Rigsret siger nej til Støjbergs stjernevidne

Dommerne har bestemt at islamkritikeren Ayaan Hirsi Ali ikke skal vidne i Rigsretten
Foto: Gage Skidmore/Wikipedia
Ayaan Hirsi Ali, islamkritiker
Rigsretten mod Inger Støjberg har onsdag morgen afgjort, at den somalisk fødte islamkritiker, forfatter og tidligere landspolitiker i Holland, Ayaan Hirsi Ali, ikke får lov at vidne.

Det har den tiltalte Inger Støjberg og forsvarere ellers ønsket.

Derimod må forsvaret gerne referere til ting i Rigsretten, som Ayaan Hirsi Ali har sagt eller skrevet.

På vej ind til Rigsretten onsdag morgen understregede Inger Støjberg over for de forsamlede journalister og snurrende TV-kameraer, at hun finder Ayaan Hirsi Alis vidneudsagn for “vigtigt”: 

Jeg synes, det er rigtig vigtigt

“Jeg synes, det er rigtig vigtigt. Ellers havde jeg selvfølgelig ikke indkaldt til det.”

“Hun (Ayaan Hirsi Ali, red.) vil bidrage med ekspertviden om kulturel tvang, manglen på frihedsrettigheder for kvinder i den muslimske kultur og selve fænomenet barnebrude,” skriver Støjberg i sit seneste nyhedsbrev, ifølge DR Nyheder.

Anklager-siden finder derimod ikke, at Ayaan Hirsi Alis vidneudsagn er relevant for sagen.

Fik pris af Venstre

Somalisk-fødte Ayaan Hirsi Ali blev i begyndelsen af 00’erne et stort navn på den indvandrerkritiske scene, da hun medvirkede i filminstruktøren Theo Van Goghs film, ‘Submission’. En film om hvordan kvinder bliver undertrykt af islam.

Theo Van Gogh blev myrdet af en islamisk terrorist få dage efter præmieren på filmen. Drabsmanden, Mohammed Bouyeri, efterlod et brev på van Goghs lig med trusler mod jøder, politikere og Ayaan Hirsi Ali.

Hun  har siden levet under konstant politibeskyttelse, først i Holland og siden i USA, som hun flyttede til kort efter mordet på filminstruktøren.

Ayaan Hirsi Ali har udgivet en række bøger om islam og modtaget en stribe ytringsfrihedspriser, bl.a. har hun modtaget Venstres Frihedspris.

I februar udtalte 51-årige Ayaan Hirsi Ali sin støtte til Inger Støjberg:

Jeg er enig med den minister, som nu er i problemer

"Hvis du har love, værdier og normer i Danmark, så skal du stå fast på dem. Jeg er enig med den minister, som nu er i problemer," sagde hun til Jyllands-Posten og føjede til:

"Hvis du laver undtagelser fra én gruppe, så vil den næste spørge: Hvorfor ikke os? Laver vi undtagelser fra barneægteskaber, så bliver det næste polygami."

Onsdag er Rigsrettens syvende retsdag, og det er tredie dag Inger Støjberg afhøres.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

"Rigsret siger nej til Støjbergs stjernevidne". Var det en 100% enig rigsret?
Hvis ikke: hvem stemte imod og hvem stemte for?

1 stemte imod. Jeg er usikker om det bliver oplyst med navne (har ikke set navnet)

Tænk at en kvinde i 2021 skal leve under militær beskyttelse et hemmeligt sted i Europa, fordi hun har forladt og kritiseret islam. Alligevel bliver vi bare ved og ved, med at importere mere mellemøsten til den krudttønde, som vi efterlader til vores børnebørn.

hvad skulle hun også sige ! sagen drejer sig jo ikke on "barnebrude" muslimer m.m men om støjberg har brudt loven !!

Dobbeltmoralen er til at føle på.

Hirsi Ali havde nær mistet sit statsborgerskab i Holland, fordi hun havde løjet om sine personlige oplysninger, da hun i sin tid søgte om asyl. Havde det været i Danmark, og havde hun ikke været islamkritisk, ville hun være røget ud af landet på røv og albuer og Støjberg og co. ville have brugt hende som et eksempel på, at "de lyver alle sammen".

Retssagen handler om, hvorvidt Støjberg har brudt loven, og ikke om barnebrude. Hele spørgsmålet om barnebrudene kan højst være en formildende omstændighed under en evt. strafudmåling. Og strafudmåling er mig bekendt ikke noget, som Rigsretten beskæftiger sig med.

Har Støjberg brudt loven, ja eller nej?

Fuldstændigt enig!

Alle er imod barnebrude, men det handler Instrukskommisionens opgave jo netop heller INTET om!

