Annonce

SF’s tanker om arbejde er spændende, men risikerer at føre til lediggang

Der er mange gode ideer i SF’ernes ønske om et mere fleksibelt arbejdsmarked, men alligevel risikerer udspillet at ende som endnu en omgang gode hensigter
Foto: Grafisk afdeling
Netavisen Pios chefredaktør Niels Jespersen
På weekendens landsmøde i SF lancerede partiet et nyt arbejdsudspil. Hensigten er, at indrette vores arbejdsliv mere fleksibelt, så lønmodtagerne kan gå ned i tid. Eksempelvis ved sygdom i familien eller i forbindelse med fertilitetsbehandling.

Forslaget indebærer en midlertidig kortere arbejdsuge for forældre med små børn eller sygdom i familien og mulighed for deltid til ældre medarbejdere, understøttet af finansieringsmekanismer som øget beskatning af finansielle transaktioner.

Der er meget godt at sige om udspillet, der tager store udfordringer, der definerer dagligdagen for mange lønmodtagere alvorligt. Nemlig hvordan man balancerer arbejds- og familielivet.

Fornuft og milliarder at hente på bedre trivsel 

Det er en dagsorden, der ærligt talt er langt mere vedkommende for vælgerne, end nok så mange dystre prognoser om mangel på arbejdskraft.

Ja, for mange lønmodtagere er det en velsignelse måske for første gang i deres liv at føle sig sikre på beskæftigelse.

Der er alt for meget fokus på at arbejde mindre

SF’erne skal også roses for at udgangspunkt i den konkrete virkelighed. Udspillet inddrager arbejdsmarkedets parter og styrker A-kassesystemet i en tid, hvor værdien af dagpengene er for nedadgående.

Selv om det er nærmest umuligt at få Finansministeriets regnemaskiner til at anerkende det, så er der både fornuft og milliarder at hente på at forebygge stress og fastholde livskriseramte lønmodtagere i beskæftigelse.

Hvad med dem der godt kan arbejde mere?

Men samtidig er der også grund til at være kritisk over for udspillet. Der er alt for meget fokus på at arbejde mindre og ikke nok fokus på de situationer, hvor det kunne være attraktivt at give den en ekstra skalle.

Mange unge barnløse ville godt kunne tage nogle flere timer og dermed lægge et økonomisk og karrieremæssigt grundlag for familieforøgelsen.

Og der er også masser af midaldrende og ældre, der ikke er nedslidte og som godt kan arbejde mere end 37 timer om ugen.

Samtidig er der for mange ufrivilligt deltidsansatte kvinder i den offentlige sektor.

Det lyder klassisk venstreorienteret

Man kan med rette udfordre Finansministeriets manglende anerkendelse af værdien af tryghed og trivsel, men det er et faktum, at hvis vi skal arbejde mindre, så kommer det til at gå ud over velfærden.

Og i og med at velfærdsstaten er en omfordelingsmekanisme, kan det ikke undgås at skabe større ulighed.

Vi skal investere mere - ikke mindre

SF'ere vil løse det problem ved at hæve beskatningen af finansielle transaktioner. Det lyder klassisk venstreorienteret, men i en konkurrence med statsstøttede amerikanske og kinesiske virksomheder har vores erhvervsliv ikke brug for færre investeringer.

SF har tydeligvis taget fagbevægelsen med på råd i udarbejdelsen af arbejdsudspillet

Landsmødets anden store udmelding var opfordringen til et regeringssamarbejde med Moderaterne. Lars Løkke Rasmussen har nemlig “reformeret” sig, mener Pia Olsen Dyhr.

Mon dog. En af de få konsekvente positioner gennem hele Løkkes lange politiske karriere har været indsatsen for at afskaffe aftrædelsesordninger som efterlønnen og hæve pensionsalderen.

Endnu en omgang gode hensigter?

SF har tydeligvis taget fagbevægelsen med på råd i udarbejdelsen af arbejdsudspillet. Det er klogt. Men der skal også samles mandater i Folketinget.

Ved at bruge udspillet som led i en ideologisk kritik af de arbejdsglade socialdemokrater gør SFerne det ikke nemmere for sig selv.

Det er en skam, for debatten om et mere fleksibelt og trygt arbejdsliv er vigtig

Risikoen for at udspillet bliver endnu en omgang gode hensigter er overhængende.

Det er en skam, for debatten om et mere fleksibelt og trygt arbejdsliv er vigtig. Her leverer SF’erne et godt bidrag, selv om de ikke kommer i mål.

Niels Jespersen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvor i udspillet fra SF er der nævnt forbud mod overtidsarbejde?

Mon dog ikke nogle lønmodtagere ville være villige til overtidsarbejde? Hvis de vel at mærke ikke tvinges til afspadsering, men får overenskomstmæssig betaling for deres arbejde? Og mon ikke arbejdsledige vil være interesserede i at springe til i et vist omfang?

Mindst 4 ting er desværre uklare i udspillet:

Hvis en medarbejder ønsker at gå midlertidigt ned i tid med fx 10 timer i 4 uger -

Bortfalder 4 x 10 timers indbetaling til pensionsordning/er for vedkommende?
Mister vedkommende anciennitet i ansættelsesforholdet?
Betyder de 40 timers orlov, at kollegaerne tildeles merarbejde uden løn, pension m.v. og øget anciennitet?
Hvordan tænkes ekstra arbejdskraft skaffet, hvis kollegaerne ikke ønsker overtid i en periode?

