Boligpolitik: Løkke-regeringen smadrer den blandede by

Regeringens boligpolitik vil øge uligheden i byerne og øge opdelingen mellem rigmandskvarterer og belastede bydele.
Efter regeringsskiftet er en aktiv og konstruktiv boligpolitik ændret til en destruktiv og enøjet. Så hvis man drømmer om, at flere danske byer skal ligne London, Paris eller New York, hvor befolkningen er langt mere opdelte i rigmandsghettoer og belastede bydele, kan man læne sig trygt tilbage og lade Lars Løkke gøre som han agter.

For med hans politiske kompas er vi godt på vej til at få et langt mere opdelt samfund, hvor markedet afgør beboersammensætningen, og mennesker med almindelige og lave indkomster presses ud af byerne. Vi kommer derfor mere og mere til at ligne vores naboer i social og ikke mindst økonomisk forstand. Og den blandede by bliver en saga blot. Præcis som større byer i andre lande. Først og fremmest er det et hedt borgerligt ønske at lægge et af den tidligere regerings ideologiske landevindinger – nemlig ’billig bolig’-loven – i graven.

Den lovændring gør det muligt for kommunerne at reservere 25 procent af privat nybyggeri til almene boliger. Noget der især gavner de med lave indkomster i de større byer, og som samtidig også sikrer en blandet beboersammensætning. Dansk Folkeparti er som resten af blå blok med på at destruere det værktøj. Et værktøj der ellers skal sikre tusindevis af almene boliger i byerne. Alene i København omkring 3.600. Resultatet af at sløjfe loven er mere marked, mindre sammenhængskraft, med de lavest bemidlede som tabere.

Derudover har finansloven som regeringens barsler med for tiden en række spareforslag, der hæmmer udviklingen af en blandet by. Venstre ønsker at spare penge til byfornyelsen i de større byer. Konkret betyder det, at nogle af de kvarterer der har dårligst boligstandard, kan se frem til, at blive fastholdt i en tilstand med lokum-på-bagtrappen-tilstand mange år frem. Alene i København mangler næsten 25.000 boliger enten bad og toilet eller køkken, viser tal fra Kommunernes Landsforening. Selvfølgelig med den konsekvens, at det er dem med laveste indkomster vil være dem der bliver fastholdt og boende. For dem med mulighed for at flytte til eget træk-og-slip, vil selvfølgelig prioritere at gøre det.

Også de allerfattigste pensionister står for skud, hvis finansloven triller igennem. Der skal spares 1 milliard de næste fire år på boligydelsen for den gruppe. Det vil især hæmme de svageste ældre, da nye ældreboliger har en høj husleje. Mange vil derfor enten blive afskåret fra at flytte til den bolig de har brug for, eller blive tvunget væk fra deres nuværende lejlighed.

Retningen er klar for Venstre, DF, K og LA: Langt mere marked, langt mindre beboermobilitet og byer hvor man ligner sin nabo økonomisk og socialt er skyhøj. Det er trist for den enkelte, og hamrende farligt for et samfunds sociale mobilitet.

Kristian Westfall (f. 1979) er folketingskandidat for Socialdemokraterne i Københavns Storkreds.


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce