74 ofre for menneskehandel - ingen bagmænd dømt

Ingen bagmænd er endnu dømt for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark. 3F opfordrer politikerne til at stramme lovgivningen.
74 mennesker har været udsat for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark fra 2009 og frem til 19. november 2018. Det vurderer Socialstyrelsens Center mod Menneskehandel.

Trods det er der ikke faldet én eneste dom i en dansk domstol over bagmænd bag menneskehandel. Det oplyser Rigspolitiet til Fagbladet 3F.

Og det er helt uacceptabelt, at ingen bagmænd er blevet dømt, mener man i 3F:

“Det er en helt uacceptabel situation, at domstolene i Danmark ikke er i stand til at dømme bagmænd for menneskehandel til tvangsarbejde. Det er simpelthen for svært at blive dømt i de her sager,” siger Henning Overgaard, forbundssekretær i 3F.

Udmeldingen kommer efter, at Fagbladet 3F og DR har afsløret, at seks udenlandske byggearbejdere, ifølge Center mod Menneskehandel, har været udsat for menneskehandel til tvangsarbejde på byggerier i Holbæk.

Der er tale om en ekstrem grad af umenneskelighed over for arbejderne

Henning Overgaard mener, at politikerne må ældre loven, så straffen bliver hårdere:

“Der er tale om en ekstrem grad af umenneskelighed over for arbejderne. Man kan slet ikke forstå, at det foregår. Men det gør det. Og nu må politikerne ændre i loven, så kyniske bagmænd kan få nogle hårde straffe, som kan have en præventiv virkning på andre,” opfordrer han.
 

Bemærkelsesværdigt at ingen er dømt

Anders Lisborg, der har arbejdet i Rigspolitiets indsatsgruppe mod menneskehandel og Center mod Menneskehandel, mener, at det påkalder sig opmærksomhed, at der endnu ikke er dømt nogen for menneskehandel i Danmark: 

“Det er klart for enhver, at der er en udfordring her. Når der er så mange identificerede ofre for menneskehandel og samtidig ingen dømte, så virker det bemærkelsesværdigt. Det er vigtigt at få sat fokus på det,” siger han til Fagbladet 3F.  

Barren i lovgivningen sat ret højt i Danmark, så det dermed er ret svært at få dømt folk for menneskehande

Anders Lisborg forklarer, at menneskehandels-området er kompliceret og nyt for myndighederne, og det gør det svært at få folk dømt:

“(..) barren i lovgivningen sat ret højt i Danmark, så det dermed er ret svært at få dømt folk for menneskehandel til tvangsarbejde. Især kriteriet om tvang over for ofrene gør det svært at føre sagerne, både fordi det er svagt formuleret i loven, og fordi det kan være svært at påvise i sagerne. Lovgivningen er måske den afgørende forklaring på de få sager ved retten,” forklarer han.

Leder af Center mod Menneskehandel, Trine Ingemansen, har ingen kommentarer til de manglende domfældelser, skriver Fagbladet 3F.

Frifindelse i to sager om menneskehandel

Kun i to danske sager om menneskehandel er der rejst tiltale. I begge sager har der været tale om rumænere, der har arbejdet i rengøringsbranchen.
Retssagerne er begge gange endt med en frifindelse.

I den såkaldte ”Garage-sagen” blev to danske rengøringsbosser frifundet, først i byretten og senere i landsretten, for anklagen menneskehandel til tvangsarbejde over for syv rumænere. Rengøringsarbejderne arbejdede for 3.000 kroner om måneden og var indkvarteret i chefens garage.

I Landsretten blev de tiltalte dog kendt skyldige i økonomisk udnyttelse, og to bagmænd fik fængselsstraffe på henholdsvis tre år og to år.

Den ene sag, der heller ikke endte i domfældelse, er den såkaldte “Kælder-sag”. Her var en rengøringschef anklaget for menneskehandel og økonomisk udnyttelse, efter at han havde indkvarteret fire rumænere i sin egen kælder. Retten i Helsingør mente ikke, at der var tilstrækkelige beviser for, at der var tale om udnyttelse til tvangsarbejde.

Fordi der ikke blev fældet dom for menneskehandel i “Kælder-sagen” og “Garage-sagen” valgte anklagemyndigheden i en tredje sag, den såkaldte “Altan-sag”, at droppe anklagen om menneskehandel. Her fik to bagmænd i stedet to og halvandet års fængsel for åger, altså for at have pålagt arbejderne ulovligt høje renter af lån.

I Belgien har man sat barren i lovgivningen lavere end i Danmark, hvor uanstændige menneskelige vilkår er lig med menneskehandel

Domme i både Belgien, Finland og Norge

I flere andre europæiske lande er der faldet dom i lignende sager om menneskehandel til tvangsarbejde, forklarer Anders Risborg.

I Belgien har man sat barren i lovgivningen lavere end i Danmark, hvor uanstændige menneskelige vilkår er lig med menneskehandel, hvilket gør det betydeligt nemmere at få folk dømt.

I 2013 blev to personer i Finland idømt to år og seks måneder for menneskehandel til tvangsarbejde for at have lokket 26 vietnamesere til Finland med løfter om høj løn og gode arbejdsmvilkår. De truede dem efterfølgende med at blive sendt hjem og få inddraget deres pas.

I Norge blev en mand i 2008 idømt halvandet års fængsel for at have udnyttet britiske travellers til belægningsarbejde.

Af de 74 ofre for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark, som Center mod Menneskehandel har udpeget, er to tredjedele mænd. Tre af ofrene har været under 18 år. Langt største delen har arbejdet i transportbrancher, viser en opgørelse fra Center mod Menneskehandel.

De 74 ofre for menneskehandel til tvangsarbejde fordelt på brancher: Kilde: DR Nyheder. Talene stammer fra Center mod Menneskehandel.
 

 

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce