Annonce

SF vil sætte sygeplejersker forrest i boligkøen

Landets kommuner skal kunne anvise almene boliger til bestemte grupper på arbejdsmarkedet, mener SF.
Sygeplejersker,  sosu'er og politifolk skal fremover have lettere adgang til de almene boliger.

Inden SF’s sommergruppemøde onsdag foreslår partiets formand, Pia Olsen Dyhr, således, at kommunerne skal kunne anvise almene boliger til bestemte grupper på arbejdsmarkedet såsom netop disse.

“Lad os sikre boliger til tømreren, sygeplejersken, pædagogen, rengørings- eller butiksassistenten i byerne,” skriver Pia Olsen Dyhr på Twitter.

“Byerne skal ikke kun være for dem med store formuer. Vi vil have blandede boligområder.”

placeholder

 Pia Olsen Dyhr forklarer til Berlingske, at forslaget skyldes, at boligpriserne i byerne - og ikke mindst storbyerne - reelt gør dem lukkede byer for lav- og mellemindkomstgrupper. Af samme grund vil SF medbringe kravet til boligforhandlingerne til efteråret.

“Det er vigtigt for os, “ siger SF’s formand til avisen.

Det må kunne åbnes op i en boligaftale

“Det vil være vores krav – det er ikke ultimativt, men jeg kan ikke forestille mig, at vi laver en boligaftale, uden at noget af det her er med. Anvisning af boliger er vigtigt. Det må kunne åbnes op i en boligaftale, og det vil være et krav fra vores side.”

Tre punkter i plan

I praksis vil SF for det første gøre det muligt for kommunerne at tiltrække bestemte faggrupper, som der er mangel på i kommunen, ved at anvise almene boliger til netop denne gruppe.

For det andet skal det være lettere at yde lån til grundkøb i forbindelse med alment boligbyggeri. I dag kan kommuner yde et sådan lån for at sikre, at der bliver bygget almene boliger i områder, hvor byggegrunde er dyre. Kravet er, at den forventede befolkningstilvækst er på mindst 10.000 fra 2014-2025. Det krav vil SF fjerne i håbet om, at flere kommuner vil benytte sig af muligheden.

Og for det tredje skal det være muligt for kommuner at kræve op til 33 procent almene boliger, når nye grunde udlægges til boligbyggeri. I dag kan kommuner kræve 25 procent.

En “stoleleg”

Administrerende direktør i BL - Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen, er enig i, at der er pres på boligmarkedet i særligt de store byer som København.

Har stået på venteliste i mange år

“Men løsningen er ikke at gøre det sværere for dem, der har stået på venteliste i mange år,” siger Bent Madsen til Berlingske. Ifølge ham, så er løsningen på boligmanglen byggeri af flere almene boliger.

SF-forslaget vil, Ifølge Bent Madsen betyde at de  lave indkomstgrupper vil blive klemt endnu mere ud af boligmarkedet, og han sammenligner det med “en stoleleg”, hvis der ikke bliver bygget mere.

Bent Madsen påpeger samtidig, at det i forvejen allerede er vanskeligt at bygge 25 procent i den nuværende lovgivning - så at tillade kommunerne at kræve 33 procent risikerer ikke at få den store betydning.

Til gengæld ser direktøren mere perspektiv i forslaget om at lempe reglerne for grundkøbslån for at sikre mere alment byggeri.

Tidligere på måneden viste en analyse fra BL, at huslejen pr. m2 i nybyggede almene boliger i København faktisk er faldet i løbet af de seneste 10 år.

placeholder

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvor sympatisk SFs forslag kan være, så er det ikke vejen frem - Der SKAL flere almennyttige boliger til, hvis kabalen skal gå op.

For når SF ønsker forgangsret til alle lavtlønsgrupper og velfærdsmedarbejdere, er der reelt kun de økonomiske øvre lag, der ALDRIG ville finde andet end ejerlejligheder, og så de mest udsatte, der ikke får en forlomme i boligkøen.

Derved rammer SFs forslag reelt kun de svageste grupper uden for arbejdsmarkedet, der enten bliver holdt ude af storbyerne, eller hvis de allerede har en lejlighed, bliver stavnsbundet fordi det vil være umuligt at få en anden.

Og i begge situationer ødelægger SF den mobilitet, der er tvingende nødvendigt, hvis særligt de svageste skal have en reel mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Tilbage står kun fakta: Nogle af de største katastrofer, er gennemført med de bedste hensigter.

Tilbage til tegnebordet, Pia🌹🌹🌹

Vi behøver faktisk ikke at bygge flere almennyttige boliger. Vi skal blot repatriere det samme antal uintegrerbare MENAPT-migranter, som det antal arbejdende danskere der mangler en billig bolig i byen, der er. Så er problemet løst. Både boligmanglen, ghettoproblemer og meget andet.

Man kunne sagtens sætte byggeriet op til 50% af alt hvad der gives bygge tilladelse til i København, i mange mange år, uden af den grund at komme til at stå med for mange almene boliger. Helt umiddelbart ville man kunne fremskaffe mange boliger, ved at lejerne skal have en ren straffeattest for at kunne bo og opholde sig i et alment boligselskab, det ville medføre et roligere og mere børnevenligt boligkvarter, hvor mange gerne vil bo.

Man kunne også repatriere de hundredtusindvis uintegrerbare evighedsintegrationsprojekter, som man har masseimporteret og placeret i alverdens "almennyttige" boligforeninger.

I øjeblikket er der overophedning inden for byggesektoren med stigende lønninger og priser på materialer der er steget 30-40%, så at bygge billige boliger under de forhold er ikke muligt.
Det er desværre regeringen og folketingspolitikerne fra de fleste partier der er skyld i den nuværende overophedning ved at "pumpe" hjælpepakker til energirenovering m.m. ud i samfundet samtidig med udbetaling af de indefrosne feriepenge.
Det gør ikke situationen bedre med de stigende huspriser, som skyldes den lave rente og afdragsfrie lån (som aldrig skulle havde været indført). Her nøler regeringen med et indgreb som kunne stoppe husprisernes "himmelflugt".
Man kan sagtens bygge almene boliger nu, men ikke til en pris (husleje) der er til at betale for almindelige lønmodtagere, hvis man ikke kan få offentlig huslejetilskud.

... og ved at masseimportere klienter fra mellemøsten og Afrika i hundredtusindvis.

Annonce