Dén tager stilling til, om hun forbrød sig imod gældende lovgivning (og endda imod bedre vidende), og til dét er svaret et klokkeklart "JA"!

Og derfor skal Støjberg dømmes, og kendes uværdig til at sidde i Folketinget!

Vi kan ikke have lovgivere, der selv bøjer loven!

Og kan man velvidende bryde grundloven uden konsekvenser...?

Mig bekendt har INGEN anklaget Inger Støjberg for at bryde grundloven. Hvor får du det fra?

Den omtalte islamkritiker og forfatter har jo intet med sagen at gøre, det drejer sig ikke om begrebet, som IS har opfundet " barnebrude" det er alle jo imod i DK. Det drejer sig om en ulovlig forvaltning hos en minister.
Man kan jo ikke administrere efter egne holdninger, vide det er forket, men alligevel fastholde, og blæse på lov og konventioner og menneskerettigheder som minister, det går kort og godt ikke. Det er da muligt, de skulle være adskilte, men de skulle spørges først og det blev de ikke, ej heller hvis de var gift og havde børn, helt ærlig hvem troede hun hun var Gud!!!

FN har opfundet og defineret begrebet Barnebrude, ikke Inger Støjberg. Child marriages omfatter alle ægteskaber, hvor mindst én af parterne er under 18 år.
Piger og unge kvinder er i flg FN den mest udsatte gruppe på denne jord, og derfor har de brug for særlig beskyttelse. Den får de i FN’s menneskerettighedserklæring, i FN’s Børnekonvention og i FN’s Kvindekonvention. Danmark har ratificeret dem alle.
Child marriages anses af FN for at være det værste brud på FN’s Menneskerettigheder, fordi det er umyndige børn, der handles til en skæbne som husslaver, sexslaver og for pigernes vedkommende: fødemaskiner for voksne mænd. En rapport fra WHO dokumenterer, at den hyppigste dødsårsag blandt piger og kvinder, der er handlet som barnebrude, er lidelser relateret til for meget og for tidlig sex og for mange og for tidlige barnefødsler.
Hertil kommer, at barnebrudenes børn har større risiko for at pådrage sig fødselsskader på grund af moderens ikke-færdigtudviklede fødselsveje.

I flg Kvindekonventionen skal alle barneægteskaber skilles uden forudgående partshøring, idet et barn ikke kan antages at kunne overskue konsekvenserne af at blive i er sådant ægteskab. I øvrigt kan umyndige ikke indgå retsligt forpligtende aftaler, og såvel ægteskab sim skilsmisse er retsligt forpligtende aftaler.

Da Hirsi har indgående førstehåndskundskab til barneægteskaber, ville det være relevant at indkalde hende som ekspertvidne.

Hm - Hirsi er vel næppe den mest nærliggende ekspert i Kvindekonventionen, og desuden angår sagen den manglende overholdelse af dansk lovgivning, hvilket hun vel ikke har belæg for at vurdere. Jeg har svært ved at forestille mig, at man kan finde mange, der ikke er enig med Inger Støjberg i, at man skal stoppe barnebrude, og barnebrude er derfor ikke denne sags kerne, men derimod, om hun som minister har givet instrukser, der var i strid med loven og mod bedre vidende. Og det er ovennævnte vidne ikke kyndig i. Det gør hende hverken ukyndig eller uvigtig - blot irrelevant.

Godt du retter mig DN. Men vi har da oplevet i DK, at unge etnisk danske kvinder på 16,17 år er blevet gift med en kæreste, fordi de måske var gravide eller som det var i tidligere tid, eneste mulighed for at få en bolig, at parret var gift. De blev gift på kongebrev, som det hed. Måske lidt tvang fra forældre siden, for var man gravid var det slemt at være ugift kvinde. Vor egen Anne Marie blev ringforlovet som 16 årig og gift med sin Konstantin som 18 årig. Min veninde der i dag er 78, blev gravid som 17 årig, fik barn som 18 årig og blev gift og havde barnedåb samtidig, for sådan gjorde man. Og der er en anden kultur i de muslimske lande. Heldigvis er det ingen skam i dag at være enlig mor, og man har alle mulige slags familier, og det er helt accepteret i vort land.

"stjernevidne" er vel ikke nogen dækkende betegnelse her, da hun jo ikke har været vidne til noget med relevans ift. sagen mod Inger Støjberg.

Hun er ikke vidne til noget som helst, eftersom hun jo ikke har været til stede.
Hun er bare endnu en brik i Støjbergs forsøg at fordreje tingene.
Var Inger Støjbergs instruks lovlig eller ej? Dét er spørgsmålet.

Annonce