Annonce

Socialdemokratiets udlændingepolitiske lakmustest

Hvis vi vakler bare det mindste på den stramme udlændingepolitik, så har vi spildt flere års rigtig godt arbejde.
Socialdemokratiet har de sidste år revideret udlændingepolitikken, vi har dels ændret den så den i dag er i overensstemmelse med det store flertal af danskernes holdning, men vi har også ændret den, så den har et mere traditionelt venstreorienteret udgangspunkt, et udgangspunkt der står i modsætning til årtierne med en meget liberal holdning til udlændingepolitikken.

Det har ikke været nemt, men det har trods alt heller ikke givet anledning til de sværdslag, som man før i tiden har været vidne til, når netop udlændingespørgsmålet har været bragt til diskussion i partiet.

Vores samfundsmodel kræver stor grad af sammenhængskraft

Jeg tror dette kan begrundes i en erkendelse af, at antallet af udlændinge med ikke-vestlig baggrund har en enorm betydning for integrationens betingelser for succes. En erkendelse af, at den samfundsmodel vi har i Danmark forudsætter en stor grad af sammenhængskraft, en sammenhængskraft, der betyder, at vi skal kunne relaterer os til hinanden. En sådan sammenhængskraft er afhængig af parametre som lighed og ligestilling, men også af, at vi har en eller anden form for fællessum af kultur og værdier.

I 1980 havde 1 procent af den danske befolkning ikke-vestlig oprindelse. I dag er det tal allerede på 8 procen
t

Netop det forhold bliver udfordret, hvis tilstrømningen bliver for stor og det har den været i mange år. I de sidste 10 år har 150.000 mennesker således søgt om asyl eller familiesammenføring og af disse har 90.000 fået opholdstilladelse. Det har betydet, at det Danmark vi kender har ændret sig. I 1980 havde 1 procent af den danske befolkning ikke-vestlig oprindelse. I dag er det tal allerede på 8 procent og det er altså sket på bare en enkelt generation.

Det betyder, at vi i dag har udfordringer med integrationen, vi har desværre parallelsamfund, hvor der hersker andre normer og værdier end dem vi finder på de fleste almindelige villaveje i Danmark. Det udmønter sig i kulturelle spændinger og det kan desværre også aflæses i kriminalitets- og beskæftigelsesstatistikker, samt ses på bundlinjen, hvor nettoudgifterne til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere hvert år overstiger et tocifret milliardbeløb.

Levebrødet ud af munden på kriminelle menneskesmuglere

For at imødegå disse udfordringer har Socialdemokratiet fremlagt et nyt udlændingeudspil med navnet “retfærdig og realistisk - en udlændingepolitik, der samler Danmark”. Det er et udspil, der helt overordnet er godt, det peger på mange måder i den rigtige retning. Det er helt rigtigt og et nybrud, at vi ser, at nogle har ambitionen om at gøre op med retten til at søge spontanasyl og dermed også tage levebrødet ud af munden på kriminelle menneskesmuglere, men der er også store udfordringer forbundet hermed.

Det er  et nybrud, at nogle har ambitionen om at gøre op med retten til at søge spontanasyl

Socialdemokratiets løsninger på, at sætte loft over antal, skærpe kravene til familiesammenføring og stoppe retten til spontanasyl, blandt andet ved at oprette lejre udenfor Europa synes vanskeligt gennemførlige med det første og derfor må det forventes, at der går en rum tid inden noget sådant kan realiseres og selv hvis det realiseres er det spørgsmålet, om det ikke vil kræve, at vi er klar til at udfordre konventionerne, som vi kender dem i dag.

Pointen er, at uanset hvordan vi vender og drejer det, så vil Socialdemokratiet også med regeringsansvar stå i en situation, hvor vi skal administrere et asylsystem med betragtelige fejl og mangler, senest eksemplificeret ved debatten om børnene på  Sjælsmark. Det er selvfølgelig problematisk, at børn ikke er i trivsel og ombudsmandens kritik skal tages seriøst, men svaret kan ikke være det som Enhedslisten, SF, Alternativet og de Radikale ønsker, at familierne skal udenfor udrejsecentrene, for gør man det skaber man også præcedens for, at man kan modarbejde sig til bedre forhold og en tilværelse i Danmark.

Det bliver Socialdemokratiets politiske lakmustest. Kan vi i sådanne situationer holde fast i, at vi er garanter for en stram udlændingepolitik og hvordan vil vi forholde os til de krav, som bringes til forhandlingsbordet efter et folketingsvalg?

Vi skal holde fast

For mig at se er der to mulige scenarier.

Holder vi fast, er der ingen tvivl om, at det vil give larm og udfordre starten på en ny regerings liv, men ønsker Enhedslisten, SF, Alternativet og de Radikale at sætte alt ind på en enkelt sag, ja så er der altså ikke noget vi i Socialdemokratiet kan gøre ved det.

Hvis vi vakler bare det mindste på den stramme udlændingepolitik, så har vi spildt flere års rigtig godt og fornuftigt arbejde

Hvis vi derimod vakler bare det mindste på den stramme udlændingepolitik, så har vi spildt flere års rigtig godt og fornuftigt arbejde og prisen vil være, at vi desværre sender vores store arbejderparti gevaldigt til tælling samtidig med, at vi definitivt vil sende enhver vælger, der forholder sig kritisk til indvandring lige i armene på de borgerlige partier og måske endnu værre lige i armene på den yderste højrefløjs populister - det vil betyde den sikre død for velfærdsstaten og integrationen og så kan al diskussion om indvandring alligevel være ligegyldig.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Kasper Pauli Pedersen er pædagog og gruppeformand for Socialdemokratet i Ikast-Brande Kommune.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Trods artiklens pointe: Tag nu og skab ordentlige forhold for børnene på Sjælsmark Udrejsecenter - og gå så i brechen for Mint og de andre 61 mindreårige der er i fare grundet et hul i loven. Til sidst: Tag dog nogle af FN´s kvoteflygtninge til Danmark.

Vi kan ikke være det bekendt at ta' flere kvoteflyghtninge ind i landet eller i Vesten endnu, der sjovt nok ikke er velintegreret, liberalt/socialliberalt, selv alle-inkluderende, mht. til alle mennesker, både dem fra den super traditionelle og old-fashion norm og dem uden for den , og demokratisk, mentalt civilizeret, ikke-ultra-nationalistiske, ikke-konservative, ikke-super traditionelt og rationelt oppe i hovedet, og der er mange der er det, både i deres hjemlande og herboende. Det så vores egen skyld i sidste ende, at vi udelukkende kun har taget imod den forkerte del af indvandringen og immigration (omend de er arme, men stadig dog en belastning, ikke kun økonomisk men også helt klart politisl, hvis ikke direkte mod Folketinget og dens indflydelse, så mere den personlige sociale plan, altså over for kvinderne, børnene, dem der har valgt at leve en anden mere moderne, mere tolerant,alle-inkluderende og liberal livsstil uden for deres forældres old-fashion traditionelle ELLER religiøse gængse norm ) fra de her banale og religiøs/super traditionelle politiske og mentale 3.og 2.verdenslande med eller uden overvejende muslimske befolkninger. Derfor dem skal vi lige tage til bunds med ((først og fremmest)) ,(det er et ikke paradis lignede fristad med uendlige plads og resurser, skal de også til at forstå, når de kommer har hertil,eller det skal politikerne på Christiansbog til at forstå, altså de helt helt venstreorienterede, særlige de radikale , men når det så er sagt, så skal man i allerhøjeste jo hjælpe dem, som ligger svagest, allermest beskeden omkring, hvad de har, at gøre godt med, og samt ikke har samme muligheder og lige så mange fornødenheder, som vi alle har herhjemme. Jeps😉) OG det kan tage endnu en helt generation, før vi med alvor gør det på en forsvarlig, ikke-Stramkurs-fascistisk, anstændig, optimal og rationel måde, før vi endeligt kan ta imors flere, altså de interebare, ergo de uddannede, ikke-landsbyagtuge, super traditionelle/konservative mentale, irrationelle, analfabetiske og akademiske af slagsen, men med ikke- etnisk dansk/ikke-vestligt baggrund.

Som konklusion/afslutningsvis, så håber i forstår derude, hvor realiteten(med rationelle, konstruktive kritiske og skarp observerende træk) bund og grund skal ligge i dag, med de 8 % med ikke vestlig baggrund(omend det muligvis er kun (ca.) 5% med muslimsk baggrund, og af dem er det antagelsesvis langt færre, som har moderate og ikke-religiøse, dog faste og solide ikke-dansk etnisk kulturelle holdninger, hvilket også har sine fordele og ulemper, men dog ikke udelukkende værende en ulempe, som de ikke-vestlige radikale/super religiøse og religiøse af slagsen. Så endda gerne flere af de lidt mere acceptable (i mentalt vestligt og dansk forstand) mindre kulturelle/traditionelle bundne af slagen (og de var ikke super religiøse eller religiøse, vel og mærke) i fremtiden, altså flere sekulære borgere med tidligere muslimsk (eller tidligere andet monoteistisk religiøs) baggrund,såsom agonistiker,deister, ateister,etc. med begrænset dyrkelse af SIN forældres kultur med skygge sider så vel som spændende sider😉) , så det løber løbsk, hverken i den fascistiske/inhumane ultra-nationalistiske del ELLER den naive/lala-fantasi-tænkende ultra-liberalistiske del af den politiske skala. Peace out✌️👍💪🙄😉🌈💎🔥

Vi kan ikke være det bekendt at ta' flere kvoteflyghtninge ind i landet eller i Vesten endnu, der sjovt nok ikke er velintegreret, liberalt/socialliberalt, selv alle-inkluderende, mht. til alle mennesker, både dem fra den super traditionelle og old-fashion norm og dem uden for den , og demokratisk, mentalt civilizeret, ikke-ultra-nationalistiske, ikke-konservative, ikke-super traditionelt og rationelt oppe i hovedet, og der er mange der er det, både i deres hjemlande og herboende. Det så vores egen skyld i sidste ende, at vi udelukkende kun har taget imod den forkerte del af indvandringen og immigration (omend de er arme, men stadig dog en belastning, ikke kun økonomisk men også helt klart politisl, hvis ikke direkte mod Folketinget og dens indflydelse, så mere den personlige sociale plan, altså over for kvinderne, børnene, dem der har valgt at leve en anden mere moderne, mere tolerant,alle-inkluderende og liberal livsstil uden for deres forældres old-fashion traditionelle ELLER religiøse gængse norm ) fra de her banale og religiøs/super traditionelle politiske og mentale 3.og 2.verdenslande med eller uden overvejende muslimske befolkninger. Derfor dem skal vi lige tage til bunds med ((først og fremmest)) ,(det er et ikke paradis lignede fristad med uendlige plads og resurser, skal de også til at forstå, når de kommer har hertil,eller det skal politikerne på Christiansbog til at forstå, altså de helt helt venstreorienterede, særlige de radikale , men når det så er sagt, så skal man i allerhøjeste jo hjælpe dem, som ligger svagest, allermest beskeden omkring, hvad de har, at gøre godt med, og samt ikke har samme muligheder og lige så mange fornødenheder, som vi alle har herhjemme. Jeps😉) OG det kan tage endnu en helt generation, før vi med alvor gør det på en forsvarlig, ikke-Stramkurs-fascistisk, anstændig, optimal og rationel måde, før vi endeligt kan ta imors flere, altså de interebare, ergo de uddannede, ikke-landsbyagtuge, super traditionelle/konservative mentale, irrationelle, analfabetiske og akademiske af slagsen, men med ikke- etnisk dansk/ikke-vestligt baggrund.

Som konklusion/afslutningsvis, så håber i forstår derude, hvor realiteten(med rationelle, konstruktive kritiske og skarp observerende træk) bund og grund skal ligge i dag, med de 8 % med ikke vestlig baggrund(omend det muligvis er kun (ca.) 5% med muslimsk baggrund, og af dem er det antagelsesvis langt færre, som har moderate og ikke-religiøse, dog faste og solide ikke-dansk etnisk kulturelle holdninger, hvilket også har sine fordele og ulemper, men dog ikke udelukkende værende en ulempe, som de ikke-vestlige radikale/super religiøse og religiøse af slagsen. Så endda gerne flere af de lidt mere acceptable (i mentalt vestligt og dansk forstand) mindre kulturelle/traditionelle bundne af slagen (og de var ikke super religiøse eller religiøse, vel og mærke) i fremtiden, altså flere sekulære borgere med tidligere muslimsk (eller tidligere andet monoteistisk religiøs) baggrund,såsom agonistiker,deister, ateister,etc. med begrænset dyrkelse af SIN forældres kultur med skygge sider så vel som spændende sider😉) , så det løber løbsk, hverken i den fascistiske/inhumane ultra-nationalistiske del ELLER den naive/lala-fantasi-tænkende ultra-liberalistiske del af den politiske skala. Peace out✌️👍💪🙄😉🌈💎🔥

