Lønnen er ligegyldig

Når produktionsjobs outsources til Asien flytter forskning- og udvikling med – og det skader på lang sigt konkurrenceevnen.
Amerikanerne er på nippet til at tabe deres evne til at udvikle og fremstille højteknologiske produkter. De er simpelthen ved at outsource deres egen konkurrenceevne!

Produktion og innovation er gensidigt afhængige – så en økonomi uden fremstillingsindustri er på sigt en økonomi uden innovationsevne.

Dette skyldes, at amerikanske virksomheder – ligesom mange danske – har valgt at flytte produktion fra deres hjemland til Asien i jagten på lavere lønomkostninger. Det giver en kortsigtet gevinst, men på den lange bane kan det have katastrofale konsekvenser for hjemlandets konkurrenceevne.

For når man flytter produktion væk, er det ikke kun produktionsarbejdspladser, simpelt samlebåndsarbejde og lavtlønsjob, der forsvinder. Forsknings- og udviklingsaktiviteter har en tendens til at flytte med. Det er både besværligt og tidskrævende at afprøve designere og ingeniørers abstrakte idéer, hvis produktionsafdelingen er tusindvis af kilometer væk i en helt anden tidszone. Derudover foregår meget innovation og forbedring af produkter og processer i selve produktionsprocessen. Man flytter så at sige en hel unik viden ud af landet og til Asien.

I sidste uge bragte Børsen er et interview med prisvindende Harward-professor Willy C. Shih, som har beskæftiget sig indgående med konsekvenserne ved udflytning af produktion. Han har sammen med en kollega i en række artikler påpeget, at produktion og innovation er gensidigt afhængige – så en økonomi uden fremstillingsindustri er på sigt en økonomi uden innovationsevne.

I dag mangler USA viden og kvalificeret arbejdskraft i en sådan grad, at amerikanerne ikke engang kan producere den Kindle, de selv har opfundet

Til spørgsmålet om, hvad Danmark kan gøre for at lokke flere virksomheder til, svarer Shih: ”Der er faktisk kun én ting. Og det er en veluddannet arbejdsstyrke”.

Men løn og skat giver ikke et fuldstændigt billede af virksomhedernes omkostninger eller af konkurrenceevnen. Der vil altid være lande, der vil være billigere end os. Vi skal i stedet konkurrere på at have den allerdygtigste og sundeste arbejdsstyrke

Her vil Claus Hjort Frederiksen givetvis spørge, om løn, skat og afgifter ikke også spiller en rolle? Svaret er nej, for Shih vurderer, at de arbejdspladser, der vil fortsætte med at være i de avancerede økonomier, er de arbejdspladser, hvor lønnen ikke betyder noget. De arbejdspladser, hvor medarbejderne er så dygtige, at det ikke betyder noget, hvad de koster.

Selvfølgelig skal vi ikke fuldstændig ignorere løn- og skatteforhold – og derfor er overskriften, indrømmet, sat lidt på spidsen. Men løn og skat giver ikke et fuldstændigt billede af virksomhedernes omkostninger eller af konkurrenceevnen. Der vil altid være lande, der vil være billigere end os. Vi skal i stedet konkurrere på at have den allerdygtigste og sundeste arbejdsstyrke, der kan lave produkter af højeste kvalitet, arbejde sammen på tværs af uddannelsesretninger og arbejdsfunktioner, videreudvikle og skabe nyt. Det kræver produktion i Danmark. Og produktion i Danmark kræver, at uddannelse og forskning har førsteprioritet.


Kommentarer fra Facebook