Aftale sikrer 2.000 hjemløse billig leje-bolig

S-regeringen og KL har indgået en aftale om, at kommunerne vil anvise 2.000 mennesker i hjemløshed til billige almene familieboliger.
Foto: Unsplash, Jonathan Rados
I 2019 optalte VIVE, at knap 6.500 mennesker i Danmark levede i hjemløshed.

Det er baggrunden for, at S-regeringen sammen med Kommunernes Landsforening er blevet enige om at tage et stort skridt mod at afskaffe langvarig hjemløshed. Det sker med en aftale, der indebærer, at kommunerne vil anvise 2.000 mennesker ramt af hjemløshed til en eksisterende billig almen bolig.

Topartsaftalen følger af aftalen ”Aftale om Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed”,som regeringen indgik med SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne i november sidste år.

Her afsættes ca. en milliard kroner til i alt 4.050 særligt billige almene familieboliger, hvor kommunerne får eksklusiv adgang til at anvise blandt andet borgere ramt af hjemløshed til disse boliger.

På den måde sikres det, at kommunerne vil kunne anvise til i alt 6.000 særligt billige boliger.

Indenrigs- og Boligminister: “Stort skridt”

Indenrigs- og boligminister Christian Raberg Madsen (S) er glad og stolt over aftalen.

Det her er en af de vigtigste aftaler, jeg har været med til at indgå

”Det her er en af de vigtigste aftaler, jeg har været med til at indgå. Vi tager nu et historisk skridt i retning af at afskaffe langvarig hjemløshed. Regeringen og kommunerne tager et fælles ansvar for at anvise 2.000 mennesker i hjemløshed til en bolig. Det sker samtidig med, at der tilføres midler til godt 4.000 boliger med en lav husleje, som kommunerne kan anvise til.”

“Samlet set skaber vi nu rammerne for, at nogle af samfundets allermest sårbare og udsatte sikres et permanent tag over hovedet frem for midlertidige ophold på herberger og opholdssteder. Det kan vi godt være stolte af.”  

For at gøre det mere attraktivt for kommunerne at skaffe de nødvendige boliger er det desuden aftalt at omlægge refusionssystemet for herberger.

Sammen med tiltagene på boligsiden sikrer regeringen og kommunerne hermed en gennemgribende forandring af, hvordan hjemløshed bekæmpes, skriver Indenrigs- og Boligministeriet og Social- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Socialminister: Ingen bør være hjemløse i Danmark

Social- og Ældreminister Astrid Krag (S) understreger, at ingen bør være hjemløse i rigt samfund som det danske:

Ingen bør være hjemløse i et rigt samfund som vores

’’Ingen bør være hjemløse i et rigt samfund som vores. Derfor er det også en meget vigtig aftale, der nu er indgået. Den styrker indsatsen mod hjemløshed markant og leverer på det afgørende, der har manglet viljen til i tidligere aftaler, nemlig billige boliger.”

“Skal vi hjemløsheden til livs, er det helt afgørende, at de mest sårbare borgere kan hjælpes ind i egen bolig og hér får den sociale hjælp og støtte, der skal til, for at den nye bolig også bliver et hjem.”

SF’s boligordfører, Halime Oguz, er også super glad for aftalen:

”I SF er vi super glade for, at aftalen ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed”, som vi indgik i november 2021, endelig bliver realiseret i kommunerne. Den ambitiøse aftale sikrer både, at almindelige lønmodtagere, enlige og studerende får adgang til billige boliger, og at vi endelig nedbringer antallet af hjemløse – for det hører ingen steder hjemme, at vi har hjemløse i Danmark.”

I SF er vi super glade

DF’s boligordfører, Alex Ahrendtsen, er meget tilfreds med, at regeringen har fået en aftale i hus med Kommunernes Landsforening:

“Dansk Folkeparti er glad for, at det er lykkedes for regeringen og KL at indgå en aftale, der sikrer tag over hovedet for vore mange hjemløse. Det var en vigtig sag for os under forhandlingerne.”

Kræver tæt samarbejde 

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Kira West, understreger i et tweet, at det kræver både billige boliger og social indsats at få bugt med hjemløsheden: 

det vil kræve tæt samarbejde mellem kommuner og boligselskaber

“Vi kan kun gøre op med hjemløshed med social indsats OG betalbare boliger. Derfor godt at regeringen ⁦og ⁦Kommunernes Landsforening⁩ har indgået aftale om 2000 flere anvisninger - det vil kræve tæt samarbejde mellem kommuner og boligselskaber.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Alle kommuner bør have et bynær areal med el og sanitære forhold, hvor der kan opsættes tiny houses, som kan bebos billigt. Meget billigt. De kan så lejes i lang tid eller i kort tid efter behov. Kunne f.eks. være udtjente skibscontainere, som ombygges til beboelse. Noget lignende har der været gang i i København som studenter bolig. Og så kan de jo stables, hvis det er. Det kunne også være ombyggede skurvogne og pavilloner. For lige at nævne noget. Men selvfølgelig. Det er jo ikke kapitalistisk og der vil ikke være noget "frihed" at udbytte for private investorer over for de mennesker. Så nej. Det går ikke. Det er jo nærmet Christiania om igen. Så vidt jeg ved er der noget lignende i Kolding by omkring området, hvor IBC ligger.

Men hvor svært kan det dog være? Og så er tiny houses miljøvenlige på alle områder.

Hvis man begyndte at hjemsende uintegrerbare muslimer, ville vi ikke ane, hvad vi skulle gøre med alle de tusindvis af ledige boliger, der ville opstå i de nuværende muslimske bosættelseszoner i Kabulhavn.

Jeg foreslår du rejser med og får dig en kebab. Det er kun halv gamle fordomsfulde personer der repræsenter sådan et menneskesyn. Jeg kan garantere dig de yngre generationer har en helt helt anden opfattelse af sine medmennesker. Hurra for det. Og god appetit med din kebab.

Indvandrere der ikke er på arbejdsmarkedet ku' lære noget af ukrainerne

Det er en rigtig god start. Dog skal man ikke glemme, at hjemløshed i mange tilfælde går hånd i hånd med psykisk sygdom og/eller misbrugsproblemer, og hvis man ikke også sætter ind overfor det, ender den ellers tidligere hjemløse hurtigt på gaden igen.

Det er ikke en nem opgave at løse, men den SKAL løses!
.

Annonce