Claus Hjort slipper for retssag - nu

Ikke flertal for at ophæve hans immunitet - justitsministeren vil ikke efterkomme ønske om, at alle folketingsmedlemmer informeres om baggrunden for Hjort-sag
Foto: Jens Astrup, Venstre (Flickr)
Claus Hjort slipper for retssag - men anklagemyndigheden kan frit rejse sag mod ham, når han har forladt Folketinget
Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) slipper for en retssag, hvor han står anklaget for “uberettiget at videregive højt klassificeret materiale” - efter en paragraf der kan give helt op til 12 års fængsel.

Det står klart efter at De Konservative torsdag formiddag har meddelt, at partiets folketingsmedlemmer ikke vil stemme for ophævelse af Claus Hjort Frederiksens immunitet.

dermed har anklagemyndigheden ikke mulighed for at rejse tiltale mod ham

Med partiets melding er der ikke det nødvendige flertal i Folketinget for ophævelse af Claus Hjorts immunitet - og dermed har anklagemyndigheden ikke mulighed for at rejse tiltale mod ham.

Den anden mulighed - at justitsminister Mattias Tesfaye (S) efterkommer et ønske fra især de blå partier om at samtlige folketingsmedlemmer informeres fuldt ud om baggrunden for, at anklagemyndigheden ønsker at tiltale Claus Hjort - udelukker Tesfaye: 

“Enten oplyser jeg hele Folketinget om nogle af statens dybeste hemmeligheder i strid med de anbefalinger, der kommer fra de myndigheder, der rådgiver mig. Det vil jeg aldrig gøre. For mit ansvar er statens og befolkningens sikkerhed, og det er prioritet nummer et,” siger justitsminister Mattias Tesfaye til flere medier.

“Den danske stats skal være i stand til at holde på en hemmelighed”

Han vil nu meddele rigsadvokat Jan Reckendorff, at der ikke er flertal for at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet.

“Den danske stat skal være i stand til at holde på en hemmelighed. Og det betyder så også, at så kan der ikke rejses en sag. Det har aldrig været en politisk mærkesag for mig eller Socialdemokratiet, at den her sag skulle rejses,” understreger Mattias Tesfaye.

Justitsministeren understreger, at det er op til anklagemyndigheden, hvad der skal ske, når Claus Hjort engang udtræder af Folketinget efter et folketingsvalg.

Sag kan rejses mod Hjort senere

To strafferetseksperter, nemlig Lasse Lund Madsen, professor i strafferet ved Aarhus Universitet, og professor emeritus Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet, siger til Jyllands-Posten, at beskyttelsen efter grundlovens paragraf 57 kun er gældende, så længe Claus Hjort er medlem af Folketinget.

Så snart Claus Hjort har forladt Folketinget, så vil der kunne rejses tiltale mod ham

Så snart Claus Hjort har forladt Folketinget, så vil der kunne rejses tiltale mod ham. Også for handlinger, der blev begået, mens Claus Hjort var folketingsmedlem.

"Og hvis Folketinget ikke vil ophæve den parlamentariske immunitet, kan man jo blive nødt til at vente, indtil Claus Hjort Frederiksen ikke længere er medlem," understreger Jørn Vestergaard over forl avisen.

Claus Hjort har for længst meddelt, at han ikke genopstiller til Folketinget.

Socialdemokratiet, SF og Frie Grønne har i ugens løb meddelt, at  de vil stemme for ophævelse af Claus Hjorts immunitet. Men Enhedslisten vil af “principielle grunde” stemme imod. En samlet blå blok vil også stemme imod, inklusive de seks løsgængere, der tidligere var medlem af DF-folketingsgruppen.

Dermed kan der ikke samles flertal for ophævelse af Claus Hjorts immunitet. Uanset hvad De Radikale - der hidtil har lurepasset - måtte mene.

Tesfaye: Nødvendigt at oplysningerne holdes i en snæver kreds

Justitsminister Mattias Tesfaye sendte i sidste uge en udtalelse til Netavisen Pio om de hensyn, der skal afvejes i sagen om Claus Hjort Frederiksens immunitet.

Tesfaye understregede, at der er tale om vanskelige afvejninger i en svær sag, men at han finder det nødvendigt at holde fast i, at oplysningerne, der ligge til grund for tiltalen mod Claus Hjort Frederiksen, holdes i en snæver kreds:

"Jeg anerkender, at det her er en rigtig svær sag. Der er to meget vigtige hensyn, der skal afvejes over for hinanden. På den ene side hensynet til at bibringe Folketinget de oplysninger, der er relevante for, at Folketinget på et oplyst grundlag kan tage stilling til sagen, og på den anden side hensynet til at sikre, at oplysninger, der er klassificerede af hensyn til statens sikkerhed, ikke kompromitteres."  

"Det er højt klassificerede oplysninger, der indgår i sagen, herunder i anklageskriftet. Der er af hensyn til statens sikkerhed behov at værne om sådanne oplysninger, og skiftende regeringer har derfor heller ikke delt sådanne oplysninger med hele Folketinget. Det betyder også, at anklagemyndigheden vil søge straffesagen gennemført på en sådan måde, at der tages hensyn til oplysningernes særlige karakter, herunder anmode om dørlukning."

