Annonce

Au pair-ordningen bør reformeres: Det er tid til rettigheder og respekt

Hvis au pair-ordningen skal fortsætte, så skal det ske på overenskomstmæssige vilkår. Det skriver Netavisen Pios chefredaktør, Niels Jespersen, i dagens leder.
Foto: Grafisk afdeling
Netavisen Pios chefredaktør Niels Jespersen
Grov udnyttelse og mishandling af au pairer er kommet frem i lyset gennem mediernes dækning og organisationen Au Pair Network. Antallet af henvendelser til organisationen fra au pairer er fordoblet på to år, og det viser et klart billede af, at ordningen skal nytænkes.

Au pair-ordningen i Danmark har længe været en måde for værtsfamilier at få hjælp til husholdning og børnepasning.

Men som de seneste sager viser, er der en alarmerende stigning i antallet af au pairer, der udsættes for krænkende behandling, overfusning, psykisk vold, og groft misbrug. Antallet af henvendelser til Au Pair Network er steget fra 962 i 2020 til 2.293 i 2022.

En løsning må findes

Men det er kun toppen af isbjerget. Frygten for at miste arbejds- og opholdstilladelse betyder, at mange au pairer ikke tør anmelde deres værtsfamilie. En løsning må findes.

SF’s beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, har i Politiken peget på afskaffelsen af ordningen som en mulighed. Det er værd at overveje, men gavner ikke au pair-kvinderne, som helt mister muligheden for at arbejde i Danmark.

Au pair-ordningen bør fortsætte, men den skal reformeres

FOA's forslag om at ændre au pair-ordningen til en familiehjælperordning bør i stedet tages alvorligt. At arbejdet lønnes efter overenskomster som for husassistenter og pædagogmedhjælpere kan være et betydeligt skridt i retning af at sikre au pairers rettigheder og forhindre yderligere udnyttelse.

Derfor er det vigtigt, at Folketinget og relevante myndigheder tager denne problemstilling alvorligt. Au pair-ordningen bør fortsætte, men den skal reformeres, så den reflekterer værdierne om respekt og retfærdighed i det danske samfund.

Det handler om vores nationale identitet

Udlændinge- og integrationsminister, Kaare Dybvad Bek, har udtalt sig positivt om muligheden for at drøfte ordningen med Folketingets partier. Nu er tiden kommet til at gøre disse ord til handling.

Hvis vi ønsker, at au pair-ordningen skal fortsætte, så skal det være på overenskomstvilkår. Kun ved at beskytte disse arbejdstageres rettigheder kan vi sikre, at ordningen tjener sit formål og ikke bliver et værktøj for udnyttelse og undertrykkelse.

Det er ikke blot en forpligtelse, men en mulighed for at styrke den danske model

Det danske samfund skylder au pairer at give dem de rettigheder og beskyttelse, som ethvert andet medlem af arbejdsstyrken har ret til. Det er ikke kun et spørgsmål om retfærdighed, men også om vores nationale identitet og de værdier, vi ønsker at måles på.

Lad os tage det næste skridt og omdanne au pair-ordningen til en, der repræsenterer respekt, værdighed og fair behandling.

Det er ikke blot en forpligtelse, men en mulighed for at styrke den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter samarbejder om at sikre ordentlige vilkår for alle.

Niels Jespersen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvorfor sender man ikke de syriske, somaliske og irakiske kvinder ud og bestille noget? Hvis man virkelig er så forfulgt i Syrien, Somalia og Irak, at man absolut er nødt til at bo i Danmark med familiesammenføring og boliganvisning til hele klanen, ofte flere koner, så må det mindste man kan gøre vel være, at tilbyde sin hjælp til tiltrængte danske familier, der betaler enorme skatter og afgifter for, at man kan sidde ude i ghettoen med alle sine passive ydelser og sprøjte araberunger ud dagen lang.

Men det gider de vel ikke, og de flinkesyge danskere tør ikke stille krav til dem.

Hvem tror der vil ofre deres børn til muslimske kvinder, det sker kun i offentlige institutioner hvor forældrene ikke har noget valg og derfor finder sig i, at ungerne bliver behandlet som islamiske børn nu engang bliver, børn lever op til de forventninger som de nærmes voksne har til dem også islamiske forventninger. Det gælder inden for al adfærd og danske pædagoger er søde oh hensynfulde og retter ikke på noget som helst, for det er ikke deres børn.

Sædvanen tro kører Peter Jensen af sporet. Peter, det her har noget med udnyttelse af au-pair ordningen.

Det har intet at gøre med hverken flygtninge eller vores muslimske medborgere. I øvrigt Peter, så bidrager udlændinge i Danmark med netto 18 milliarder kr. år efter år til de offentlige finanser og er med til at finansiere din pensionist tilværelse.

Kære Rasmus Hansen

Jeg taler ikke om udlændinge, men om kulturfremmede fra MENAPT, der ifølge Finansministeriet årligt koster et varigt nettounderskud på mindst 35 milliarder kroner når alle deres indtægter er blevet modregnet med deres udgifter.

En påstand om at islam og muslimer er godt og gavner Danmark er ikke jo ikke engang en meningstilkendegivelse eller en holdning. Det er snarere uhyggeligt elendigt købmandsskab, talblindhed eller en bristet realitetssans.

Jeg er enig med dig i, at ordentlige gæster fra gode kulturer som i Thailand og Vietnam er værdsatte gæster i Danmark, men de er jo heller ikke tilhængere af den forfærdelige mørke nazi-lignende ideologi islam. Det er jo også netop dem, der giver overskud, som du fremhæver.

Du er dog en usædvanli ulækker og usympatisk person. Du har et kæmpe mindreværdskompleks. Stakkel. Kom videre i dit liv. Og søg psykologhjælp.

Kære Jack Rene Melchior
Den anden mulighed er, at du flytter til en af de 57 erklærede muslimske stater, f.eks. Somalia eller Syrien. Det er meget lettere end at flytte dem hertil.

Udnyttelse af au-pair sker først og fremmest i det nord sjællandske, herunder i særdeleshed i Chalottenlund. Det er bestemt ikke første gang det har været fremme. Det er sket jævnlig i mange år nu uden der er blevet grebet ind. Slaveri på første paket i det lykkelige Danmark.

Mest af alt viser det, hvad de her velhavere er for nogen respektløse mennesker. Det er så samtidig de velhavere, som er årsagen til op mod 50% af alle drivhusgas udledninger og anen forurening gennem deres vanvittige og hæmningsløse forbrug.

- Det skal stoppes.