Sund konkurrence – really?

Virksomheder som ikke overholder almindelige løn- og arbejdsvilkår er på fremmarch i Danmark. Der er brug for nye initiativer i kampen mod social dumping.
Lad os begynde med en quiz: Hvordan skal man definere ordet ’konkurrence’?

1. En kappestrid hvor man finder ud af, hvem der er bedst til noget; eller:
2. En kappestrid hvor man finder ud af, hvem der er bedst til at snyde og omgå de regler, som alle andre spiller efter.

De fleste fornuftige mennesker vil givetvis pege på Svarmulighed A, og slår man op i Nudansk Ordbog er det også lige præcis sådan, at ordet defineres.

Men af uransagelige årsager mener Liberal Alliances arbejdsmarkedsordfører, Joachim B. Olsen, at det rigtige svar er B. Det er i hvert fald svært at forstå det anderledes, når han på de sociale medier skriver, at ”social dumping er blot et andet ord for konkurrence” og senere – med reference til at østarbejdere hertillands arbejder til særdeles lave lønninger – tilføjer, at ”det er sundt, det er mere konkurrence”.

Der er intet sundt ved, at virksomheder blæser på medarbejdernes helbred, fordi sikkerhed på arbejdspladsen koster arbejdsgiveren penge.

Social dumping, hvor arbejdsgivere hyrer udenlandsk arbejdskraft til langt under normale løn- og arbejdsvilkår, kan hverken karakteriseres som sundt eller som konkurrence. Der er intet sundt ved, at virksomheder blæser på medarbejdernes helbred, fordi sikkerhed på arbejdspladsen koster arbejdsgiveren penge. Og det er ikke konkurrence på ’at være bedst’ til kvalitet, effektivitet og dygtighed - blot at sænke lønningerne.

Virksomheder vinder frem på lavere lønninger
Desværre er Joachim B. Olsens version af konkurrence på fremmarch i Danmark. I stigende grad oplever vi, hvordan udenlandske virksomheder vinder frem på bekostning af danske løn- og arbejdsforhold. Det er næsten ikke til at bære, hverken for den ledige eller det lokale firma, at vores fælles skattekroner går til firmaer med udenlandsk arbejdskraft, som vinder ordrer, ikke fordi de leverer høj kvalitet, men udelukkende fordi de leverer lave lønninger og endnu lavere sikkerhed.

Heldigvis er det ikke alle politikere, der er på linje med Joachim B. Olsen og ønsker mere social dumping. I de sidste fire år har et flertal i Folketinget - bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Det Radikale Venstre - afsat mere end 430 mio. kr. på den forstærkede indsats imod social dumping.

Så dermed er alt vel godt og problemet er løst, ikke sandt?

Næppe. Så enkelt er det desværre ikke. For mens regeringen har arbejdet i dobbelt tempo med at sætte barrierer op for social dumping, har de udenlandske virksomheder arbejdet i firedobbelt tempo med at omgå selvsamme regler.

Der er behov for at kommunerne og regionerne forpligtes til at sætte ind mod social dumping.

Siden 2012 er antallet af udenlandske virksomheder, der er registreret i det såkaldte RUT-register, som udenlandske virksomheder skal anmelde sig, hvis de udfører midlertidigt arbejde i Danmark, fordoblet. Problemet er ikke, at antallet af udenlandske virksomheder er steget, men derimod at det er den forkerte type af udenlandske virksomheder, der har oplevet en fremgang.

I figur 1 vises fremgangen i udenlandske virksomheders opgaver i Danmark fra 2012 til 2015. I kortet til højre kan man se fremgangen i opgaver for virksomheder, der er i konflikt med LO på grund af dårlige løn- og arbejdsforhold. Antallet af denne type virksomheder er mere end fordoblet i perioden. Kortet til venstre viser fremgangen for virksomheder, der ikke er i konflikt med fagbevægelsen. Denne type virksomheder er der også flere af, men stigningen har været mere moderat.

Figur 1: Fremgang for virksomheder der ikke er i konflikt (venstre) og virksomheder der er i konflikt (højre) med fagbevægelsen Figur 1: Fremgang for virksomheder der ikke er i konflikt (venstre) og virksomheder der er i konflikt (højre) med fagbevægelsen

Det er – desværre – ret tydeligt, at antallet af opgaver, som udføres af virksomheder i konflikt med danske løn- og arbejdsvilkår, er steget voldsomt. Dette demonstrerer, at problemet med udenlandske virksomheder som vinder ordrer på bekostning af danske standarder, ikke er midlertidigt, men permanent.

Kampen mod social dumping skal på finansloven
3F vil have et dumpingfrit Danmark. Vi vil kæmpe for at bevare de aftaler, vi har indgået mellem arbejdsgivere og lønmodtagere igennem mere end hundrede år. Derfor er der behov for højere bøder og straffe, når loven brydes. Der er behov for at kommunerne og regionerne forpligtes til at sætte ind mod social dumping.

Der skal sættes en stopper for fup-firmaer, spekulative selskabskonstruktioner og kreative ansættelsesformer, der udelukkende har til formål at undgå regler og kontrol. Og sidst men ikke mindst skal statens indsats mod social dumping ikke finansieres gennem midlertidige bevillinger, men få en fast plads på finansloven.

Hvis vi skal opnå et dumpingfrit Danmark, så er der behov for, at det kommende Folketing opruster ligeså kraftigt mod de udenlandske virksomheder, som de udenlandske virksomheder opruster mod danske standarter. Ellers vil den sunde kappestrid på kvalitet og dygtighed blive afløst af et kapløb mod ringere løn og arbejdsmiljø.

Og dermed vil flere og flere danskere mærke konsekvenserne af det, som Liberal Alliance betegner som ’sund konkurrence’.

 

Henrik Skovsted Iversen er økonom i fagforbundet 3F.

“Faglige talknusere” er en fast analyseklumme på Netavisen Pio, hvor fagbevægelsens regnedrenge og -piger analyserer tidens økonomiske og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Bidragene kommer ugentligt fra LO, Dansk Metal, FTF, 3F, FOA og HK.


Kommentarer fra Facebook