10,7 milliarders forskel på rød og blå finanspolitik

S-R-SF-regeringen førte i 2012 en finanspolitik, der var langt mere ekspansiv end den borgerlige forgængers. Denne kurs bør fortsættes i 2013.
VK planlagde underskud på 1,9 pct. i 2013

Det er en udbredt myte, at den nye regering fører præcist den samme finanspolitik som sin borgerlige forgænger. Men i 2012 førte S-R-SF-regeringen en langt mere ekspansiv finanspolitik end Venstre havde lagt op til.

I februar 2009 planlage den daværende VK-regering, at de offentlige udgifter gradvist skule falde frem med 2015, så man i 2015 vil opleve en offentlig saldo på 0,0. Konkret planlagde man, at den offentlige saldo i 2013, skulle være på -1,9 pct. af BNP. Nedenstående tabel er et udsnit fra VK-regeringens konvergensprogram, som blev offentliggjort i februar 2010:

Kilde: Danmarks Konvergensprogram 2009.

S-SF-R planlægger underskud på 1,9 pct. i 2013

Efter i 2012 at have fremrykket en række offentlige investeringer er den nye regering gledet tilbage i samme økonomiske rille som den foregående regering. Således planlægger regeringen med 1,9 procent underskud på den offentlige saldo – altså præcis det samme som VK planlagde tilbage i 2009. Nedenstående tabel er taget fra publikationen ’På vej mod et stærkere Danmark,’ som regeringen udgav i august 2012:

Kilde: På vej mod et stærkere Danmark 2012.

Ca. 10,7 mia. udgjorde forskellen på rød og blå i 2012

Som det ses af de to ovenstående grafer var underskuddet på den offentlige saldo 0,8 procentpoint større i 2012, end den borgerlige regering planlagde. Det svarer til, at regeringen har brugt ca. 10,7 mia. kroner mere på ekspansiv finanspolitik, end VOK-regeringen lagde op til. Det er et resultat af den gennemførte kickstart, som havde til formål at igangsætte væksten herhjemme. Vækstskønnet for 2013 blev af Nationalbanken reduceret, og ser nu ud til at blive mindre end den forventede inflationen. Der er dermed al mulig grund til at fortsætte den ekspansive finanspolitik, som regeringen førte det foregående år, indtil man oplever en mere stabil, optimistisk økonomisk udvikling.


Kommentarer fra Facebook

Annonce