Vil blå blok genindføre skattebetalte A- og B-hold?

Da regeringen afskaffede skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, lød der et ramaskrig fra blå blok. Tre år senere kan blå blok ikke give svar på, om skattefritagelsen skal genindføres.
En af regeringens første handlinger var at ophæve skattefritagelsen for private, arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Det skete ud fra en præmis om, at arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er et personalegode, der skal beskattes på samme måde som løn. Det skulle med andre ord ikke længere være skatteborgerne, som betalte for udvalgte gruppers private sundhedsforsikringer.

VK-regeringen indførte, med støtte fra Dansk Folkeparti, skattefritagelse for private sundhedsforsikringer tilbage i 2002. Resultatet var en opdeling i A- og B-hold, hvor dem med en sundhedsforsikring kunne springe foran i køen, mens dem uden måtte vente.

Da regeringen og Enhedslisten i efteråret 2011 fik ophævet skattefritagelsen, var der massiv modstand fra både Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. ”Det er helt forkert at ophæve skattefriheden for sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger”, lød det dengang fra Venstre skatteordfører, Torsten Schack Pedersen. Også Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær, Liberal Alliances Ole Birk Olesen og De Konservatives Mike Legarth tordnede imod, at private sundhedsforsikringer blev ligestillet med andre personalegoder.

Siden er der imidlertid blevet meget stille fra blå bloks ordførere omkring de private sundhedsforsikringers lyksaligheder.

’Sundhedsforsikring’ findes ikke på Venstres hjemmeside
Faktisk virker det som om, at blå blok helt har glemt, at man for tre år siden kæmpede indædt for de private sundhedsforsikringer. Hverken ved søgninger på artikeldatabasen ’Infomedia’ eller ved at læse på partiernes hjemmesider bliver det klart, hvordan blå blok egentlig stiller sig til sundhedsforsikringer.

En søgning både ordet ’sundhedsforsikring’ og ’sundhedsforsikringer’ på Venstres hjemmeside giver 0 hits. Heller ikke afsnittet om ’Sundhedspolitik’ giver gør os klogere. I Venstres seneste forslag til finanslov er sundhedsforsikringer heller ikke omtalt med ét eneste ord, selvom sundhed fylder en stor del. Venstre har heller ikke anvist finansiering på de ca. 700 millioner kroner, som ifølge Statsrevisorerne er prisen på skattefritagelse.

Af de konservatives hjemmeside fremgår det, at i partiet ”støtter vi mulighederne for at vælge behandling i privat regi og støtter fradrag af sundhedsforsikringer”. Hvad der her menes med ”fradrag”, og hvorvidt dette også indebære en skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, er imidlertid uklart. Heller ikke de Konservative har i deres finanslovsforslag for 2015 sat penge af til at genindføre skattefritagelsen.

Heller ikke Dansk Folkeparti og Liberal Alliance giver noget klart bud på, hvorvidt skattefritagelsen skal genindføres.

Blå blok skylder svar
I betragtning af, hvor meget højrefløjen tilbage i efteråret 2011 tordnede mod regeringen, er det bemærkelsesværdigt, hvor stille der nu er blevet om sundhedsforsikringerne. Det er naturligvis helt fair, hvis blå blok i mellemtiden er blevet klogere. Men så ville det klæde dem, at melde ærligt ud.

Grundlæggende handler det om, hvilket sundhedssystem vi ønsker for fremtiden. Et sundhedssystem med fri og lige adgang for alle. Eller et system, hvor alle skatteborgerne er med til at finansiere, at en bestemt gruppe kan komme foran i køen. Hvad vil blå blok?


placeholder

Annonce