Nyt udspil: Nu kommer CO₂-afgiften

Danske virksomheder skal betale mere for deres udledning.
Foto: Aalborg Portland
Danske virksomheder kommer til at betale meget mere for deres CO₂-udledning.

Det er hovedbudskabet fra skatteminister Jeppe Bruus (S), der flankeret af de to ministerkolleger klimaminister Dan Jørgensen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S), onsdag præsenterer regeringens forslag til en mere ensartet CO₂-afgift.

Det sker på et pressemøde i Skatteministeriet.

"Det her er vores bud på den rigtige balance. Vi skal bevare arbejdspladser og vi skal ikke øge den sociale ulighed," siger skatteminister Jeppe Bruus, der fylder 44 netop i dag.

Hvis det bliver vedtaget, så bliver CO₂-afgiften det største enkeltbidrag til at nå den klimamålsætning, som Folketinget har vedtaget med klimaloven, om at sænke Danmarks co2-udledning med 70 procent i 2030.

Når afgiften er fuldt indfaset i 2030 regner regeringen med, at den vil nedbringe udledningen med omkring 3,7 millioner CO₂.

Tre afgiftsniveauer

Der bliver tre niveauer af afgifter for CO₂.

Regeringen foreslår, at afgiften skal være 750 kroner per ton CO₂ for de virksomheder, som ikke er omfattet af EU’s kvotehandelssystem og 375 kroner per ton CO₂ for de virksomheder, som er omfattet af EU’s kvotehandelssystem.

Oveni kvoteprisen bliver det samlet 1.125 kroner per ton CO₂ for de virksomheder, som er omfattet af EU’s kvotehandelssystem.

For virksomheder indenfor såkaldte mineralogiske processer med videre, foreslås der en afgift på 100 kroner per ton CO₂. Oveni kvoteprisen bliver det 850 kroner per ton CO₂.

Co2-afgiften vil indbringe i alt 5,3 milliarder kroner, men pengene vil regeringen - sammen med yderligere godt 1,5 milliarder kroner, bruge på at give tilskud til virksomheder som skal investere i grøn omstilling eller lagring af CO₂.

Rabat til de store

De mineralogiske virksomheder er blandt de største udledere af co2 og de står altså til at få en relativt lidt mindre regning end andre.

Meget af diskussionen på pressemødet mellem ministrene og de fremmødte journalister handler om den aalborgensiske cementvirksomhed Aalborg Portland, der er landets største udleder af CO₂.

Virksomheden udleder hvert år omkring 2,2 millioner tons CO₂. Det er mere end 10 gange så meget som den næststørste CO₂-udleder i Danmark.

Men så når vi ikke formålet, for så lukker vi arbejdspladser

Regeringen frygter, at hvis Aalborg Portland og nogle af de andre store udledere skal betale den høje afgift, så vil det ikke være rentabelt at drive forretning i Danmark.

"At lade Aalborg Portland lukke ville være en billig måde at løse opgaven med at nedbringe CO₂-udledningen på. Men så når vi ikke formålet, for så lukker vi arbejdspladser, og CO₂-udledningen flytter til udlandet," siger Jeppe Bruus.

Desuden står det i klimaloven, at det ikke må koste arbejdspladser, supplerer Dan Jørgensen med.

Halvvejs til målet

Virksomhederne skal have tid til at omstille sig, så afgiften vil først træde i kraft fra 2025 og være endelig indfaset i 2030.

Dagens udspil inkluderer ikke landbruget. Det vil der komme et udspil om i efteråret, fortæller skatteministeren.

Siden klimaloven blev vedtaget, er der lavet aftaler som sikrer halvdelen af de reduktioner, regeringen er forpligtet på for at indfri reduktionsmålet i 2030. Der udestår reduktioner for ca. 9,4 millioner ton CO₂ i 2030 for at nå målet, skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Læs hele udspillet her.
 

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Jeg har netop talt med Gud, og han vil straks sænke vandstanden i verdenshavene og den globale temperatur, så snart hans regnskabsdame har bekræftet, at afgiften er modtaget i det hellige bogholderi. Vi skal bare love, at alle de såkaldte "klimaafgifter" rent faktisk går til vor herre, og ikke ender med at gå til den nye befolkning fra mellemøsten i stedet, der allerede i skrivende stund koster danskerne en Storebæltsbro i rent underskud hvert eneste år.

Bare den gode Vorherre nu ikke sænker vandstanden så meget så man kan gå tørskoet til Sverige i hundekoldt vejr hele året rundt!

:-)

Peter, jeg vil nu være mere bekymret over vandstanden i Middelhavet
.

Jeg er ikke sikker på, at stemmerne i dit hoved har helt den troværdighed, du tilskriver dem.

Hvor blev jordvarme af i planen?
Det er klart en bedre plan sikkerhedsmæssiget med små vindmøller og solanlæg over hele landet fremfor sårbare atomkraftværker og vindmølle øer. Det flade Lolland og Vestjylland vil være ideal for vindenergiproduktion, og så giver det arbejdspladser. Tilgengæld bør vi ophører med sukker produktion i Danmark og overlade det til tropisk Africa. Mindre co2, færre indvandrer, mindre udviklingshjælp, 1/2 pris på sukker, mindre landbrugsstøtte og ingen ekstra frivillige støtte.

Putin vil også være CO2 neutral. Så han har bygget en raket, som kan laste 10 store atombomber og 16 små med en samlet sprængkraft på 8 megaton. 400 gange mere end USA smid på Hiroshima. En raket og dens ladning kan udslette et område som Frankrig. Bare en raket. Det er da CO2 venlig så det gør noget. Skes af slagsen og hele EU er væk og dermed 30% af verden CO2 udledning. Så er klimaet reddet i forhold til Paris aftalen. Og det på 5 minutter. Og når skaden er sket, hvad tor i så lige USA eller Kina vil gøre ved det? Vil USA med Trump som den kommende præsident og sympartisant og beundre af Putin slå igen med sikkerhed om, at USA vil blive udslettet 5 minutter senere inkl. Trump Tower i New York? Naahhhh. Nok ikke, vel. Og ingen vil savne os.

Og de pragmatiske kinesere vil tænke nu er der mere til os og og resten der er tilbage.

Bum bum bum du.

CO2 afgifter handler om at forbrugerne skal betale. Fremover bliver der kun billige kinesiske og russiske varer på hylderne.

Betonsocialisterne vinder!

Proletariatet overtager produktionen og alt bliver godt!

Hvad de naive europæere skal leve af er et godt spørgsmål?

Hvis Mærsk og LEGO og Novo overlever kan vi måske alle blive statsansatte aktionærer!

Resten kan lave rådgivende grønne omstillingsbureauer!

Vi er jo alle statsansatte grønne frontløbere, som hele verden elsker og ser op til!

Hvis man skal tro Dan Jørgensen og den nye skatteminister.

Mette Frederiksen er dybt imponeret af sig selv og sine grønne ministerdrenge!

Ja, hun mister ligefrem pusten ved tanken om hvor grøn hun er.

Og Ålborg Portland står hendes hjerte nært!

Hele verden og Ålborg er reddet!

Noas ark har fundet sine udvalgte!

AFGIFTER bremser ikke CO 2 problemet. Og lukker heller ikke ned for det. At pålægge virksomheder afgifter ender
som udgift hos forbrugerne. Og forbrugerne bliver derved bare pålagt en dobbeltafgift.
Der er kun EN vej at gå.....TILBAGE til FØR det osede fra industriens skorstene m.m Med andre ord TILBAGE til
"hestevognenes tid". Og det går nok hvis alle må det på samme tid. Som at "rulle en film tilbage
i langsomt tempo". Det er vel ikke sværere end at "rulle den frem".

Ja, og så kan du få et job som vaskekone på landet med vaskebræt og hvad der hørte til i de "gode gamle dage". God fornøjelse, men det vil blive fremtiden hvis osen fra el-kraftværkerne skal stoppe som du lægger op til, det samme gælder for fremstilling af cement og stål, så vindmøller o9g solceller heller ikke kan produceres, så ingen strøm derfra.

Annonce