Regeringen varsler stor sundhedsreform og nedsætter kommission

På et pressemøde tirsdag løfter regeringen sløret for sin nye kommission, som skal undersøge, hvordan fremtidens sundhedsvæsenet skal indrettes.
Foto: Regeringen.dk/Les Kaner
Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V)
Klokken 10.00 tirsdag holder regeringen pressemøde om sundhedssystemet.

Tilstede på pressemødet er statsminister Mette Frederiksen (S), sundhedsminister Sophie Løhde (V) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

Derudover er direktør for Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, også tilstede.

En stor opgave 

Under pressemødet kommer det frem, at Jesper Fisker skal være formand for en kommission, som regeringen vil nedsætte.

“Sundhedsstrukturkommissionen får én opgave. Den er til gengæld stor. Nemlig at opstille modeller for fremtidens sundhedsvæsen,” sagde Sophie Løhde.

Sundhedsstrukturkommissionen får én opgave. Den er til gengæld stor.

Mette Frederiksen peger på, at det ikke kun står skidt til i sundhedsvæsenet.

“Der er sket kolossale fremskridt i det danske sundhedsvæsenet de seneste 30 år.”

Statsministeren omtaler blandt andet screeningsprogrammer og teknologiske landvindinger.

Men derudover fylder sundhedsvæsenet problemer mest.

Mette Frederiksen nævner, at det er kommet frem i medierne, at nogle danskere venter for lang tid på kræftbehandling.

Hun peger på problemer med ventelister, udfordringer i psykiatrien, manglende medarbejdere og geografisk ulighed som nogle af de områder, hvor sundhedsvæsenet er presset.  

Patienter skal ud af “Bermuda-trekanten”

Ligesom Mette Frederiksen nævner Lars Løkke Rasmussen, at visse patienter har ventet for lang tid på kræftbehandling.  

Han understreger dog, at han mener, at sygehusvæsenet generelt fungerer godt.

“Men vi skal sætte ambitionen højere, så vi ikke bare har et godt sygehusvæsen, men også et godt sundhedsvæsen,” siger Lars Løkke Rasmussen med henvisning til, at regeringen vil sikre bedre sammenhæng mellem de forskellige tilbud, patienten får.

“Der skal sammenhæng i forløbene, så patienten ikke forsvinder i bermudatrekanten af sygehus, kommune og egen læge,” siger Lars Løkke Rasmussen.


Sundhedsstrukturkommissionen skal se på otte punkter: 

1. Den regionale struktur i sundhedsvæsnet.

2. Rammerne for den kommunale sundheds- og forebyggelsesindsats.

3. Samspillet mellem det specialiserede sundhedsvæsen på sygehusene og det nære sundhedsvæsen i kommuner og almen praksis.

4. Organisering og styring af almen praksis.

5. Finansierings- og incitamenstsstrukturer samt kultur og ledelse i sundhedsvæsnet.

6. Koordinering og kvalitetsudvikling på sundhedsområdet.

7. Organisering af digitale løsninger og it-infrastruktur.

8. Frit valg og patientrettigheder

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Vi ved jo godt, hvad det her går ud på. Privatisering af det danske sundhedsvæsen passeret på sundhedsforsikringer. Så kan du få den ydelse og i den kvalitet du har råd til. Og har du ikke råd må du nøjes med det mest nødvendige livreddende. A holdet får første klasses sundhed leveret af det bedste lægevidenskaben kan levere uden ventetid. B holdet for en lignende betjening i et mindre men kompetent omfang. Og så er der C holdet som er ved at blive oprettet af SVM regeringen. C holdet har kun råd til en begrænset sundhedsydelse eller måske slet ingen. De vil få den nødvendige ydelse for helbredelse hvis de har råd. Dem der ikke har råd har kun udsigt til det basale så man kan overleve. Grundet C holdets ringe betalingsevne vil der ikke være nok personale tilstede og der vil være lange ventetider. Fremtidens ressource mangel i sundhedsvæsenet løses ved at tage fra bunden og fører det op i toppen.

SVM regeringen løser alle de her selvskabte kriser ved at få de mange smalle skuldre til at betale til de bredeste skuldre. Sådan som vi ser det i andre "moderne" samfund som Tyskland, Storbritannien og USA. Nu skal det virkelig betale sig at arbejde. Det kommer i yderste konsekvens til at gælder liv eller død, når den her regering melder arbejdet fuldført.

Annonce