonce