Mink-kommissionen alene om bredt og generelt at bede om sms-beskeder

Det fremgår af svar til Folketinget fra justitsminister Nick Hækkerup (S)
Mink-kommissionen er den eneste af de senere års kommissioner, der har “bredt og generelt” har bedt om at få udleveret sms-beskeder fra vidner.

Det fremgår af et svar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketingets Retsudvalg.

Justitsministeriet har således gennemgået det materiale, som de seneste fire kommissioner har udbedt sig, nemlig Statsløsekommissionen, Skattesagskommissionen, Tibetkommissionen og Instrukskommissionen.

“Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink har ved bredt og generelt at indhente ikke-journaliserede SMS-beskeder, som kunne være relevante for undersøgelsen, valgt en fundamentalt anden tilgang til indhentning af SMS-beskeder end tidligere kommissioner,“ lyder konklusionen i svaret fra justitsminister Nick Hækkerup.

Af svaret fremgår, at tre kommissioner -Statsløse-kommissionen, Skattesagskommissionen og Tibetkommissionen - ikke indeholder “en specifik redegørelse for overvejelser om og indhentelse af SMS-beskeder”.

Instrukskommissionen overvejede, men droppede sms’er

Om Instrukskommissionen hedder det i kommissionens materialeindsamling, at de involverede ministerier og underliggende myndigheder blev anmodet om at foretage en sikkerhedskopi (backup) af de relevante mailservere.

Men Instrukskommissionen anmodede derimod “ikke generelt de pågældende ministerier og underliggende myndigheder om at tage særskilte skridt til at sikre eller udlevere SMS-beskeder”.

Det fremgår, at Instrukskommissionen havde haft overvejelser om mere generelt at anmode myndighederne om en gennemgang af tjenestecomputere og mobiltelefoner for at undersøge, om der kunne findes relevante oplysninger til brug for undersøgelsen.

Kommissionen droppede dog sms-overvejelserne vedrørende tildigere medarbejdere

Overvejelserne angik navnlig fratrådte medarbejdere fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Udlændingestyrelsen, hvis mailbokse var blevet slettet efter deres fratræden. Kommissionen droppede dog sms-overvejelserne vedrørende tildigere medarbejdere.

Undtagelse: Lars Løkke og Søren Pind 

I et enkelt tilfælde valgte Instrukskommissionen dog at gå efter at få en bestemt sms-korrespondance frem i lyset.

Baggrunden var at tidligere justitsminister Søren Pind (V) under sin vidneforklaring i Instrukskommissionen fortalte om, at han pr. sms havde advaret daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om, at adskillelse af asylpar - uden individuel vurdering - ville være et konventionsbrud.

På den baggrund af Pinds vidneudsagn forsøgte Instrukskommissionen at finde frem til den tjenestetelefon, som Pind havde anvendt.

På samme måde anmodede kommissionen Statsministeriet om at oplyse, om det var muligt at komme i besiddelse af den tjenestetelefon, som tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen havde anvendt.

Men her var altså tale om en undtagelse. Og kommissionen fandt i øvrigt aldrig frem til den omtalte sms fra Pind.

Men Instrukskommissionen udbad sig derimod ikke sms-beskeder fra ministerier og myndigheder

Derimod fremgår det af Instrukskommissionens beretning, at kommissionen modtog skriftligt materiale fra flere af de personer, hvis forhold blev undersøgt, i form af bl.a. notater, mails, kalenderaftaler og afskriftaf SMS-korrespondance.

Men Instrukskommissionen udbad sig derimod ikke sms-beskeder fra ministerier og myndigheder.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det næste bliver vel, at "Den blå bloks" nedsatte kommission også ønsker materiale fra papirkurvene udleveret.

Hvis de er blevet tømt, så kan Venstres TV2 bringe endeløse udsendelser om dette, med slet skjulte anklager om at der skjules noget. 🤣.....🤢🤢🤢

Det lyder sandsynligt, deres fantasi rækker langt.

De om talte kommissioner havde jo blå ministre involveret, nu er det en rød regering, de blå vil til livs, og så skys ingen midler. Det både ses og høres, men tro mig de blå får en lang næse, og det vil fryde mig, at se Pernille Vermund, Rasmus Jarlov, Ellemann og Thulesen Dahl blive skuffede.

Hvis man vil handle klogt behøves man ikke ret mange afhøringer i
granskningskommissionen man kan blot læse ned stående indlæg, så
kan man lukke denne kommission, med en langt bedre samvittighed,
end da de borgerlige partier lukkede Irak Kommissionen.

Nu vil jeg klippe det ud i PAP for alle som gerne vil kende sandheden,
der har hele tiden været "Lovhjemmel" til at aflive alle mink i Danmark.
"Veterinær Beredskabsplan Ved Udbrud af Alvorlige Husdyrsygdomme."
udsendt januar 2019, på side 75 står der:
"I lov om hold af dyr, § 30, stk. 2, nr. 1, litra h, er der lovhjemmel til
aflivning af dyr i et område omkring et udbrudssted eller til slagtning på
særlige vilkår. Af bemærkningerne til § 30 fremgår følgende:
”Af bestemmelserne i stk. 2, nr. 1, litra h, fremgår det, at der i forbindelse
med bekæmpelse af husdyrsygdomme kan ske aflivning i et område
omkring et udbrudssted, uanset at dyrene i området ikke er
konstateret, eller er konkret mistænkt for at være,
smittet med den pågældende sygdom. Muligheden for aflivning i et
område omkring et udbrudssted er i første omgang kun tænkt anvendt i
forbindelse med de i liste 3, anførte sygdomme, men kan,
hvis det ud fra en veterinærfaglig vurdering er nødvendigt for en
effektiv bekæmpelse, også anvendes på andre sygdomme.
Områdets størrelse fastsættes ud fra en veterinærfaglig vurdering
af smitteforholdene.”

Når de faglige myndigheder udtaler sig om, at alle mink i Danmark
skal aflives, og at de veterinærfaglig myndigheder anbefaler dette,
så siger det sig selv, at deres område er udvidet til hele Danmark,
hvorfor skulle de ellers bruge udtrykket, "alle mink i Danmark"
skal aflives, de kunne have brugt udtrykket at alle mink i Jylland,
skulle aflives, men de har anbefalet "alle mink i Danmark"
derfor må de ansvarlige myndigheder da som det står i den omtalte
beredskabsplan, hurtigst mulig aflive alle smittede mink, og alle
raske mink, som det står i Beredskabsplanen alle dyr i området,
også alle avlsdyr.
Læg venligst mærke til, at det er de veterinære myndigheder, der har
udvidet smitteområdet til at være hele Danmark.
Det er ikke fødevareministeriet, det er ikke statsministeriet,
men de myndigheder, som har ansvaret for at stoppe smittespredning.

Arne Jensen, det indlæg burde sættes i samtlige medier i landet, samt sendes til samtlige folketingsmedlemmer,plus Granskningskommissionen. Jeg kan ikke selv det digitale her, men hvis nogen kan så send AJ s indlæg.

Helle jeg har heller ikke de færdigheder, men jeg vil gerne tilføje
et lille hint til lidt omtanke, omkring Fødevarestyrelsen.
Det er de veterinære myndigheder som har fastsat den zone på de 7,8 Km.
den er ikke nævnt i noget materiale, det er en vurdering.
Kunne det tænke sig, at da man opdagede de første udbrud, så var det
måske den rigtige vurdering, men man har ikke i smitteforløbet ændret
denne zone, så denne zone burde måske være en radius på 10 -15 km.
hvordan kan denne smitte forklares, at den hvis man forestiller sig,
at de som har 4 minkfarme på Læsø, har været meget meget påpasselig med
deres omgang med mink, fået smittet alle 4 minkfarme.
På 1 måned har smittet bredt sig fra Skage til Vejle næsten 300 Km.
Hvorfor har fødevarestyrelsen ikke grebet ind tidligere.
Lad gå med at det er en ukendt sygdom, men det er det også for de
politikere som skal agerer i den situation vi befandt os i, derfor
kunne man forvente en langt bedre hjælp fra de ansvarlige myndigheder.
Når Hans Jørn Kolmos kan stå på direkte TV og fortælle, at denne
husdyr sygdom har krævet menneskeliv, på smitte som kan sporet tilbage
til minkfarme i lokalområdet, så er det næsten ikke til at hold ud,
at voksne politikere i folketinget tale om ligegyldige SMS,
som burde tale om det der er sket med de smittede mink, og ikke
hvem der har skrevet hvad til hvem, den 3 nov. 2020, de blå politikere
er en samling uansvarlige blå smølfer.

Du har ret, og tak for det du skriver. Den afstand der var fastsat, var ikke tilstrækkelig, idet smitten spredtes med mågerne, som uden besvær flyver meget længere end det fastsatte kilometertal. Sms sagen er træls, men de borgerliges vedholdenhed forekommer mig bekendt, jeg synes jeg genkender tonen fra Helle Thornings ikke-skattesag.

Jeg fulgte Mogens Jensens afhøring, og der er intet at komme efter. At der er ting der ikke huskes 100% er naturligt, i en så presset situation hvor dag og nat flyder ud i et. Mennesker der selv har oplevet enormt pressede situationer, ved at man bagefter ikke kan huske detailerne, alt flyder sammen.
Og samme moment kan opfattes helt forskelligt, når man er presset. Når jeg også læser sms forløbet mellemBB og Studsgård, så er det god tone og tak fra hans side til B.B. Så medierne viser endnu engang, hvordan de vinkler og fordrejer og tager enkelt sætninger ud af en kontekst.

Det overordnede billede er jo. at SMS systemet i almindelig dagligt brug har været opfattet som en uformel kontaktform ligesom ordveksling i sidegangene. Derfor er det vel naturligt, at mere officiel information udveksles på en anden og mere formel vis, ligesom afgivne informationer næppe er fulgt op af dokumentation, og derved ikke nødvendigvis kan tages for pålydende. Det er vel derfor, at man ikke historisk har lagt større vægt på dem som dokumentation.
Når politikerne dertil har brugt mediet i den forventning, at udvekslingerne er uformelle, vil de indeholde et frisprog, der i hænderne på udenforstående meget let vil kunne vinkles og misbruges i offentligheden, selv om de iøvrigt intet har at gøre f.eks. den aktuelle minksag.
Det er derfor ikke uforståeligt, at man ser vægring ved en bruttoudlevering af rub og stub, og dermed en omdefinering at SMS med tilbagevirkende kraft, til at være et fuldgyldigt dokument retsvirkning, med mindre
de er journaliseret og ad denne vej har fået status af dokument.

Annonce

Annonce