Lang vej til fred i Kashmir

Kashmir er et af de farligste steder på jorden, og det er en vurdering, som har været gældende i meget lang tid.
Det, der er ved at ske i Kashmir i Indien og i Pakistan, kan sammenlignes med Slaget ved Dybbøl i 1864.

Der eksisterer en historisk konflikt mellem Indien og Pakistan, som har sine rødder i Indiens deling i 1947. I dag er begge lande atommagter, hvilket gør, at direkte konflikten mellem dem bliver farlig. En lille smule farligere end slaget ved Dybbøl i 1864, fordi der dengang ikke var nogen atomvåben involveret i krigen.

En lille smule farligere end slaget ved Dybbøl i 1864, fordi der dengang ikke var nogen atomvåben involveret

Men konsekvensen af det, der skete i 1864, havde en utvetydig påvirkning på Danmarks historie. Geografisk set blev det danske kongerige halveret og en million indbyggere fattigere. Det var epokegørende.

Et af de farligste steder på jorden

2019-2020 bliver ligeledes epokegørende for Kashmirs fremtid. Ikke fordi Indiens premierminister indleder en krig, men han kommer nok til at ændre på konstruktionen af delstaten Kashmir, som hører under Indiens jurisdiktion.

Kashmir er et af de farligste steder på jorden, og det er en vurdering, som har været gældende i meget lang tid. Det sagde den tidligere præsident Bill Clinton fra USA, mens han regerede, og intet har ændret sig siden.

Indbyggerne i Kashmir i Indien har haft en særstatus

Indbyggerne i Kashmir i Indien har haft en særstatus. De har kunnet købe ejendomme i delstaten Kashmir, hvilket andre indere aldrig hidtil har kunnet. I alle andre 28 delstater har inderne en grundlovssikret ret til at købe ejendomme i en hvilken som helst stat eller storby, de har lyst til, hvis de bare har penge nok. I Kashmir kan man ikke; og hvis en kvinde fra Kashmir gifter sig med en mand, som ikke er bosiddende i Kashmir, mister hun retten til at beholde sin ejendom, og hendes børn har heller ikke ret til at arve noget i Kashmir. Loven gælder derimod ikke for mænd født i Kashmir.

Derfor har en kashmiri kvinde bragt denne lov for den indiske højesteret. Fem højesteretsdommer vil derfor snart komme til at afgøre om denne lovgivning er imod landets forfatning og retsprincipper om ligestilling og ligemuligheder for alle. Når en kvinde fra Kashmir gifter sig med en mand, som ikke har bopæl i Kashmir, mister hun også retten til at stemme i lokalevalg og må heller ikke søge lokale offentlig jobs.

Denne diskriminerende lov blev gennemført i 1954, og den nuværende regering med Narendra Modi i spidsen har planer om at ændre denne lov. Det sker lige efter højesterets annullering af artikel 35 A, som værende diskriminerende. Modi har absolut flertal i det indiske parlament som han opnåede ved at love ændring på kashmirs særstatus.

Den langsigtede konsekvens af alt dette er, at Kashmir bliver integreret i Indien. Men den kortsigtede konsekvens er tydelig - risikoen for en krig og konflikt øges som aldrig før.

Derfor bliver der ikke fred i Kashmir - foreløbig

Den nye lov, hvis formål er at annullere det, der blev vedtaget i 1954, vil resultere i, at alle indere får mulighed for at bosætte sig i delstaten Kashmir og eje bygninger og drive landbrug og turisthoteller osv. uanset køn, kultur, sprog, kaste og fødested. I fremtiden skal man ikke være kashmiri-inder. Man skal således kun være inder for at eje noget i Kashmir.

Man vil også forsøge at lægge en del af Kashmir ind under direkte administration fra den centrale regering med henblik på, at lokale politikere ikke kan begynde at starte religiøse optøjer. Kashmir bliver formentlig delt op i tre stater, og den buddhistiske del af Kashmir bliver en af dem. Man vil sågar bruge standardmetoden med at dele staten op i flere selvstændige stater på samme måde, som man har delt regionerne op i kommuner i Danmark.

Det er kun en brøkdel af Kashmir, der konstant er udsat for uroligheder, og den indiske regering mener, at de oprørere, der står bag, får økonomisk og skjult militærstøtte i form af våben, og at de får en forsyning af jihadister, der bliver trænet i Pakistan.

Alt dette kan stoppes ved en fælles militær grænsekontrol og ved at skrotte to paragraffer, henholdsvis artikel 35A og artikel 370 fra føderallovgivningen. Man kan regne med, at den bliver erstattet af et ensartet regelsæt, som vil ligestille indere fra alle stater, og at der ikke må være nogen særrettigheder.

Dette vil helt sikkert provokere Pakistan, som vil gøre sit bedste for at skabe international ballade. For at undgå optøjer, terrorangreb og kidnapning som en afpresningsmetode har den indiske regering besluttet sig for at udsende en advarsel til alle turister i området om, at de skal forlade regionen hurtigst muligt.

Så det er på ingen måde forsvarligt at rejse til Kashmir i øjeblikket. Vestlige turister er et godt bytte for terrorister, som slår til med jævne mellemrum. Derfor skal man passe rigtig meget på, inden man begynder at rejse rundt i området. Der er allerede over en halv million soldater fra det indiske militær tilstede, og muligvis får militæret den yderligere beføjelse, at det er tilladt at skyde alle og enhver, der starter optøjer.

Nu eller aldrig 

Inderne ved, at det er nu eller aldrig. Den indiske regering ved, at den har flertal til at gennemføre noget, som den længe har ønsket. Den vil huskes for, at den integrerede Indiens små stater og gennemførte en ensartet lovgivning for alle.

Indien vil ændre på Kashmirs grundlæggende konstruktion

Alle i Sydasien er klar over, at Trump er interesseret i at trække tropper ud af Afghanistan hurtigst muligt. Det vil medføre en geopolitisk ændring i området. Det får blandt andet den konsekvens, at Indien vil ændre på Kashmirs grundlæggende konstruktion.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Freelanceskribent og samfundsdebattør. Født i Indien og har boet halvdelen af sit liv i Sverige og Danmark. Han har en bachelor i antropologi fra Københavns Universitet og en master i menneskerettigheder og demokratisering.


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce