Annonce

3F-forhandler om byggeforlig: Jeg deler frustrationen

3F-forhandlernes strategi for OK-forhandlingerne blev ændret drastisk på grund af coronakrisen. Palle Bisgaard kalder forløbet for en ”bizar situation”.
”Vi har jo fået et andet forlig, end det vi gik efter. Vi gik efter et markant løft i bunden af overenskomsten på vores område – og det har vi ikke fået,” siger Palle Bisgaard, næstformand i 3F Byggegruppen, til Netavisen Pio.

Han er en af de centrale personer i overenskomstforhandlingerne på byggeområdet, hvor han sammen med gruppeformand Claus Von Elling har repræsenteret lønmodtagersiden.

Vi har jo fået et andet forlig, end det vi gik efter

Overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked har været i gang i cirka to måneder. Flere overenskomster er faldet på plads.

Fælles for de overenskomstaftaler, der hidtil er blevet indgået mellem lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, er, at de har lænet sig tæt op ad det såkaldte spydspidsforlig på industriens område, der ofte er toneangivende for de øvrige overenskomster på det private område.

Alle blikke rettet mod byggeområdet

Manges øjne har dog været rettet mod overenskomstforhandlingerne på byggeområdet. Det skyldes, at det er et af de områder, hvor man har anet, at det potentielt kunne munde ud i en konflikt.

Især i baglandet hos 3F Byggegruppen har der været et – nærmest ufravigeligt – krav om et markant løft af mindstelønnen. Det skulle især fungere som et værn mod social dumping.

Vi gik efter et markant løft i bunden af overenskomsten

Efter langvarige og hårde forhandlinger indgik 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri så i nat et forlig om en overenskomstfornyelse for de 60.000 bygningsarbejdere, heriblandt tømrere, murere, stilladsarbejdere og jord- og betonarbejdere.

”Vi vendte tilbage til Dansk Byggeri og indgik et forlig i nat på baggrund af den situation, der er i samfundet,” siger Palle Bisgaard til Netavisen Pio.

Overhalet af virkeligheden

I den seneste tid er der kommet en ting i vejen: COVID-19, bedre kendt som coronavirus. Det har ført til en sundhedskrise, der har vendt op og ned på Danmark. Og det har gjort sig gældende i både det offentlige og private. Derfor afspejler coronakrisen sig også i det forlig, som parterne nu har forhandlet sig frem til.

”Vi har fået en god overenskomst med en række resultater, der peger den rigtige vej for vores almindelige medlemmer, kan man sige. Men altså det med at bruge provenuet af vores overenskomster på kampen mod social dumping, det er ikke lykkedes. Og det har selvfølgelig været en stor frustration, både for os selv og for vores forhandlingsudvalg, at det er endt på den måde. Men det er jo den virkelighed, vi står i,” siger Palle Bisgaard.

Strategi ødelagt af corona

Den ekstraordinære situation i samfundet ændrede situationen ved forhandlingsbordet i Forligsinstitutionen. Og det fik også konsekvenser for 3F-forhandlernes strategi, fortæller Palle Bisgaard til Netavisen Pio:

”Hele den strategi vi havde, hele den måde, vi havde håndteret situationen på, handlede jo om, at vi ville benytte os af den store opbakning, vi har, bredt set i fagbevægelsen og bredt set i befolkningen, til at sætte social dumping på dagsordenen. Det medfører jo også, at man går helt til kanten med de midler, vi har i en overenskomstfornyelse, for at få vores krav igennem,” siger han og fortsætter:

Vi ville benytte os af den store opbakning i fagbevægelsen og befolkningen

”Og det er jo den situation, der er helt anderledes i dag. Danmark befinder sig i en krise. Og vi befinder os i en sådan nærmest bizar situation i den forbindelse, fordi alle de normale ting i en overenskomstsituation er sat ud af kraft. Vi kan jo ikke tænke ind i et land i krise, hvor vi samtidig tænker ind i en mobilisering af resten af fagbevægelsen og befolkningen i en overenskomstkamp. Der måtte vi i løbet af weekenden indse, at den virkelighed og den dagsorden var blevet helt anderledes. Det var derfor, vi agerede, som vi gjorde i går.”

Deler frustrationen

Kritikere vil hævde, at det forlig, I har indgået, bare læner sig – også for meget – op ad spydspidsforliget på industriområdet. Hvad er dit svar til dem?

”Jeg forstår, og jeg deler sådan set også den frustration. Men det er jo vigtigt, at man i enhver situation analyserer, hvad det er for en virkelighed, vi står i, og så agerer man efter det. Og det er også det, vi har gjort i forhold til det her,” siger Palle Bisgaard.

Jeg deler sådan set også den frustration

”Det har så betydet, at vi er gået til Dansk Byggeri og har taget det bedst mulige overenskomstforlig hjem i stedet for at stå i en situation, hvor vi bliver samlet op i forligsen af et mæglingsforslag, som på ingen måde heller ville imødekomme vores krav. Det er et godt forlig i den situation, vi står i. Det har en god økonomi,” tilføjer han.

Ekstraordinært protokollat om social dumping

Som en del af aftalen har 3F fået et ekstraordinært protokollat, der italesætter social dumping i forhold til bl.a. løndannelse og udstationeringsdirektiv. Et ekstraordinært protokollat er en tekst, som er indført i et dokument sammen med et forhandlingsresultat og dermed får en vis forpligtende betydning.

”Vi vil forsøge at bruge det (det ekstraordinære protokollat, red.) til igen at sætte dagsordenen på social dumping. Samtidig vil vi med det her forlig gå ud af den her overenskomstfornyelse som en samlet byggegruppe, der sætter social dumping på dagsordenen de næste tre år – frem mod en ny overenskomstfornyelse,” lyder det fra Palle Bisgaard.

Politisk medarbejder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og tidligere student på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Thomas - Ja når lønnen i gennemsnit er omkring de 170-190 kr/t så er 135 løndumping.

Din harme forstår jeg ikke.
Grådighed findes på alle niveauer i erhvervslivet; fra den simpleste ufaglærte til den højest betalte direktør (som jo også er lønmodtager), som månedligt tjener det samme, som den ufaglærte gør årligt.