Annonce

Minister beklager manglende krimi-tjek og giver embedsmænd en kæmpe skideballe

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) beklager manglende ekstra-tjek af borgere, som har fået dansk statsborgerskab inden for de seneste to år
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Udlændinge-og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S)
Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) beklager i et brev til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, at der siden januar 2021 ikke er foretaget et ekstra tjek af, om borgere, der inden for de seneste to år har fået dansk statsborgerskab, har fortiet begået kriminalitet i forbindelse med behandlingen af deres ansøgning om dansk indfødsret.

Det ekstra krimi-tjek blev indført i 2018 af den daværende Venstre-ledede regering - med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Bestemmelsen betyder, at borgere, der har fået dansk statsborgerskab, kan få statsborgerskabet inddraget efterfølgende, hvis krimi-tjekket viser, at de under sagsbehandlingen har fortiet oplysninger om begået kriminalitet.

Kaare Dybvad Bek beklager i brevet til udvalget meget den manglende gennemførsel af det supplerende kriminalitetstjek. Brevet bærer titlen: “Orientering om manglende gennemførsel af supplerende kriminalitetstjek i indfødsretssager".

Minister: “Stærkt beklageligt”

Det fremgår af brevet, at ministeren ser med stor alvor på sagen, og at han nu har understreget over for sit ministerium, at det ekstra krimi-tjek skal “prioriteres højt”.

Ministeren oplyser, at det er Indfødsretskontoret, der - af egen drift og altså uden ministerens vidende - har fravalgt at lave det supplerende krimi-tjek til fordel for andre opgaver, som kontoret har prioriteret højere. Det fremgår, at ministeren er stærkt utilfreds med embedsmændene ageren: 

jeg har derfor indskærpet, at hvis en sådan prioritering skal foretages, hører den til på ministerens bord

“Det er stærkt beklageligt, og jeg har derfor indskærpet, at hvis en sådan prioritering skal foretages, hører den til på ministerens bord,” understreger ministeren over for Udlændinge- og Integrationsudvalget.

Kaare Dybvad Bek har nu bedt ministeriet foretage de manglende, supplerende krimi-tjek hurtigst muligt.

Kras blå kritik af minister og embedsmænd

Flere blå medlemmer af udvalget kritiserer kraftigt ministeren.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Mikkel Bjørn, har lagt ministerens brev til udvalget ud på Twitter og skriver samme sted:

Aktivistiske embedsmænd i indfødsretskontoret

“Aktivistiske embedsmænd i indfødsretskontoret sidder tilsyneladende og foretager politiske prioriteringer, der betyder at kriminelle ansøgere om dansk statsborgerskab ikke bliver undersøgt.”

Han føjer til, at DF nu har indkaldt ministeren til samråd om sagen.

placeholder

 

De Konservatives Brigitte Klintskov Jerkel betegner sagen som både “alvorlig” og “skandaløs”:

“Det er alvorligt! Vi har politisk aftalt, det skal dobbelttjekkes, at der ikke bliver givet statsborgerskab til kriminelle udlændinge. Nu viser det sig, at man bare har ladet være med at gennemføre dobbelttjekket i flere år,” skriver hun på Twitter og føjer til:

“Det er ministerens ansvar at sikre, at ministeriet og styrelserne følger den lovgivning, vi har aftalt i Folketinget.”

Også hos Danmarksdemokraterne er der stor utilfredshed. Partiet vil indkalde til samråd om sagen.

“Ministeren bliver nødt til at få styr på det her. Danmarksdemokraterne indkalder til samråd,” skriver Danmarksdemokraternes udlændingeordfører, Peter Skaarup, på Twitter.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er helt utilstedeligt at politiske aktivister forklædt som embedsmænd i Indfødsretskontoret kan undergrave indfødsretsaftalen, som er indgået af et politisk flertal. Gad vide hvad de ellers har lukket øjnene for... og Folketinget stemmer bare blindt for lovforslag om indfødsrets meddelelse. Med bind for øjnene. Meget skræmmende.

"Wir schaffen das" tænker de åbenbart - hvis de altså tænker

Skideballe ??? De skal fyres, ellers er det politiske liv til grin.

Selvfølgelig skal de fyres for tjenesteforseelse af denne grovhed. Ikke at følge loven er groft. Det er forkert og også ynkeligt, at ministeren ikke tør fyre sådanne embedsmænd. Men det ligger vel i "kulturen", at ministeren er blid overfor embedsmænd, mens han åbenbart ikke har reservationer overfor ansøgerne/statsborgerne. Det er forskelsbehandling, når der er lovovertrædelser.

"det er Indfødsretskontoret, der - af egen drift og altså uden ministerens vidende - har fravalgt at lave det supplerende krimi-tjek til fordel for andre opgaver, som kontoret har prioriteret højere"

Det skal da blive spændende at følge det videre forløb i den sag. For det stopper vel ikke bare ved den skideballe?

Desværre Thor ,mettes regering lukker alle sager der ikke tåler lyset.

Annonce