Annonce

Metalarbejderens ønskeliste til folketingsvalget

Vigtigt valg: En værdig tilbagetrækning og Danmark som produktionsland bør blive de vigtigste emner i en kommende valgkamp, lyder håbet fra metalarbejder.
Senest den 17. juni går danskerne til folketingsvalg. Regeringen med Lars Løkke Rasmussen i spidsen lægger op til, at valget skal handle om en ny sundhedsreform, hvor regionerne nedlægges. En reform som Lars Løkke Rasmussen ikke engang i hans eget bagland kan finde opbakning til.

At bevare velfærdssamfundet kræver, at vi skaber nogle rammer, som hjælper både arbejdstagerne og arbejdsgiverne

Jeg mener, at den kommende valgkamp skal handle om andre og mere vigtige ting, hvis vi ønsker at bevare og udbygge vores velfærdssamfund. At bevare velfærdssamfundet kræver, at vi skaber nogle rammer, som hjælper både arbejdstagerne og arbejdsgiverne.    

Værdig tilbagetrækning som topprioritet

Værdig tilbagetrækning er et af emnerne. Den store forringelse af efterlønnen og en seniorførtidspension, der ikke fungerer betyder, at rigtig mange nedslidte arbejdere må klare den sidste del af arbejdslivet på smertestillende medicin eller offentlig forsørgelse.

Vi er simpelthen nødt til at løse de problemer, der er med nedslidning på arbejdsmarkedet, så jeg er rigtig glad for at fagbevægelsen har taget debatten og sørget for at værdig tilbagetrækning bliver et emne i valgkampen.

Vi er simpelthen løse nødt til at løse de problemer, der er med nedslidning på arbejdsmarkedet

Jeg mener, at det er vigtigt at den danske model styrkes. Politikerne på Christiansborg skal ikke blande sig i dansk forhandlet løn og arbejdsvilkår. Men de skal sørge for de bedst mulige rammer for den danske model, så den kan udvikles og styrkes. Fagforbundet Dansk Metal har flere forslag til hvad der konkret kan gøres for at styrke den danske model. Det er forslag som jeg er meget enig i.

Et af forslagene er at styrke dagpengeforsikringen, ved at stoppe faldet i dagpengenes værdi og løfte dagpengene frem mod 2025. Dagpengenes værdi er over en årrække faldet, så en gennemsnitsmetalarbejder kun kompenseres med 45 procent af sin løn, hvilket er alt for lidt.

Samtidig mener jeg også at der skal udvikles en ny model, hvor der er højere dækningsgrad i de første måneder efter ledighed, dette vil skabe mere tryghed for den enkelte. Den lave dækning betyder også at færre tør skifte job og skader fleksibiliteten på arbejdsmarked.

Den lave dækning betyder også at færre tør skifte job

Danmark som produktionsland

I det hele taget er det vigtigt, at vi som samfund sørger for at styrke Danmark som produktionsland, hvor der skal være fokus på kompetencer, kvalitet samt ny teknologi.

Hvis vi ikke sørger for øget investeringen i forskning og udvikling, så taber vi i den stigende globale konkurrence. Teknisk forskning i verdensklasse er med til at gøre Danmark attraktivt for virksomheder og iværksættere. En kommende regering bør prioritere teknisk forskning højt, så der kommer et markant løft i de offentlige investeringer inden for området. Dette vil være med til fastholde Danmarks førerposition inden for effektiv produktion.

Mit håb er at Danmark som produktionsland og værdig tilbagetrækning kommer til at stå som de vigtigste emner i en kommende valgkamp.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Rasmus Rasmussen er smed og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Esbjerg.


Flere artikler om emnet