Annonce

Arbejdere i Bevægelse anbefaler et nej

Splittelse i det faglige netværk i synet på byggeforliget: Stilladsarbejdere støtter op om forliget - modsat resten af Arbejdere i Bevægelse.
Det faglige netværk, Arbejdere i Bevægelse, anbefaler, at man stemmer nej til det samlede overenskomstresultat, som forligsmanden fremlagde lørdag i samarbejde med med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening:

Det siger talsmand for Arbejdere i Bevægelse, Emil Olsen:

“Malerforbundet, 3F Privat Service, Hotel og Restaurant og Dansk Jernbaneforbund blev jo kørt rundt i manegen. Dem stiller vi os solidariske med, og derfor anbefaler vi, at man stemmer nej,” siger Emil Olsen, til Netavisen Pio.

Man har afmonteret den ene part i det her spil. Det er vi stærkt utilfredse med

“Vi er stærkt utilfredse med, at man ikke udsatte overenskomstforhandlingerne med henvisning til corona-krisen. Ved at undlade at udsætte forhandlingerne tilsidesatte man jo den ene parts handlemuligheder. Man har afmonteret den ene part i det her spil. Det er vi stærkt utilfredse med,” siger Emil Olsen.

Stilladsarbejderens Landsklub, der udgør en markant del af Arbejdere i Bevægelse, er helt på linje:

“Jeg forventer, at Stilladsarbejdernes Landsklub kommer til at anbefale et nej,” siger formanden for Stilladsarbejdernes Landsklub, Thomas Strømsholt, til Netavisen Pio.

“Vi fik intet på social dumping”

Men her hører enigheden mellem talsmanden for Arbejdere i Bevægelse, Emil Olsen, og formanden for stilladsarbejderne, Thomas Strømsholt, også op.

Thomas Strømsholt og Stilladsarbejdernes Landsklub bakker op om overenskomstforliget mellem Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen. Også selv om overenskomstforliget langt fra giver det løft af mindstelønnen på mindst 30 kroner, som var et af hovedkravene fra 3F Byggegruppen.

Talsmanden for Arbejdere i Bevægelse er lodret uenig:

Her er jeg ikke enig med Thomas Strømsholt

“Her er jeg ikke enig med Thomas Strømsholt. Vi fik ikke noget på social dumping. Og netop derfor stemte seks (Ud af 26 stemmeberettigede) i 3F Byggegruppens forhandlingsudvalg nej til resultatet,” understreger Emil Olsen, der selv er medlem af 3F i Aalborg.

“Det var godt, at Byggegruppens forhandlere fik forhandlet tidslerne ud, men det betyder ikke, at det samlede forlig er godt nok,” mener Emil Olsen.

Thomas Strømsholt forklarer om sin og stilladsarbejdernes - for mange overraskende - holdning til bygge-forliget:

“Det hele kørte jo, som det skulle. Alle i forhandlingsudvalget var fuldstændig enige om, at der skulle ske et lønløft på 30 kroner eller mere. Man var stålsatte på at konflikte på det. Der var tilkendegivelser fra en lang række andre overenskomstområder om, at de var klar til at bakke os op. Vi stod med en atombombe i hånden. Alt klappede,” siger Thomas Strømsholt til Netavisen Pio.

“Vi fik en ny fjende i form af COVID-19”

Men så ændrede alting sig pludseligt:

“Så kommer de første store corona-indgreb, og vores overenskomstforhandlinger udsættes i 14 dage. Men forhandlingerne blev jo meget hurtigt genoptaget. Om onsdagen er der landsdækkende aktioner over hele landet. Men så lukker regeringen jo kraftigt ned for Danmark om aftenen. Vi fik lige pludselig en ny fjende i form af COVID-19. Pludselig står arbejdsgiverne med alle kortene på hånden. Konflikt-våbnet blev med ét taget fra os. Tilbage var kun forhandling. Vores atombombe blev på et splitsekund forvandlet til en rådden, slatten banan,” forklarer stillads-formanden.

Vores atombombe blev på et splitsekund forvandlet til en rådden, slatten banan

“Allerede i begyndelsen af forhandlingsforløbet kan vi se, at protokollaterne fra industriforliget faktisk er så grimme, at selv om vi fik de 30 kroner, så var vi måske nok nødt til at stemme nej alligevel. For der var lagt op til at hæve lønnen for danske virksomheder markant, men samtidig fik de udenlandske virksomheder en rabatordning, en optrapningsordning. Der ville blive indført nye former for social dumping, som selv et kædeansvar ikke ville kunne bremse,” siger Strømsholt.

3F Byggegruppens forhandlingsudvalg samles igen. Hovedforhandlerne udstyres med et forhandlingsmandat, der siger, at bunden skal hæves med de her 30 kroner eller mere. Elleret bygge-forlig uden tidsler af nogen art med minimum samme ramme.

“Vi har fået vores eget forlig”

“Hvis tidslerne kunne hives ud af protokollat-pakken, så ville det også være acceptabelt. For hvis vi kunne fordyre de arbejdsformer, som stort set kun benyttes af udenlandsk arbejdskraft, så kunne man jo derigennem også hæve bunden,” forklarer Strømsholt og uddyber:

“Vi sender vores forhandlere af sted. Og det ender sgu med, at Claus og Palle (Claus von Elling og Palle Bisgaard, red.) får pillet alletidslerne ud af protokollat-pakken. Der er en række gode ting på stillads-området også. Det er langt bedre, end man kunne forvente i situationen. Vi har fået vores eget forlig. Jeg er ikke tilfreds med, at vi ikke fik det løft af bunden, som vi gik efter. Men det lykkedes - trods alle odds - at få et forlig, der på mange områder er bedre end industriens. Det er fandme godt arbejde.”

Det er fandme godt arbejde

Strømsholt opregner alternativet, nemlig en mæglingsskitse med udgangspunkt i industriforliget. En skitse, som ifølge Strømsholt, indeholder nye former for social dumping,”blåstemplet i overenskomsten, ingen protokollater fra sektions-forhandlingerne og intet reelt løft af bunden”.

Strømsholt konkluderer, at Stilladsarbejdernes Landsklub bakker op om bygge-forliget:

“Vores forhandlere har indløst deres forhandlingsmandat. Stilladsarbejdernes Landsklub er enige i, at vores forhandlingsudvalg har ageret korrekt i den givne situation. Og der er tilslutning til, at ja-stemmen til bygge-forliget var i orden i den givne situation.”

Ja til byggeforlig ikke lig med ja til det samlede resultat

Men ja’et til byggeforliget betyder ikke, at Stilladsarbejdernes Landsklub dermed også  anbefaler sine medlemmer at stemme ja til det samlede overenskomstresultat på det private overenskomstområde, som forligsmanden fremlagde lørdag. Forligsskitsen er udarbejdet i samarbejde med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening:

“Vi er midt i en demokratisk proces, hvor lokal-klubberne er ved at gøre deres stilling op. Men jeg kan sige, at der er flertal for, at vi stiller os solidariske med Dansk Jernbaneforbund, 3F Privat Service, Hotel og Restaurant og Malerforbundet, som jo blev kvast i processen,” siger Strømsholt og fortsætter:

“Derfor er jeg ret sikker på, at Landsklubben ender med at sige: Hold kæft, hvor er det godt arbejde, Claus og Palle, men det samlede overenskomstresultat og arbejdsgivernes ageren over for de små områder, er uacceptabel. Derfor forventer jeg, at Stilladsarbejdernes Landsklub kommer til at anbefale et nej. Men vores endelige stilling er som sagt endnu ikke helt på plads,” understreger Strømsholt over for Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet