Socialdemokratiets udlændingepolitiske lakmustest

Hvis vi vakler bare det mindste på den stramme udlændingepolitik, så har vi spildt flere års rigtig godt arbejde.
Socialdemokratiet har de sidste år revideret udlændingepolitikken, vi har dels ændret den så den i dag er i overensstemmelse med det store flertal af danskernes holdning, men vi har også ændret den, så den har et mere traditionelt venstreorienteret udgangspunkt, et udgangspunkt der står i modsætning til årtierne med en meget liberal holdning til udlændingepolitikken.

Det har ikke været nemt, men det har trods alt heller ikke givet anledning til de sværdslag, som man før i tiden har været vidne til, når netop udlændingespørgsmålet har været bragt til diskussion i partiet.

Vores samfundsmodel kræver stor grad af sammenhængskraft

Jeg tror dette kan begrundes i en erkendelse af, at antallet af udlændinge med ikke-vestlig baggrund har en enorm betydning for integrationens betingelser for succes. En erkendelse af, at den samfundsmodel vi har i Danmark forudsætter en stor grad af sammenhængskraft, en sammenhængskraft, der betyder, at vi skal kunne relaterer os til hinanden. En sådan sammenhængskraft er afhængig af parametre som lighed og ligestilling, men også af, at vi har en eller anden form for fællessum af kultur og værdier.

I 1980 havde 1 procent af den danske befolkning ikke-vestlig oprindelse. I dag er det tal allerede på 8 procen
t

Netop det forhold bliver udfordret, hvis tilstrømningen bliver for stor og det har den været i mange år. I de sidste 10 år har 150.000 mennesker således søgt om asyl eller familiesammenføring og af disse har 90.000 fået opholdstilladelse. Det har betydet, at det Danmark vi kender har ændret sig. I 1980 havde 1 procent af den danske befolkning ikke-vestlig oprindelse. I dag er det tal allerede på 8 procent og det er altså sket på bare en enkelt generation.

Det betyder, at vi i dag har udfordringer med integrationen, vi har desværre parallelsamfund, hvor der hersker andre normer og værdier end dem vi finder på de fleste almindelige villaveje i Danmark. Det udmønter sig i kulturelle spændinger og det kan desværre også aflæses i kriminalitets- og beskæftigelsesstatistikker, samt ses på bundlinjen, hvor nettoudgifterne til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere hvert år overstiger et tocifret milliardbeløb.

Levebrødet ud af munden på kriminelle menneskesmuglere

For at imødegå disse udfordringer har Socialdemokratiet fremlagt et nyt udlændingeudspil med navnet “retfærdig og realistisk - en udlændingepolitik, der samler Danmark”. Det er et udspil, der helt overordnet er godt, det peger på mange måder i den rigtige retning. Det er helt rigtigt og et nybrud, at vi ser, at nogle har ambitionen om at gøre op med retten til at søge spontanasyl og dermed også tage levebrødet ud af munden på kriminelle menneskesmuglere, men der er også store udfordringer forbundet hermed.

Det er  et nybrud, at nogle har ambitionen om at gøre op med retten til at søge spontanasyl

Socialdemokratiets løsninger på, at sætte loft over antal, skærpe kravene til familiesammenføring og stoppe retten til spontanasyl, blandt andet ved at oprette lejre udenfor Europa synes vanskeligt gennemførlige med det første og derfor må det forventes, at der går en rum tid inden noget sådant kan realiseres og selv hvis det realiseres er det spørgsmålet, om det ikke vil kræve, at vi er klar til at udfordre konventionerne, som vi kender dem i dag.

Pointen er, at uanset hvordan vi vender og drejer det, så vil Socialdemokratiet også med regeringsansvar stå i en situation, hvor vi skal administrere et asylsystem med betragtelige fejl og mangler, senest eksemplificeret ved debatten om børnene på  Sjælsmark. Det er selvfølgelig problematisk, at børn ikke er i trivsel og ombudsmandens kritik skal tages seriøst, men svaret kan ikke være det som Enhedslisten, SF, Alternativet og de Radikale ønsker, at familierne skal udenfor udrejsecentrene, for gør man det skaber man også præcedens for, at man kan modarbejde sig til bedre forhold og en tilværelse i Danmark.

Det bliver Socialdemokratiets politiske lakmustest. Kan vi i sådanne situationer holde fast i, at vi er garanter for en stram udlændingepolitik og hvordan vil vi forholde os til de krav, som bringes til forhandlingsbordet efter et folketingsvalg?

Vi skal holde fast

For mig at se er der to mulige scenarier.

Holder vi fast, er der ingen tvivl om, at det vil give larm og udfordre starten på en ny regerings liv, men ønsker Enhedslisten, SF, Alternativet og de Radikale at sætte alt ind på en enkelt sag, ja så er der altså ikke noget vi i Socialdemokratiet kan gøre ved det.

Hvis vi vakler bare det mindste på den stramme udlændingepolitik, så har vi spildt flere års rigtig godt og fornuftigt arbejde

Hvis vi derimod vakler bare det mindste på den stramme udlændingepolitik, så har vi spildt flere års rigtig godt og fornuftigt arbejde og prisen vil være, at vi desværre sender vores store arbejderparti gevaldigt til tælling samtidig med, at vi definitivt vil sende enhver vælger, der forholder sig kritisk til indvandring lige i armene på de borgerlige partier og måske endnu værre lige i armene på den yderste højrefløjs populister - det vil betyde den sikre død for velfærdsstaten og integrationen og så kan al diskussion om indvandring alligevel være ligegyldig.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Byrådsmedlem i Ikast-Brande kommune for Socialdemokratiet


Kommentarer fra Facebook

Kommentarer

Trods artiklens pointe: Tag nu og skab ordentlige forhold for børnene på Sjælsmark Udrejsecenter - og gå så i brechen for Mint og de andre 61 mindreårige der er i fare grundet et hul i loven. Til sidst: Tag dog nogle af FN´s kvoteflygtninge til Danmark.