S: Danmark skal gå forrest i kampen mod skattekonkurrencen

Lovforslag fra Socialdemokraterne skal bane vej for en nedre grænse for selskabsskatten i EU. Der er intet alternativ, mener Peter Hummelgaard (S).
I både Danmark og Europa har beskatningsgraden af virksomheder været faldende i årevis. Det skyldes blandt andet, at der er opstået en intern konkurrence landene imellem om at kunne tilbyde de mest lukrative vilkår for virksomhederne. Det mener Socialdemokratiet nu skal være slut.

”Skattekonkurrencen er med til at udhule finansieringen af vores velfærdssamfund og skabe øget ulighed, og det vil vi have stoppet,” siger europaordfører Peter Hummelgaard, som i dag fremsætter et forslag i Folketinget om, at Danmark skal gå forrest i kampen for, at der indføres en fælles minimumsgrænse for virksomhedsbeskatningen i EU.

Peter Hummelgaard: Nu stopper det
Den danske selskabsskat ligger i dag på 22 procent, mens den i 1998 lå på 34 procent. I 1997 lå det europæiske gennemsnit for selskabsbeskatning på 35,2 procent, hvor den i dag ligger på 22,5 procent. Den nedadgående bevægelse betegner Peter Hummelgaard som et ræs mod bunden, som kun kan stoppes med fælles regulering:

Den naturlige nedre grænse skal være der, hvor det europæiske gennemsnit ligger i dag.

”Mellem 2003 og 2017 er selskabsskatten blevet sænket 106 gange i Europa. Nu har Donald Trump foreslået, at den amerikanske selskabsskat skal sænkes fra 35 til 20 procent. Det har straks fået folk fra Cepos og Liberal Alliance til at komme ud med krav om, at Danmark så må sænke den til 15 procent. Nogen mener endda, at den helt skal afskaffes. Her må vi sige, nu stopper det.”

Derfor ønsker Peter Hummelgaard, at man aftaler et fælles bundniveau i Europa, som skal akkompagneres af en række fælles konkurrenceregler.

”Vi mener, at den naturlige nedre grænse skal være der, hvor det europæiske gennemsnit ligger i dag. Så kan de enkelte lande jo selv bestemme, om de ønsker at hæve niveauet.”

Karsten Lauritzen: En tanke værd
Forslaget fra socialdemokraterne kommer blandt andet efter, at skatteminister Karsten Lauritzen i en artikel i Mandag Morgen ytrede åbenhed overfor en europæisk minimumsgrænse:

Det presser os, når Storbritannien og den nye hollandske regering vil sætte selskabsskatten ned.

”Jeg deler bekymringen over, hvor den internationale skattekonkurrence vil føre os hen,” siger skatteministeren.

”Det presser os, når Storbritannien og den nye hollandske regering vil sætte selskabsskatten ned,” siger han og forklarer, at det derfor er ”en tanke værd” at indføre en minimumsgrænse.

Imidlertid er regeringen splittet på området. Liberal Alliance har udtrykt modstand imod ideen, da man vurderer, at skattekonkurrencen grundlæggende er sund: "Det er demokratisk problematisk, at vi skulle blande os i hvordan skatterne skal sammensættes i forskellige EU-lande. Og det er fagligt problematisk, når vi har en masse viden om, at selskabsskatten er skadelig for velstandsudviklingen," har skatteordfører Joachim B. Olesen sagt til Ritzau.

Om ikke andet, så har vi fået sat nogle klare markører for, hvad en S-ledet regering vil arbejde for.

Derudover forventer Peter Hummelgaard også, at Dansk Folkeparti vil forholde sig også skeptisk til forslaget, da man her principielt er imod, at EU skal regulere på vegne af medlemslandene.

”Derfor gør jeg mig ingen illusioner om, at forslaget vil blive vedtaget efter behandlingen af vores beslutningsforslag, men om ikke andet, så har vi fået sat nogle klare markører for, hvad en S-ledet regering vil arbejde for,” siger Peter Hummelgaard.

Ændringer i EU kan gøre det muligt
En af grundene til, at der ikke er blevet fundet en fælles løsning tidligere er, at de enkelte EU-lande har vetoret på området. Derfor skal samtlige medlemslande kunne blive enige om en løsning. De fremlagte løsningsforslag vil være økonomisk interessant for nogle og uinteressant for andre og hidtil har små lande som blandt andet Luxembourg og Cypern blokeret for en løsning.

Vi ser ikke noget alternativ til dette, hvis vi fortsat skal kunne finansiere vores velfærdssamfund.

Imidlertid arbejder Europa-Kommissionen nu for, at beslutninger på skatteområdet skal kunne træffes på baggrund af et kvalificeret flertal. Det har øget sandsynligheden for en fælles løsning markant.

”Der kører lige nu mange diskussioner om beskatning i Europa, og her bør Danmark spille ind og aktivt arbejde for forslaget, så man i rådet enes om at lave den her fælles minimumsgrænse. Vi bilder os ikke ind, at det er let, eller at det kommer allerede i morgen, men vi ser ikke noget alternativ til dette, hvis vi fortsat skal kunne finansiere vores velfærdssamfund,” siger Peter Hummelgaard.

 


placeholder

Annonce