Annonce

OK20-afstemning: Se hvem der anbefaler ja eller nej

Skal du stemme ja eller nej til de nye overenskomster? En oversigt fra Netavisen Pio viser, hvem der anbefaler hvad og hvorfor?
Afstemningen om nye private overenskomster er i gang. Industriarbejdere, håndværkere, chauffører, slagtere, butiksansatte og mange flere skal nu tage stilling til deres kommende overenskomst.

I løbet af forårets første tre måneder er der blevet forhandlet overenskomster for 660.000 privatansatte lønmodtagere.For 93 procent af lønmodtagerne er der blevet lavet aftaler, mens de resterende er omfattet af forligsmandens såkaldte mæglingsskitse.

Det er den samlede aftale, som lønmodtagerne nu skal stemme om.

Sammenkædningsreglerne betyder kort fortalt, at alle del-overenskomster samles og dermed bliver vedtaget, hvis et flertal af lønmodtagerne stemmer ja. Den regel har været meget omdiskuteret, fordi det betyder at forbund, hvor 8 ud af 10 stemmer nej, alligevel ender med at sige ja.

Det varierer fra forbund til forbund, hvordan afstemningen foregår, og hvornår der er deadline for at afgive sin stemme. Men forligsmanden har aftalt med DA og FH, at resultatet af afstemningen skal ligge klar torsdag den 16. april 2020 klokken 12.00.

Fagbevægelsen består af et væld af små og store organisationer, klubber og foreninger, som har for vane at udsende anbefalinger til hvad de synes medlemmerne skal stemme til urafstemningen. Vi har samlet et udpluk af anbefalingene her.

Listen er ikke komplet.

De fire store siger ja


Der er omkring 600.000 lønmodtagere, der skal stemme og hovedparten af dem, er organiseret i de tre forbund, 3F, HK og Dansk Metal. FOA, som er landets fjerdestørste fagforening, men som hovedsageligt organiserer offentligt ansatte, har også en del privat-ansatte medlemmer. Tilsammen udgør hvad man kalde "de fire store" i FH-familien omkring 80 procent af de stemmeberettigede.

Fagforbundet 3F anbefaler et ja: Forbundsformand Per Christensen fremhæver, at medlemmerne med de nye aftaler overordnet kan se frem til lønstigninger, mere på fritvalgskontoen og mere fuldt betalt barsel til mænd.

HK Privat anbefaler et ja:

”Det er en meget svær situation vi står i som samfund netop nu, og både virksomheder og medarbejdere mærker dagligt konsekvenserne. På trods af dette har vi fået fornuftige og ansvarlige aftaler på plads for vores medlemmer, så ordentlige løn- og arbejdsvilkår fortsat er sikret, når Danmark og arbejdspladserne på et tidspunkt åbner igen,” siger Simon Tøgern, formand for HK Privat.

Dansk Metal hovedbestyrelse anbefaler et ja:

”Det nye treårige forlig på industriens område sikrer markante forbedringer til Dansk Metals medlemmer. Uanset om du lige er startet på dit arbejdsliv som lærling, om du har børn, eller hvis du så småt begynder at overveje at trappe ned i dit arbejdsliv,” lyder deres anbefaling.

placeholder

FOA’s hovedbestyrelse anbefaler et ja:

”Vi er godt tilfredse med resultatet. Vi har denne gang fået et lille, men historisk gennembrud om retten til uddannelse for ufaglærte på social- og sundhedsområdet. Vi står med store rekrutteringsproblemer til ældreplejen i fremtiden, og de private arbejdsgivere er nu med til at løfte indsatsen på at få flere uddannede til området,” siger FOA's næstformand, Thomas Enghausen.

Dermed har langt hovedparten af de stemmeberettigedes repræsentanter altså klart anbefalet et ja.


De mellemstore siger både ja og nej


Blandt de øvrige forbund hælder hovedparten til et ja, men enkelte har ikke kunnet lave aftaler - og anbefaler derfor et nej.

Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse anbefaler et ja.

placeholder

Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse anbefaler et ja:

”Sammenlagt er der tale om markante forbedringer af overenskomsten, og derfor anbefaler repræsentanter fra alle forbun­dets kredse, på nær København, medlem­merne at stemme ja, når de skal stemme om det opnåede resultat ved urafstemningen,” lyder det i en udtalelse.

Fødevareforbundet NNF anbefaler også et ja.

Malerforbundet er ikke kommet med anbefalinger til medlemmerne, men de lokale afdelinger anbefaler at stemme nej. Og fra flere af dem kommer der en opfordring til, at andre fag viser solidaritet.

Socialpædagogerne, der har medarbejdere på private opholdssteder, botilbud og dagbehandlingstilbud, anbefaler et ja.

"Jeg synes vi har nået et rigtig fornuftigt resultat, som vi kan være tilfredse med. Bl.a. fordi vi har forhandlet os frem til en model, som giver mulighed for at passe TR-hvervet med løn. Det er et stort og principielt skridt for os," siger formand Benny Andersen.

Dansk Jernbaneforbund, der er et af de forbund, som ikke har indgået aftale med modparten, anbefaler et nej.

 

Lokalafdelinger og landsklubber siger nej!


Nej-kampagnen har særligt godt fat i enkelte lokalafdelinger, fagforeninger og landsklubber, men også her kan man finde folk, der anbefaler et ja.


3F København anbefaler nej:

"Vi er også opmærksomme på, at andre områder har fået et tilfredsstillende forhandlingsresultat. Alt i alt står vi overfor en vanskelig afstemning.

Vi anbefaler alligevel, at der stemmes nej til mæglingsforslaget. Det gør vi fordi vi skal vise solidaritet med de af vores medlemmer der ikke fik mulighed for at forhandle deres krav," lyder det i en udtalelse.


3F Aalborg anbefaler nej:

”Alle var enige om at nu var det arbejderens tur til at blive lukket ind til lønfesten og få lidt af kagen. Sådan er det bare ikke gået, og desværre ser vi flere områder efterladt og på det nærmeste tromlet ned af forligsmanden og Corona. Selvfølgelig er der også gode ting i forligsskitsen, men samlet set er det bare ikke godt nok.

Så med al respekt for situationen og mest af alt respekt for vores medlemmer bliver det et NEJ tak herfra til Forligsmandens forslag,” skriver formand Allan Busk.

I en række kampagnevideoer fra 3F Aalborg begrunder medarbejdere på forskellige virksomheder, hvorfor man skal stemme nej:

placeholder

Dansk Metal Aalborg anbefaler ja:

placeholder

 

Faglige ungdomsorganisationer

 

Lærlinges forhold er også omfattet af overenskomsten og derfor har fagbevægelsens ungdomsorganisationer også blandet sig i debatten-


3F Ungdom:

”Vi har siden sidste overenskomstforhandling set chefer og mestre skovle penge ind. Det økonomiske opsving har boomet derudad, det var nu vores tur til at få en del af kagen. Men vi endte endnu engang med krummerne,” lyder det i en udtalelse fra 3F Ungdom.

Dansk El-Forbund Ungdom:

”Vi har fået industriforliget trukket ned over ørerne. Hverken mere eller mindre, og det er temmelig skuffende i betragtning af det store forarbejde, vi har lavet. Vi har arbejdet med kravene, fået dem prioriteret af vores medlemmer og gennemført aktiviteter for at synliggøre kravene og støtte vores forhandlere,” siger ungdomsformand Mathias Vinholt til Arbejderen.

placeholder

 

Metal Ungdom:

“Metal Ungdom anbefaler at stemme JA til denne aftale.”

placeholder

 

Andre organisationer

Kommunistisk Parti stemmer nej

”Under påskud af coronakrisen blev industriforliget endnu engang proppet ned i halsen på en række andre områder. Ligesom forhandlingerne blev presset igennem, bliver afstemningen af mæglingsforslaget nu også presset igennem.

Mange aktive fagforeninger og brancheklubber anbefaler at stemme nej. Det er en opfordring, som vi deler i Kommunistisk Partis Faglige Udvalg. Dels fordi rammen for industriforliget ikke er god nok. Dels fordi nogle forbund og brancher blev efterladt “på perronen”.”

David Troels Garby-Holm er forhenværende redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet