Mette Frederiksen i åbningstale: Tilliden til velfærds­samfundet slår revner

Meget går godt i Danmark, men velfærden er presset og tilliden slår revner, lyder det fra Mette Frederiksen i åbningstale til folketinget.
”Forskellene er blevet for store. Samfundskontrakten er blevet svagere. Tilliden er blevet mindre,” siger Mette Frederiksen i sin åbningstale til Folketinget.

Som grundloven foreskriver det, så samles folketinget den første tirsdag i oktober, hvor statsministeren giver ”en redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger”.

Det der i daglig tale kaldes for Folketingets åbningstale.

Det er Mette Frederiksens første åbningstale siden hun tiltrådte som statsminister. Og i stedet for at bruge talen på at opliste regeringens initiativer, bruger hun den på at italesætte, hvad hun ser som de store udfordringer: Den stigende utryghed og et velfærdssamfund under pres.

Tillid eller mangel på samme, er et helt gennemgående tema i åbningstalen. Ordet ”tillid” fremgår hele 34 gange i talen.

Talte velfærdsforventningerne ned

Mette Frederiksen siger, at regeringen vil sætte velfærden først og hun oplister nogle af de initiativer og tiltag som man allerede har gennemført, f.eks. ved de nyligt indgåede økonomiaftaler med kommuner og regioner, som lægger en bund under velfærden.

Jeg vil ikke påstå at hverdagen på sygehusene, på plejehjemmene og i daginstitutionerne vil blive markant tryggere og bedre

I talen leverede statsministeren forventningsafstemning for fuld udblæsning. For selvom regeringen er begyndt at udbygge velfærden, så er det ikke alle som vil kunne mærke det med det samme, lyder det fra statsministeren, der kaldte det ”den ærlige version”:

”Jeg vil ikke påstå at hverdagen på sygehusene, på plejehjemmene og i daginstitutionerne vil blive markant tryggere og bedre. Ikke fra første færd,” siger hun og fortætter:

”Selvom vi bruger flere milliarder. Selvom vi ruller skæve skattelettelser tilbage. Selvom vi i stedet bruger pengene på uddannelse, sundhed og børn – så er udfordringerne så store. At mange slet ikke vil opdage det.”

SKAT fortjener nye kolleger

Den samme udfordring, som gælder for den borgernære velfærd, gælder også for skattevæsnet, der med Mette Frederiksen ord, har fejlet og det skader tilliden til fællesskabet.

”Det er ikke alene it-systemer, der har fejlet. Det er ikke bare nogle forbrydere, der har stjålet af kassen. Det er den helt fundamentale tillid til, at fællesskabet fungerer,” siger hun og erkender, at det kommer til at tage tid og at det bliver svært – og at begge ting er blevet sagt mange gange tidligere.

Det er ikke bare nogle forbrydere, der har stjålet af kassen.

Men for at løse problemerne har regeringen valgt at afsætte flere penge på finansloven, der fremlægges onsdag. De penge skal betyde ansættelse af flere mennesker i SKAT.

”Medarbejderne i skattevæsenet gør, hvad de kan. De gør det, så godt de kan. De fortjener nye kolleger. Derfor vil vi også ansætte flere mennesker. Ligesom i gamle dage. Rigtige mennesker, der kan sørge for, at alle betaler den skat, de skal betale,” siger Mette Frederiksen.

Christiansborg skal give slip

Mette Frederiksen gør også klar til at tage et opgør med New Public Management-kulturen i den offentlige sektor. Hun ønsker at der gennemføres en nærhedsreform, hvor der skrues ned for detailstyring og op for fagligheden.

Jeg tror, at de fleste af os her i Folketinget på et eller andet tidspunkt har krævet nye rettigheder til borgeren.

Politikerne på Christiansborg skal træde mere i baggrunden og så skal de offentligt ansatte og kommunerne have mere ansvar: ”Vi skal ikke bare lovgive forfra. Vi skal give slip,” lyder hendes opfordring til kollegerne.

”Jeg tror, at de fleste af os her i Folketinget på et eller andet tidspunkt har krævet nye rettigheder til borgeren. Og måske mest os, der ligger politisk til venstre. Vi bliver alle sammen berørt af den ældre kvinde, der ikke får gjort rent,” siger hun.

”Men er sandheden ikke, at vi bliver fristet til at lovgive og regulere så meget, at den lokale dømmekraft – hos den stolte sosu-assistent, hos den lokale politiker – sættes ud af kraft?”

Frit valg giver minuttyranni

Mette Frederiksen skyder noget af skylden på det omfattende dokumentationskrav og minuttyranni i den offentlige sektor på privatisering, udlicitering og frit valgs-ordninger:

”Når borgeren skal have mulighed for at vælge for eksempel rengøring fra et privat firma. Så kræver det, at opgaven ”rengøring” er helt præcist defineret. Så mange minutter til at støvsuge.Spørgsmålet er, om en del af minuttyranniet i ældreplejen er opstået på grund af inddragelse af private aktører og frit valg?”.

Endelig bruger Mette Frederiksen talen til at genbekræfte en række af de politiske udmeldinger, som hun også tidligere har givet, både i forståelsespapiret og på Socialdemokratiets kongres: Ikke mindst intentionen om at gennemføre en ret til tidligere pension til de mest nedslidte.

Men også klimapolitikken, hvor hun kvitterer for at flere af de borgerlige partier nu også har sagt ja til 70-procentsmålsætning i forhold til reduktion af CO2.

Stram udlændingepolitik skal ramme de rigtige

Mette Frederiksen siger også, at regeringen står ved den stramme udlændingepolitik.

”Jeg vil sige helt klart til befolkningen: I kan have tillid til, at jeg vil føre den stramme udlændingepolitik, som et flertal bakker op om,” siger hun og nævner at regeringen vil stramme regler for vanvidskørsel, Syrienskrigere og bandekriminalitet.

Men selvom udlændingepolitikken skal være stram, så forsvarer hun samtidig nogle af de ændringer som regeringen allerede har lavet:

”Det er ikke at lempe udlændingepolitikken, at Mint kan få en chance til. Eller at børnene på Sjælsmark kan tage maden med på deres værelser.”

Hun gentager også Socialdemokratiets forslag fra før valget om at forandre det europæiske asylsystem, så færre migranter uden chancer for asyl fremover vil krydse Middelhavet.

Torsdag vil folketingets partier debattere åbningstalen i den traditionelle åbningsdebat.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det var en fin tale, realistisk, ikke dyster eller sort , men ærlig
Hvad er problemerne her og nu og hvordan løser vi dem bedst. Ingen gabte ller faldt i søvn som det er set andre gange, det var lydhørhed.

90 % af de 90 årige klarer sig uden (ret meget) hjælp. Under 10 % af en kommunes borgere har brug for (ret meget) hjælp. Det ville være rart om statsministeren i sine taler undgår den værste stempling af hele årgange af befolkningen. Det er ikke sådan, at vi med alderen bliver svage og får brug for (ret meget) hjælp. Sådan som statsministeren desværre formulerede det flere gange i sin tale. Tværtimod, kan man nærmest sige, jo ældre det lykkes dig at blive, jo højere er sandsynligheden for at du bor i eget hjem og klarer (det meste) selv.

Mette Frederiksen har ret i det hun siger. Men,det er ikke kun "revner velfædssamfundet" slår. Det er dybe afgrunde som folk kan synke i. Der skal ikke så meget til.Før folk kan havne ude over kanten.Med
ANGST som følgesvend.Der er MEGET at kunne være bange for. Det er blevet UTRYGT at leve. Og svært at komme op af afgrunden når taget slippes og man havner dybt dernede.Et sted hvorfra man kan klare sig selv efter forgodtbefindende. Det gælder DE ÆLDRE.Dem i eget hjem.Dem på plejehjem.Det glæder DE SYGE. Og alle der står udenfor arbejdsmarkedet.Det glæder lønmodtagere på mindsteløn. Og nogen må hver dag PENDLE mere end langt for overhovedet at kunne have sig et job. Børn lever med forældre der aldrig har tid til noget som helst. BARNDOM i dag har ikke noget med "barndom" at gøre. Børn lever nærmest et
"voksenliv". Børn udvikles i skyggen af voksenproblemer der virker uoverskuelige. Samfundet har udviklet sig til et temposystem hvor alle i arbejde racer derudad for at betale terminer og de omkostninger der stiger og stiger for at kunne eksistere. Nogen har slet ikke tag over
hovedet.De er helt "sat af" som hjemløse.Borgergrupper bliver fattigere og fattigere. Kontanthjælpsmodtagere,førtidspensionister,og folkepensionister. Fattigere end fattigst. FATTIGDOM ,ISOLATION og ENSOMHED præger danskerlivet nu. Næsten hver dag springer folk ud foran de kørende tog. De kan ikke klare det hele mere. Folk der nærmer sig pensionsalderen og alderdommen skal gå i FRYGT hver eneste dag.FRYGTE for livet og hvad det ender med.Hospitaler og plejehjem er forandret til "rædselskabinetter". Og det er eget hjem også blevet når den ældre ikke længere kan klare sig selv.Så er der ingen HJÆLP at få. Så kan den ældre klare sig som denne nu kan. Og så er der de døende. Disse ventende i hvide hospitalssenge.Midt i deres livs gys.Med palliativt team der skal "hjælpe dem med at dø". Forfærdeligt at landet ikke for længst har indført konkret AKTIV dødshjælp,hvor patienten frit og uafhængigt SELV kan bestemme hvornår denne vil bort.Og ikke som nu hvor en person skal igennem et helvede først. En enerverende,stressende og uværdig dødsproces.Faser med "smertelindring" og meget mere. Hvor er det retfærdige i at andre skal bestemme noget over nogen den sidste levetid ? Enhver har ret til at bestemme over sit EGET liv. I et "velfærdsland" skal folket befinde sig vel...At have en god følelse indeni omkring livet,er vel også "velfærd". Hvor mange kan sige anno 2o19 at de har det VEL ? Mette Frederiksen har karisma og holdninger der kan bruges så mange ville kunne få det bedre. Hvis hun altså får lov til at føre hendes synspukter til tops. Det bliver nok svært. For siden tidernes morges har det jo altid været eliten og den stærkeste der havde den egentlige magt.

……………..ansvarlige i kommunerne skal have både empati og den rette indstilling. Hvad hjælper det at staten rækker kommunerne poser med penge, hvis disse posers indhold ikke bliver anvendt konkret til
de formål de er berammet til ?

Annonce