Nu kan der komme turbo på byggeri af små lejligheder i København

Borgerrepræsentationen har vedtaget ny kommuneplan, der betyder, at der fremover kan bygges mange flere små og mindre lejligheder

Den københavnske Borgerrepræsentation har netop vedtaget en ny kommuneplan, der betyder, at der fremover kan bygges mange flere små lejligheder i København.

Siden 2005 har der i København været et krav om, at 75 procent af nybyggede boliger i gennemsnit skal være 95 kvadratmeter store for at sikre plads til børnefamilierne i byen.

Med den netop vedtagne kommuneplan er kravet blødt op, så halvdelen af kvadratmeterne til nybyggeri i København nu gives fri – og dermed kan der bygges mange flere små lejligheder i København:

Det er afgørende, at København også i fremtiden er en blandet by med plads til både den lille familie, singlerne og de studerende

”Det er afgørende, at København også i fremtiden er en blandet by med plads til både den lille familie, singlerne og de studerende. Med kommuneplanen skruer vi derfor op for byggeriet af de mindre og helt små boliger. Samtidig gør vi det også mere interessant for investorer at investere i at opføre boliger i København," siger overborgmester Frank Jensen (S), ifølge en pressemeddelelse.

"Der er den grad brug for små og mindre lejligheder i København. Så det er en rigtig god nyhed," siger formanden for Lejernes LO, Helene Toxværd, til Netavisen Pio. Hun peger på, at ikke mindst folk med mellemindkomster og mindre familier med måske kun en forældre og kun et eller to børn vil få gavn af opblødningen af reglerne.

Lejernes LO forventer, at bygherrerne vil gøre rigtig meget brug af de nye muligheder for at bygge små og mindre lejligheder.

Der er den grad brug for små og mindre lejligheder i København. Så det er en rigtig god nyhed

LLO modtager opblødningen af reglerne for nybyggeri på denne måde på Facebook:

placeholder

 

Da Frank Jensen bebudede opblødningen af kravene ved nybyggeri sidste år, understregede han over for Netavisen Pio, at tiltaget også vil betyde, at man samtidig bremser de hidtidige dramatiske prisstigninger på lejligheder i København: 

”Det er de små boliger, som der er kæmpe efterspørgsel på, og derfor viser analysen, at det er ved at bygge flere små boliger (ca. hver anden), at vi kan holde priserne i København i ro. Hvis vi bygger så meget, som jeg foreslår, vil det betyde, at vi bremser boligpriserne i København, så de følger inflationen og resten af landet,” sagde Frank Jensen.

Lejligheder helt ned til 40 kvm.

Med kommuneplanen gør man det fremover muligt at bygge nye familieboliger på ned til 40 kvadratmeter i byudviklingsområderne, og 50 kvadratmeter i eksisterende by. Med de nye bestemmelser bliver det muligt at bygge dobbelt så mange mindre boliger i den eksisterende by og endnu flere i byudviklingsområderne.

Den såkaldte 95 m2-regel, som kommuneplanen nu lemper, blev indført i 2005 for at gøre København mere attraktiv for børnefamilier. I de senere år har der også været en stigende efterspørgsel på mindre boliger til især enlige og ældre.

Med kommuneplanen er målet i alt at bygge 60.000 nye boliger frem mod 2031. Heraf skal hver fjerde være almen.

Færre biler skal give københavnerne renere luft

Kommuneplanen får også betydning for bilernes rolle i byen. Blandt andet sænker man parkeringsnormen i nybyggerier med 30 procent, så bygherren ikke skal etablere ligeså mange parkeringspladser som tidligere.

Samtidig er det besluttet, at der skal indføres helt eller delvist bilfri områder i byudviklingsområder som Nordhavn og Godsbaneterrænet.

Ved et helt eller delvist bilfrit byområde forstås som et område med ingen eller færre parkeringspladser. Parkering kan samles i et parkeringsanlæg, f.eks. i udkanten af området.

Derudover vil man fremme brugen af delebiler. Én delebil med fast parkeringsplads kan nemlig erstatte fem til ti privatbiler. Derfor efterspørger man i kommuneplanen lovgivning, der tillader kommunen at stille krav om, at et vist antal parkeringspladser skal reserveres til el- og delebiler. Det tillader planloven ikke på nuværende tidspunkt.

Tiltagene skal være med til at reducere CO2-udledningen og bidrage til at nå kommunens ambition om at blive verdens første CO2-neutrale by i 2025. De skal samtidig give københavnerne renere luft.

Kommuneplanen blev vedtaget torsdag aften med 33 stemmer for og ni imod, mens 10 undlod at stemme.

Fakta

 • De 60.000 nye boliger frem mod 2031 ventes tilvejebragt af 75 procent i byudviklingsområderne og 25 procent i eksisterende by 

 • Kommuneplanen skal skabe plads til 100.000 nye københavnere i 2031

 • Byudviklingsområder i KommunePlan19 er:

  • Nordhavn

  • Ørestad

  • Valby Syd

  • Tingbjerg/ Bystævneparken

  • Godsbaneterrænet

  • Sydhavn

  • Bådehavnsgade

  • Carlsberg

  • Nordøstamager

  • Krimsvej

  • Østre Gasværk

  • Artillerivej

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Små lejligheder er ikke et mål, det kan kun være et - meget begrænset - middel i kampen om København. Borgerrepræsentationen har stadig til gode at fremsætte en politisk målsætning som sikre en mangfoldig bosætning i København.

Annonce