Annonce

Nye regler på vej for au pair-ordningen  

Et flertal i Folketinget er parat til at ændre reglerne for au pair-ordningen, mens nogle partier er klar til helt at droppe den.
Foto: AuPair, Public domain, via Wikimedia Commons
Au pair
Et flertal i Folketinget er parat til ændre au pair-ordningen. Der er flertal for at ændre reglerne i forhold til opholdstilladelse og at sikre au pairen bedre vilkår, hvis hun fortæller myndighederne, at hun har været udsat for udnyttelse.

Det skriver Politiken.

Nye regler 

Med de gældende regler risikere au pairen at blive politianmeldt, når hun laver en anmeldelse om udnyttelse af reglerne.

Derudover vil et flertal have at au pairens opholdstilladelse ikke er bundet til en specifik værtsfamilie. Formålet er her at sikre, at au pairen ikke mister sin opholdstilladelse, hvis kontrakten med en hendes værtsfamilie under opholdet i Danmark skulle blive opsagt.

Uenighed om afskaffelse 

Nogle partier i Folketinget ønsker helt at afskaffe ordningen. Det gælder Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

Andre partier vil ikke gå så langt. De mener, at au pair ordningen skal ændres, men ikke afskaffes. Det gælder Venstre, Moderaterne, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Ifølge integrations - og udlændingeordfører, Kasper Sand Kjær (S), er tiden løbet fra ai pair ordningen.

Jeg synes, at tiden er løbet fra au pair-ordningen

"Jeg synes, at tiden er løbet fra au pair-ordningen. Den er fra en tid, hvor arbejdskraften ikke havde fri bevægelighed i Europa, og hvor det var en måde at komme ud at besøge andre lande på,” siger han til Politiken.

Integrations - og udlændingeordfører, Mads Fuglede (V), mener man bør se på at justere ordningen, og integrations - og udlændingeordfører, Mohammad Rona (M), mener at ordningen skal bestå. Han er dog klar på at se på, om ordningen skal justeres.

Arbejdsmarkedsordfører, Victoria Velásquez (EL) ønsker at afskaffe ordningen, mens integrations - og udlændingeordfører, Christian Friis Bach (RV) vil ændre den.

Familie - og socialordfører, Mette Thiesen, vil bevare ordningen, men mener også, at der er nogle “ting, der skal kigges på”.

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er tydeligvis misundelsespolitik fra de røde partier. Lad dog de unge piger få den oplevelse med. Modsat
mange indvandrere ligger de ikke samfundet til byrde, men gavner det danske samfund. Samtidigt bygger mange
af dem gode relationer til deres værtsfolk, som de bevarer i mange år.

Ja for hulen da Bent!! De ligger jo ikke samfundet til last, netop fordi værtsfamillien har nærmest hånds og halsret over pigerne! Og så i øvrigt til en billig penge!!
Så selvfølgelig gør det ondt på dit nationalkonservative hjerte at der skal laves om på det!! At tænke sig, at der er nogen der kan finde på at kræve en ordning afskaffet som kun den øvre middelklasse og opefter har råd til at benytte sig af er jo hjerteskærende!

Julle, jeg kan kun være helt enig med dig. Jeg tror næppe at de familier, som i dag især har filippinske Au-pair piger, ønsker at sende deres egne døtre til et land med en anden kultur og et sprog de ikke behersker. Hvorfor hører man aldrig om danske Au-pair som er rejst til f.eks. Tyrkiet, indien eller Filippinerne? der findes jo også en "overklasse" i de lande som har råd til at have en "underbetalt" Au-pair pige.

Kære Julle
Når andre voksne mennesker er fyldt 18 år og frivilligt indgår lovlige aftaler, hvem er du så til at gribe ind over for dette? Er du en eller anden slags værge for alle voksne myndige kvinder i hele verden eller hvordan? Alle i Danmark, uanset om man er vært eller gæst, er underlagt straffeloven. Derfor er det noget vrøvl, at au pair piger skulle være frit bytte for seksuel og personlig udnyttelse.

Det er allerede ulovligt - og har altid været det - at forgribe sig på andre. Uanset hvem de er.

Peter Jensen, vil det sige at du mener at industrien og entreprenører i byggebranchen frit kan antage og indgå aftaler om den udenlandske arbejdskraft de har lyst til på samme vilkår som gælder for Au-pair? Det vil sige at de personer over 18 år de ansætter og indgår aftale med om løn og arbejdsvilkår uden om gældende overenskomster og med den "klausul" for arbejdstageren, at ophold- og arbejdstilladelse kun gælder i 2 år og kun hvis de arbejder for den samme arbejdsgiver de har indgået aftalen med. Hvis de skulle blive utilfredse med løn og arbejdet hos pågældende arbejdsgiver betyder det jo at de mister deres opholds- og arbejdstilladelse selv om de finder en ny arbejdsgiver. Jeg tror næppe der er mange danske arbejdere inden for byggebranchen der vil bakke om for at sådan en ordning kan indføres i Danmark da det vil medføre dårligere løn og arbejdsvilkår også for dem.

Kære Bent Menck Andersen
En au pair-pige er ikke en arbejdstager, så du spildte din tid, da du skrev dit lange indlæg om udlændinges arbejdsret.

Tidligere var der mange danske piger og drenge der tog i Kibbuts i Israel, til væsentligt mindre i løn
end Aurpairpigerne får.

Nu kan ophold i Kibbutz i Israel nok ikke lige sammenlignes med en ansættelse som Au pair, da der er tale om solidariske, socialistiske kollektiver hvor alle er lige, som f.eks. det danske kollektiv på godset Svanholm.
Der er jo en årsag til at over 50% af Au-pair piger er ansat i "rigmandshjem" som billig arbejdskraft til opvask og rengøring m.m. Au-pair ordningen burde afskaffes, den måde at ansætte underbetalt arbejdskraft kan Danmark ikke være bekendt. Dem som har brug for Au-pair piger i dag kan jo bare ansætte en person til at udføre det arbejde de ikke selv "gider" eller kan overkomme til overenskomstmæssig løn og arbejdsvilkår. De vil jo ikke selv arbejde for en lille løn, det ser man jo tydeligt ellers kan de jo ikke bo i deres "milliondyre" villaer.

Janu skal reglerne ændres. Det skulle de og så for 5, 10, 15 og 20 år siden grundet velhaveres udnyttelse af au-pair ordningen. Men det skete aldrig. I stedet blev det igen og igen fremhævet, hvor godt det var for de filipinske kvinders mulighed for at blive udnyttet i Danmark for så at få råd til at forsørge deres familie og små børn derhjemme på fillipinerne - Selv om første betingelse for at blive au-pair i Danmark er, at man ikke må være forældre. Så ikke nok med de kvinder bliver groft udnyttet i Danmark. De tvinges også til at fornægte deres børn.