"Vi er jeres fremtid - sats på os!"

På Fyn vil fagbevægelsen gerne forstå de unges verden, samtidig med, at vi øger deres indsigt i fagforeningernes rolle. Blandt andet derfor inviterer vi skoleeleverne til at holde tale 1. maj om fællesskab og solidaritet.
Billede: Helle Nielsen (tv) sammen med gymnasieeleven Signe og LO-formand Lizette Risgaard (th). 

Da fagbevægelsen i Odense sidste år inviterede til 1. maj i Kongens Have i Odense, var der – traditionen tro – en del engagerede mennesker, der var inviteret til at holde tale. Anført af LO’s formand Lizette Risgaard var det en erfaren flok, der afleverede deres budskaber. Der var dog en enkelt, der skilte sig ud. Det var den 16-årige gymnasieelev Signe, der på denne solbeskinnede søndag fik sin debut på arbejderbevægelsens fornemste talerstol.

Signes tale handlede om solidaritet og fællesskabets betydning, og undervejs nåede hun at skose uligheden under den borgerlige regering, hun revsede Odense Kommunes manglende lyst til at investere i børn og unge, og hun mindede os også om vores fælles forpligtelse til at hjælpe de fattigste i ulandene. Det var på alle måder en fin tale, hvor jeg især hæftede mig ved en enkelt af Signes slaglinjer: "Vi er jeres fremtid. Sats på os!"

Kerneopgave at styrke kontakten til de unge
Signe var ikke inviteret til at deltage i Arbejdernes Internationale Kampdag, fordi hun repræsenterede en bestemt organisation. Hun var med i Kongens have, fordi hun havde vundet den konkurrence, som LO Fyn havde udskrevet blandt de ældste elever i folkeskolen samt de studerende på gymnasier og erhvervsskoler.

"Hvem skriver den bedste 1. maj-tale" - hvad vil du sige til dit crowd? spurgte vi, og lokkede med at vinderen – ud over en tur på talerstolen i Kongens Have – også kunne invitere sin klasse med på en tur til Christiansborg.

Vi vil gerne forstå deres verden og deres forventninger

I år gentager vi konkurrencen, og de unge kan – enkeltvis eller i små grupper – komme med et bud på en tale, der handler om solidaritet og fællesskab og favner deres håb for fremtiden. Og de klasser, der vælger at deltage i vores konkurrence og bruger et par undervisningstimer på arbejderbevægelsen kan – hvis de har behov for det – trække på en af vores gæstelærere.

Vi gør det selvfølgelig ikke for vores blå øjnes skyld. Vi gør det heller ikke for at hjælpe lærerne med nemt input til et par lektioner. Eller fordi det bare er en gimmick, som giver LO’s og FTF’s 1. maj-arrangement et lille pift. Vi gør det, fordi vi i LO Fyn ser det som en vigtig kerneopgave at styrke kontakten til de unge. Vi vil gerne forstå deres verden og deres forventninger – samtidig med at vi bidrager til, at de får indsigt i fagforeningernes rolle og forståelse for de værdier, der gemmer sig bag den danske model.

LO er med på dyrskuet
Derfor er 1. maj-konkurrencen heller ikke vores eneste initiativ. LO Fyn er for eksempel også til stede ved Det Fynske Dyrskue, som hvert år har en dag med særlige tilbud til børn og unge. Her vælter det ind med skoleelever, og i år står vi klar til at fortælle eleverne i 6.-10. klasse dem om de særlige vilkår for fritidsjob. Om løn, om feriepenge og – ikke mindst – om det arbejdsmiljø, der er så vigtigt for dem, fordi de med deres unge alder skal holde rigtigt mange år på arbejdsmarkedet.

I år står vi klar til at fortælle eleverne i 6.-10. klasse dem om de særlige vilkår for fritidsjob

Det er også skoleelevernes fremtid, det handler om, når vi i LO Fyn ”blander os” i deres valg af studieretning. Odense Kommune har for nylig forstærket informationen om erhvervsuddannelser gennem et initiativ, der hedder Den Grønne Boks. Vi har kastet vores kærlighed på ”boksen” og arbejder nu tæt sammen.

Det er således os, der har taget initiativ til to forældremøder, hvor vi kan stille med folk, der bedre end mange andre kan markedsføre erhvervsuddannelser og inspirere forældrene og de unge til, at det sgu er okay at blive håndværker. Samt at gøre opmærksom på at fagene spænder bredt og .

Velkommen i fællesskabet
Vi hverken forventer eller forlanger, at vores tilstedeværelse blandt de 12-17-årige betyder, at de melder sig ind i en fagforening fluks, de bliver voksne eller de får et fritids- eller studiejob. Men hvis vores samfundsmodel skal overleve, skal de gerne forstå, hvad det handler om, når de hører om nye overenskomster, tillidsrepræsentanter og solidaritet.

Og selv om det kan virke helt sort i deres unge verden, må de gerne have en fornemmelse af, at det ikke kun drejer sig om deres forældre og bedsteforældre, når vi i fagbevægelsen griber en aktuel dagsorden og eksempelvis kæmper imod regeringens tanker om at hæve pensionsalderen.

Det er – som Signe formulerede det 1. maj sidste år – også deres fremtid, vi satser på. Det gælder ikke bare i Odense, men i resten af landet. Derfor er det fint, at nogle lokale LO-afdelinger har ladet sig inspirere af vores ide og inviteret ”deres” unge til at dyste i disciplinen bedste tale på Arbejdernes Internationale Kampdag. Og det vil være rigtig fint, hvis endnu flere allerede nu tænker på, hvordan vi byder næste generation velkommen i fællesskabet.

 

Helle Nielsen er formand LO Fyn og medlem af Odense Byråd for Socialdemokratiet.


'Dagens Pioklumme’
er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, om de emner der sætter dagsordenen i arbejderbevægelsen. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Formand for FH-sektion Fyn. 


placeholder

Annonce