"Det nemmeste for mig ville i sagens natur være at lægge det hele frem i salen. Men her bliver jeg nødt til at lytte til myndighedernes vurdering af oplysningernes karakter, og den skade, det vil have at dele dem bredt. Og den klare vurdering her er, at det er nødvendigt at oplysningerne holdes i en meget snæver kreds."

 "Jeg vil gerne minde om, at det ikke er unikt for denne sag, at alle oplysninger ikke kan deles. Det er bl.a. derfor, Folketinget har vedtaget, at sager vedrørende efterretningstjenesterne drøftes i en meget snæver kreds i Kontroludvalget. At dette er en særlig situation, hvor Folketinget skal kunne tage stilling til en konkret sag, anerkender jeg fuldt ud. Men det betyder jo ikke, at de hensyn, der bl.a. ligger bag kontroludvalgsloven ikke længere gælder. Det er derfor en vanskelig, men nødvendig afvejning, der skal foretages”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Høj og lav taler om retsstaten. Retsstaten mig her og retsstaten mig der!

Men retsstaten er den dyreste institution som landet har. Og den der giver mindst udbytte!

Claus Hjort Frederiksen fik ikke slået benene væk under sig netop i det ukrainske forår 2022!

Til gengæld fik 50 jyder bortamputeret deres ene ben så deres tilværelse for alvor vakler i det Midtjyske!

Hvor blev den danske retsstat af i den anledning!

Fra høj som lav trænger Danmark til whistleblowere!

Statshemmeligheder står højt hos socialdemokraterne!

Vi er ikke en bananrepublik antyder nogle!

Men et jysk kongedømme der lader undersåtternes ben amputere blot fordi whistleblower-systemet ikke er socialdemokratisk nok organiseret, er tæt på en banan-stat!

Mattias Tesfaye er manden der klarer at leve i krydsfeltet imellem styreformer af blandet kvalitet.

Og manden der ikke har behov for at give alle oplysninger til Folketingets 179 medlemmer.

Danmarks sikkerhed er førsteprioritet. Juridiske spidsfindigheder ligger ikke Mattias på sinde!

Tænk hvis Inger Støjberg havde eksekveret under hans åg!

Danmark ville have stået endnu stærkere udadtil!

Og en afstemning om forsvarsforbehold ville have været unødvendigt!

For selvfølgelig står vi sammen i Danmark imod alle banan-republikker inclusive republikken Rusland!

En republik hvor enhver whistleblower ikke blot amputeres, men forsvinder stille og roligt ud i den sibiriske glemsel!

Forskellen på Danmark, Rwanda og Rusland har længe været under nøje inspektion!

Justitsministeren vil respektere Folketingets beslutning!

Justitsministeren vil respektere folkets beslutning!

Valget venter lige om hjørnet!

Så heldig var Inger Støjberg ikke!

Folkehelte skrives kun i mandtal hvert fjerde år!

Når Claus Hjort Frederiksen bliver til en almindelig borger igen, kan benene fejes bort under ham!

Hvis Folketingets flertal lig befolkningens flertal ønsker det!

Men en ben-amputeret vest-jysk borger og vælger interesserer næppe socialdemokrater!

Fejl sker! Er Mette Frederiksens motto!

Lidt endnu!

Mink. Rwanda. Hjort!

Men intet om banan-republik der sætter havvindmøller op og skaber jysk tørke for altid!

Alle jyder der flytter til København glemmer kongedømmet Jylland!

Vi var fir støtjer sånke om en øl på tjømajs lager
Vi ser tit der eej, nær det er ræen å det er kåltj.
No i goer kam tjømaj stue i slave å ga kager
De var lidt for gammel, haj hae intj ku fåt dem såltj.
Snakken var om vi sku ha antomkraft eller hva
Å det ment vi intj dar ku vær tvyvl om at vi ska.

Men værke ska leej, på Sjællaj hår vi tentj,
Heller Fyen, hæen i dæj øeste æej.
For ha her ve åes?
Nej det vil vi godt nok intj,
Å det vil osse båer kom te å lej i væej.

Alt der er i vejen for socialdemokrater fjernes!

Men for første gang i fire år nåede Folketingets medlemmer at tænke sig grundigt om!

Man kunne jo blive bort-amputeret sammen med Hjort!

Landets millioner af whistleblowere er klar ved stemmesedlerne!

Det er trist at tænke på, at der er så stor mangel på jurister, at man må nøjes med en murersvend som justitsminister.

Det var dog den mest "dumsmarte" bemærkning jeg har hørt længe. Mener du så også at man skal være uddannet læge for at blive sundhedsminister? uddannet håndværker for at blive boligminister eller uddannet i skat for at blive skatteminister? At være minister er et politisk embede, som ikke har noget at gøre med hvilken uddannelse man har og heldigvis for det. Og sikke et held at et flertal af os vælgere i Danmark ikke er "uddannelsessnobber" som dig.

'Nøjes" skriver du Bent Hansen.

En juridisk embedseksamen garanterer intet.

Hellere en dygtig håndværker end en dårlig akademiker!
.
Bent Hansen hvad er din uddannelse og hvad er du beskæftiget med?
.

Bent Hansen. Det var en meget ubegavet kommentar, som viser at du INTET har forstået af demokrati.

Murersvenden er nok klogere end alle de Erasmus Montanusser med alle deres fine eksamener , Klogskab kan man ikke købe eller læse sig til, det er medfødt.

Fjols

Annonce