Vi kan ikke være det bekendt at ta' flere kvoteflyghtninge ind i landet eller i Vesten endnu, der sjovt nok ikke er velintegreret, liberalt/socialliberalt, selv alle-inkluderende, mht. til alle mennesker, både dem fra den super traditionelle og old-fashion norm og dem uden for den , og demokratisk, mentalt civilizeret, ikke-ultra-nationalistiske, ikke-konservative, ikke-super traditionelt og rationelt oppe i hovedet, og der er mange der er det, både i deres hjemlande og herboende. Det så vores egen skyld i sidste ende, at vi udelukkende kun har taget imod den forkerte del af indvandringen og immigration (omend de er arme, men stadig dog en belastning, ikke kun økonomisk men også helt klart politisl, hvis ikke direkte mod Folketinget og dens indflydelse, så mere den personlige sociale plan, altså over for kvinderne, børnene, dem der har valgt at leve en anden mere moderne, mere tolerant,alle-inkluderende og liberal livsstil uden for deres forældres old-fashion traditionelle ELLER religiøse gængse norm ) fra de her banale og religiøs/super traditionelle politiske og mentale 3.og 2.verdenslande med eller uden overvejende muslimske befolkninger. Derfor dem skal vi lige tage til bunds med ((først og fremmest)) ,(det er et ikke paradis lignede fristad med uendlige plads og resurser, skal de også til at forstå, når de kommer har hertil,eller det skal politikerne på Christiansbog til at forstå, altså de helt helt venstreorienterede, særlige de radikale , men når det så er sagt, så skal man i allerhøjeste jo hjælpe dem, som ligger svagest, allermest beskeden omkring, hvad de har, at gøre godt med, og samt ikke har samme muligheder og lige så mange fornødenheder, som vi alle har herhjemme. Jeps😉) OG det kan tage endnu en helt generation, før vi med alvor gør det på en forsvarlig, ikke-Stramkurs-fascistisk, anstændig, optimal og rationel måde, før vi endeligt kan ta imors flere, altså de interebare, ergo de uddannede, ikke-landsbyagtuge, super traditionelle/konservative mentale, irrationelle, analfabetiske og akademiske af slagsen, men med ikke- etnisk dansk/ikke-vestligt baggrund.

Som konklusion/afslutningsvis, så håber i forstår derude, hvor realiteten(med rationelle, konstruktive kritiske og skarp observerende træk) bund og grund skal ligge i dag, med de 8 % med ikke vestlig baggrund(omend det muligvis er kun (ca.) 5% med muslimsk baggrund, og af dem er det antagelsesvis langt færre, som har moderate og ikke-religiøse, dog faste og solide ikke-dansk etnisk kulturelle holdninger, hvilket også har sine fordele og ulemper, men dog ikke udelukkende værende en ulempe, som de ikke-vestlige radikale/super religiøse og religiøse af slagsen. Så endda gerne flere af de lidt mere acceptable (i mentalt vestligt og dansk forstand) mindre kulturelle/traditionelle bundne af slagen (og de var ikke super religiøse eller religiøse, vel og mærke) i fremtiden, altså flere sekulære borgere med tidligere muslimsk (eller tidligere andet monoteistisk religiøs) baggrund,såsom agonistiker,deister, ateister,etc. med begrænset dyrkelse af SIN forældres kultur med skygge sider så vel som spændende sider😉) , så det løber løbsk, hverken i den fascistiske/inhumane ultra-nationalistiske del ELLER den naive/lala-fantasi-tænkende ultra-liberalistiske del af den politiske skala. Peace out✌️👍💪🙄😉🌈💎🔥

Annonce