Det er for mig at se nu mest op til folketinget og arbejdsmarkedets parter, især arbejdsgiverne - statslige, offentlige samt private, at udvise velvillighed over for udspillet.
OG gøre forsøg med udgangspunkt i det.

Et spørgsmål til denne ordlyd i dagens LEDER:

"Man kan med rette udfordre Finansministeriets manglende anerkendelse af værdien af tryghed og trivsel, men det er et faktum, at hvis vi skal arbejde mindre, så kommer det til at gå ud over velfærden."

Jeg mangler klart bevis for det udsagn og spørger:
Hvorfor er det et faktum?

Jeg må igen anbefale chefredaktøren for netavisen Pio at læse Bertrand Russells lille pamflet: "In praise of Idleness" fra 1932, eller deromkring.

Kort resumé: Det er kun mennesker, som ikke ved, hvad fysisk arbejde består i (fx chefredaktører og den slags), som kan finde på at advare mod lediggang. Arbejde er roden til alt ondt, og lediggang er den nødvendige modvægt til det nødvendige onde, som arbejdet er.

Da jeg selv deltog i rotteræset på det pulveriserende arbejdsmarked var der intet, der kunne motivere mig mere, end udsigten til snart at få fri. Derfor gik jeg altid efter at få en eller anden form for tidsakkord, hvor man fik tilmålt en bestemt mængde arbejde, hvorefter man kunne gå hjem, når arbejdet var udført. Det forhindrede mig dog ikke i at tage enorme mængder af overarbejde, når jeg manglede penge. Det ene udelukker ikke det andet.

Den præmis, som ligger til grund for denne leder, er simpelthen forkert, baseret på en forældet ideologi uden empirisk evidens.

Jeg vil foretrække at lade arbejdsmarkedets parter om at finde et fælles fodslag om arbejdsforhold og trivsel - Det er jo ikke fordi man ikke er opmærksom på at arbejdstager kan have et individuelt behov for personlig frihed -
Den såkaldte fritvalgskonto blev i 2007 indført i overenskomster på de private områder - hvor arbejdsgiveren indbetalte en % vis del af den ferieberettigede løn til kontoen -
Det indbetalte kan så bruges frit efter arbejdstagers ønske - også til ekstra omsorgsdage hvis man ønsker det - Ved den sidste overenskomst blev beløbet til kontoen hævet fra 7 til 9% af den ferieberettigede løn -
Måske var det en ide at kigge på om denne ordning kunne overføres til også at gælde det offentlige område - Og så samtidig se på om ordningen trænger til at blive efterjusteret - 🤔

Ud fra en helt almindelig snusfornuftig tankegang må det da være helt i orden at gå ned i tid, hvis man har et fuldstændig meningsløst arbejde, som ikke bidrager med noget som helst. Det er da gakkelak, at vi først skal producere et eller andet totalt ligegyldigt eller måske endda destruktivt, så vi kan betale skat til at finansiere noget fornuftigt.

Peter Enemark, hvad er det for noget "meningsløst" arbejde, som bliver udført og som du mener er "gakkelak"? Kunne du ikke sætte navn på hvilke arbejde det drejer sig om, tak.
Når det gælder om at arbejde på nedsat tid, er det jo noget alle kan gøre hvis de vil, problemet er at de forventer at at få den samme løn som dem der arbejder på fuld tid.
Når SF foreslår at dem der har børn eller syge pårørende skal havde mulighed for at arbejde mindre med løntilskud fra det offentlige så de ikke går ned i løn og samtidig ønsker at dem uden børn og som er raske, arbejder mere end 37 timer om ugen. Det bliver vist svært at få nogen til at arbejde mere, med det kendskab jeg har til byggeindustrien er overarbejde ikke noget man umiddelbart er villig til. Hvorimod nedsat arbejdstid står højt på ønskelisten, bare det ikke betyder lønnedgang.

AL og hel dagpengesystemets sum kan benyttes og kunne jo NETOP være erstatningen ,som alle lønmodtagere fik til at dække de manglende timer,som evt kunne bruges til og i børnenes opvækst og de der ingen børn har/ønsker kunne bruge timerne til ,at dække deres interesser og på den måde erstatte for de manglende timer og med frisk personale til arbejdsgiverne, som også skulle betale deres del med.

Men er desværre en utopi, da alle egoer og blå politikere inkl deres stemme kvæg,,, som ikke kan/vil tænke nyt og nye friheder OGSÅ til og ink løn tabet.

Inkl de gevinster vi ALLE får HELT GRATIS ved at beskæftige endnu flere om ikke alle ,så rigtigt mange som bla. sikrede sig en bedre PERSONLIG tilværelse og for størsteparten inkl og med skattegrundlaget også blev/bliver vedligeholdt i samme størrelse så vort velfærds samfund påstår vi er osv.

Tænk lige over ::: om vi lever for at arbejde ??? ,eller arbejder for at leve ???

Annonce