Den største politiske leder, jeg har mødt

Nelson Mandela er død. 95 år gammel. Tidligere udviklingsminister Helle Degn og udenrigsminister Mogens Lykketoft mødte Mandela flere gange, og Kjeld Olesen var med i styrerummet, da kampen mod apartheid tog fat i Danmark.

Helle Degn, tidligere minister for udviklingsbistand og uddannelsesordfører blandt meget andet.

”Jeg har mødt ham tre gange. Først i 1991, da han var blevet løsladt, så i 1994, da han blev indsat som præsident og i 1995, da han var på statsbesøg i Danmark.”

Hvordan var det at møde ham?
”Det var fantastisk. Han var et meget smukt menneske, som gav håb til alle og styrke til alle. Han er den største humanist, jeg har mødt. Han talte aldrig i papirer og slogans, men altid direkte og om meget menneskelige ting: ”Hvordan har din familie det?” og ”Går det godt hjemme?” Han var meget nærværende.”

Hvilke indtryk tog du med fra dine møder med ham?
”At man altid skal tale op til folks drømme. Han var jo en drømmer. En idealist, der aldrig gav op. Han troede på sine idéer, og han var tro mod sin fæller. Men som han sagde, det at være tro betyder jo ikke, at man skal være enig, og han tog også chancer på sine fællers vegne. Det der lederskab, det tog jeg med mig. Han er den største politiske leder, jeg har mødt. Og jeg har både mødt Mother Theresa og Dalai Lama, men Nelson Mandela… Han var den største.”

Hvad er det, han efterlader sig?
”Han var jo en fantastisk progressiv leder. Det så vi jo blandt andet, da han gik i gang med at lave en moderne, demokratisk forfatning til Sydafrika. Han ønskede en demokratisk lov, der var lige for alle, og det fik han. Det efterlader han, og det er stort. Det er der rigtig mange ledere, der desværre har meget svært ved at finde ud af.”

Kjeld Olesen, blandt andet tidligere udenrigsminister og forsvarsminister.

"Jeg har desværre aldrig mødt ham. Min primære kontakt til ANC og Sydafrika, da jeg var udenrigsminister, var gennem Nelson Mandelas højre hånd Oliver Tambo, som var præsident for ANC."

Hvordan var Socialdemokraterne involveret i kampen mod apartheid?
"Per Hækkerup var en af frontfigurerne tilbage i starten af 1960’erne i forhold til at få FN til at boykotte apartheidstyret i Sydafrika. Det førte til en resolution i 1962, som fordømte styret. Og sammen med især de svenske socialdemokrater, men også de norske, var vi forrest i kampen mod apartheid. Vi ydede humanitær støtte, og Nelson Mandela udtrykte en meget stor glæde for Danmark, da han blev løsladt. Han besøgte også Danmark, som et af de første lande, efter han blev præsident i 1994."

Hvorfor involverede Socialdemokraterne sig i kampen mod apartheid?
"Vi var - og er - jo meget internationalt orienteret og også engageret internationalt. Det var en naturlig del af vores politik om solidaritet. Især fagbevægelsen var involveret i kampen, og det betød blandt andet, at Oliver Tambo var i Fælledparken den 1. maj 1960 og holde tale. Det var en stor oplevelse."

Mogens Lykketoft, formand for Folketinget og blandt andet tidligere finansminister og udenrigsminister.

"Jeg har hilst på ham tre gange. Første gang i 1992, hvor han besøgte de nordjyske socialdemokrater og takkede for deres indsats i kampen mod apartheid, så i 1995 og i 1999, lige før han gik af."

Hvordan var det at møde ham?
"Det var uhyre spændende. Vi havde jo været engageret i kampen mod apartheid i over 30 år, men vi vidste reelt ikke, hvem han var, fordi han havde siddet i fængsel i 27 år. Vi vidste bare, at han var en stærk leder. Det havde vi jo set under forsonings- og demokratiseringsprocessen. Det var en unik chance at få lov til at møde ham."

Hvorfor var Socialdemokraterne så engageret i kampen mod apartheid?
"Vi forstod jo, modsat de konservative og liberale politikere, at kampen mod apartheid ikke bare kunne sparkes til side. Det handlede ikke om sorte terrorister støttet af kommunister, men om menneskerettigheder. Vi forstod, at det også var vores ansvar at komme af med styret, mens de borgerlige så langt mere sort-hvidt eller nærmere øst-vest på tingene."

Hvad har du lært af Nelson Mandela og taget med dig i dit politiske liv?
"Lærdommen er jo, at det er muligt, med tilstrækkelig moral og forståelse for det samfund man er i, at gennemføre demokrati uden vold og blodsudgydelser. Det er stor lærdom."


Kommentarer fra Facebook

Annonce