Lægerne og FOA: En rapport der gør ondt

Ny rapport dokumenterer at utilstrækkelig behandling af psykisk lidelse koster menneskeliv
Behandlingen af mennesker med psykisk lidelse i Danmark er utilstrækkelig. Ny rapport dokumenterer, at det koster menneskeliv.

Det konkluderer Lægeforeningen og fagforbundet FOA på baggrund af ny rapport fra Retspsykiatrisk Klinik under Justitsministeriet.

Dagbladet Politiken har fået aktindsigt i rapporten. Den viser, at der er begået syv drab af retspsykiatriske patienter i andet halvår 2016. Den faglige vurdering er, at de fleste af drabene formentlig kunne være undgået, hvis de psykiatriske patienter havde fået den rette behandling. Dertil skal lægges en meget længere liste af drabsforsøg, voldsovergreb, forsøg på overgreb og trusler, som også kunne være undgået med en bedre behandling af de syge.

Psykiatrien har brug for en turnaround

Lægeforeningen og fagforbundet FOA peger på, at psykiatrien har brug for en turnaround eller en u-vending, så hele psykiatrien i Danmark kommer på fode. Det kan f.eks. ske med en gennemgribende ti-års-plan, hvor myndigheder, politikere, organisationer og fagfolk sætter sig sammen, og forpligter hinanden på initiativer, der for alvor retter op på situationen.

"Det er en rapport, der gør ondt, for der er næppe et kvik-fix i denne sag. Men vi har viden og dokumentation for, hvad vi kan gøre klart bedre. Rapporten er en enestående øretæve til det politiske system, der godt kan finde lappeløsningerne frem, men igen og igen halter bagefter med de tilbundsgående initiativer, hvor de rette fagfolk med de rette kompetencer og i nødvendigt omfang er til stede," siger sektorformand Torben Hollmann fra FOA, ifølge en pressemeddelelse fra FOA og Lægeforeningen.

Han peger også på en lang liste af uløste problemer i socialpsykiatrien, der også bør omfattes af arbejdet. Også i socialpsykiatrien er der sket en række drab på medarbejdere, på patienter og på pårørende.

Mange kunne reddes

"Det har skortet på reelle politiske løsninger. Der er brug for, at Folketinget samles om en mangeårig økonomisk og faglig udviklingsplan for psykiatrien, for at give borgere med svær psykisk lidelse et tilbud, som hænger sammen på tværs af sektorer og med bedre kvalitet. Andet kan vi som samfund ikke være bekendt," siger Kirsten Ilkjær, psykiater og næstformand i Lægeforeningen, ifølge pressemeddelelsen.

Alt for mange dør. Rigtig mange kunne reddes. Vil danske politikere være dette her bekendt

"Psykiatrien behandler i dag mange flere patienter med angst, depression og stressrelaterede lidelser end for få år siden. Pengene til arbejdet er dog ikke fulgt med, og derfor er indsatsen for mennesker med svære psykiske lidelser under meget stort pres. Og konsekvenserne kender vi: De er tragiske," siger Kirsten Ilkjær. Alt for mange dør. Rigtig mange kunne reddes. Vil danske politikere være dette her bekendt? I FOAs øjne kan den såkaldte psykiatriplan 2.0 godt være udgangspunkt for det fremtidige arbejde. Men der er meget, der skal gøres, " siger Torben Hollmann fra FOA.

Enhedslisten kalder minister i samråd

Enhedslisten kalder sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i samråd på baggrund af rapporten:

"Det er dybt alarmerende oplysninger der her fremkommer. Desværre er det ikke overraskende, det er hvad patienter, pårørende og personalet, har gjort tydeligt opmærksom på. Det er konsekvensen af en årelang underfinansiering af psykiatrien. 56% af psykiaterne oplever ugentligt at måtte udskrive patienter de ikke vurderer er færdigbehandlede. Det er dybt utilfredsstillende og en så fattig behandling af borgere med psykisk sygdom kan vi som samfund ikke acceptere," siger Enhedslistens psykiatriordfører, Peder Hvelplund, ifølge en pressemeddelelse fra Enhedslisten.

Regeringen taler hele tiden om et løft til psykiatrien, men det er kun ord

"Regeringen taler hele tiden om et løft til psykiatrien, men det er kun ord. Sandheden er at udgiften pr. patient i hospitalspsykistrien er raslet ned. Det er helt afgørende at der bliver udvist et politisk ansvar for at rette op på en årelang underprioritering af psykiatrien," tilføjer Hvelplund.

Enhedslisten foreslår et akut løft til psykiatrien på 1 mia. kr.

SF's psykiatriordfører Trine Schønning Torp skriver på Twitter, at der er "brug for at prioritere psykiatrien med et markant økonomisk løft og en langsigtet plan for forandring, både i hospitalspsykiatrien og socialpsykiatrien":

placeholder

Fakta om rapporten

  • En nordjysk pige på blot ni år blev slået ihjel af sin egen psykotiske mor. Og en ældre kvinde ansat på et bosted i Roskilde blev dræbt af en beboer.
  • Det er blot to sager i et omfattende materiale, der er analyseret i en ny og endnu ikke offentliggjort rapport, som Politiken har fået aktindsigt i. Den er udarbejdet af Retspsykiatrisk Klinik under Justitsministeriet og undersøger sammenhængen mellem psykiatrisk behandling og kriminalitet som drab, drabsforsøg, grov vold, vold, trusler om vold, voldtægt og ikke personfarlig kriminalitet.
  • Retspsykiater, overlæge Gitte Ahle, står bag rapporten, hvor hun har undersøgt de i alt 218 mentalerklæringer, der er skrevet i andet halvår af 2016 til brug i retssager mod de pågældende.
  • Samtlige 218 mentalerklæringer konkluderer, at personen var sindssyg i gerningsøjeblikket og dermed ikke egnet til almindelig straf, men i stedet burde dømmes til behandling.
  • I 74 procent af sagerne fik personen "utilstrækkelig psykiatrisk behandling" i tiden op til, at vedkommende begik kriminalitet, ligesom det vurderes, at den utilstrækkelige behandling "er en risikofaktor for kriminaliteten".
  • Rapporten omhandler syv drab og seks drabsforsøg. Her er vurderingen, at i 11 ud af 13 sager var behandlingen utilstrækkelig, inden personen begik forbrydelsen.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce