22 millioner ekstra til faste teams i ældreplejen

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) lander aftale, der skal øge trygheden for de ældre og give bedre arbejdsvilkår for de ansatte
Regeringen og dens støttepartier afsætter nu yderligere 22 millioner kroner til faste teams i ældreplejen. Dermed fordeles i alt 192 millioner kroner til kommunerne, så de kan løfte kvaliteten i ældreplejen og sikre større arbejdsglæde blandt hjemmehjælpere og andre ansatte i ældreplejen.

Et hjem, der ikke føles som en banegård. Og en hjemmepleje, der er ikke er styret af stramme tidsplaner. Sådan lyder nogle af tankerne bag de faste teams, som skal gøre hverdagen mere tryg for de ældre og give større arbejdsglæde for medarbejderne.

I september afsatte S-regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet 170 millioner kroner, som kommunerne kunne søge til lokale faste teams. Hele 69 kommuner har søgt om midler, og social- og ældreminister Astrid Krag har nu fået opbakning fra aftalepartierne til at afsætte yderligere 22 millioner kroner.

Genkendelsens glæde

Astrid Krag er glad for den store interesse for faste teams:

Flere ældre skal føle genkendelsens glæde, når hjemmeplejen banker på døren

“Flere ældre skal føle genkendelsens glæde, når hjemmeplejen banker på døren. Som det er nu, oplever for mange borgere, at de skal lære en ny medarbejder at kende hver dag, og det æder en del af den tid, som hellere skulle bruges på at pleje de ældre,” siger Astrid Krag ifølge en pressemeddelelse.

Astrid Krag mener, at faste og selvstyrende teams kan være en del af løsningen. De faste teams betyder, at de ansatte i højere grad kan fokusere på den omsorg, som den enkelte ældre har behov for:

“Jeg er glad for, at så mange kommuner har mod på at gå en ny vej med ældreplejen. Det understøtter vi nu med yderligere midler, så endnu flere ældre kan få en mere stabil og tryg hjemmepleje.”

Ældreordfører for De Radikale, Christina Thorholm, peger på, at aftalen - ud over mere tryghed for de ældre medborgere - vil styrke arbejdsglæden:

De selvstyrende teams vil styrke arbejdsglæden

“De selvstyrende teams vil styrke arbejdsglæden og den faglige stolthed i hjemmeplejen og dermed gøre det lettere at rekruttere medarbejdere til området – hvilket i dag er svært.”

SF: Letter arbejdet for de ansatte

SF’s ældreordfører, Kirsten Normann Andersen, at aftalen også vil lette arbejdet for de ansatte:

“Vi skal give ældre en tryg ældrepleje, hvor de ikke hver dag behøver at forklare deres situation til en ny medarbejder. Det giver mere tid til omsorg, og det letter også arbejdet for de ansatte, når de kender borgeren, og ikke mindst sikrer det, at personalet opdager alvorlige ændringer i tilstanden – alt fra en hjerneblødning til smerter.”

Det giver mere tid til omsorg

Enhedslisten ældreordfører, Jakob Sølvhøj, mener aftalen giver rum for at nytænke måden arbejdet med de ældre organiseres på:

“Det er hårdt tiltrængt med et løft af kvaliteten i ældreplejen. Skal vi lykkes med det, kræver det ikke alene mere personale og uddannelse af langt flere på social- og sundhedsuddannelserne. Der er også brug for at nytænke måden, arbejdet organiseres på.”

Alternativets ældreordfører, Torsten Gejl, glæder sig over aftalen på de ældres vegne: 

“Det kan være ekstremt opslidende for ældre mennesker at skulle lære nye medarbejdere at kende og forklare, hvad man har behov for. Jeg er glad for, at vi nu kan give flere penge til selvstyrende teams, som kan skabe større tryghed for de ældre og lette arbejdet for de ansatte.”

192 ældre-millioner til kommunerne

Regeringen har tidligere givet penge til faste teams, og flere kommuner er allerede gået i gang med arbejdet. Det sker efter den såkaldte Buurtzorg-model, hvor faste teams er et centralt element. Ud over øget tryghed i hjemmeplejen skal metoden give de ansatte større arbejdsglæde og trivsel.

Midlerne til de faste, selvstyrende teams er en del af finanslovsaftalen for 2021, og med de ekstra midler skal nu i alt 192 millioner kroner fordeles til kommunerne.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Dagen,s gode nyhed med flere penge &midler til Ældreplejen..det er der behov..støtte&tilgodese dens enkelte,s behov. &.Tak til Astrid Krag❌..🙂

Og det var "til faste teams i ældreplejen"
ikke noget som helst andet!

Annonce

Annonce